Xəbərlər
Şöbələr
Tarix
Struktur
Kitabxanaya yazılma
İstifadə qaydaları
Oxu zalları
Elektron kataloq
Elektron kitabxana
Yeni kitablar
Kitabxanamızın nəşrləri
İş vaxtı
Metodik xidmət
Əlaqə
aze | eng | rus


 

 

 

 

 


 Din

 

Abbasov Akif Nurağa oğlu. Azərbaycanca-ingiliscə pedaqoji- psixoloji terminlər lüğəti /AkifAbbasov; Elmi red.: Ə.Bayramov, Ə.Ağayev, D.Yunusov.- Bakı: Mütərcim, 2006.- 196 s.

 

 Abbasov İdris Əziz oğlu. Din təhlükədir, yoxsa cəmiyyət təhlükədədir? [Mətn] İ.Ə.Abbasov; elmi red. A.Qafarov, N.Məmmədli.- B.: Zərdabi, 2013.- 743, [1] s.
 

Abbasov Yaqub Bəhram oğlu. İslam alimləri. Dünyada tanınmış Azərbaycanlı müctəhidlər, Ayətullahlar [Mətn]: XVI-XX əsrlər /Yaqub Abbasov; Red. Faiq Vəlioğlu.- B.: Nurlar, 2007.- 440 s.

 

 Abbaszadə Mirzə Abbas. Şəriət dərsi [Mətn] /Mirzə Abbas Abbaszadə.- B.: nəşriyyati-bəradəran Orucov, 1917 (1335 h.).- 31 s.

 

Ağayeva Mənzər. İslam dininin həqiqətləri [Mətn] /M. Ağayeva; red. K. Ağayeva. B.: Adiloğlu, 2015.- 862 s.: 25 sm.

 

Ağayeva Mənzər. İsmi şəriflərin hikmətləri [Mətn] /M. Ağayeva; red. K. Ağayeva. B.: Zərdabi LTD, 2015.- 374, [2] s.: ill., 22 sm.

 

Ağayeva Mənzər xanım. Quran əlifbası ilə tanışlıq [Mətn] /H. M. Ağayeva. [Bakı]: [s.n.], [2015].- 48 s.: ill., 24 sm.

 

 Axundzadə Əbdüssəlam. Risaleyi-zübdətül-əhkam [Mətn] /müəllif və naşiri; Ə.Axundzadə.- Tiflis: [s.n.], 1898 (1315 h.- 74 s.

 

Axundzadə Əbdüssəlam. Risaleyi-ümdətül-əhkam [Mətn]: Türki-Azərbaycan lüğətində əqaidi-şieyi-isna əşəriyyə və əhkami-şəriyyeyi fəriyyə babında təlif olunubdur /Ə.Axundzadə.- B.: [s.n.], 1902(1320 h.).- 123, [1] s.

 

Axundzadə Əbdüssəlam. Risaleyi-zübdətül-əhkam [Mətn] /müəllif və naşiri; Ə.Axundzadə.- Tiflis: [s.n.], 1903 (1320 h ).- 73 s.

 

 Axundzadə Mirzə Əbu Turab. İslamın təfriqəsi səbəbləri [Mətn] /Axund Hacı Mirzə Əbu Turab Axundzadə.- B.: Nəşriyyati-bəradəran Orucov, 1914 (1332 h.). -110 s.

 

 Alxasov Alxas Əmrah oğlu. Müqəddəs ziyarətgahlar [Mətn] /A. Alxasov; red. A. Quliyeva.- B.: Araz, 2000.- 191 s.

 

Alxasov Alxas Əmrah oğlu. Müqəddəs ziyarətgahlar [Mətn] /A.Alxasov; red. A.Quliyeva.- Bakı: Müəllim, 2011.- 195 s.

 

Ali-Yasin, Şeyx Razi. İmam Həsənin sülhü [Mətn] /Ş.R.Ali-Yasin; mütərcim, Əliyev; red. M.Hüseynova I.- [yersiz]: [s.n.], 2008.- 240 s. ; 20 sm.
 

Amosov N. Allahsız cocuqlar yetişdirmək uğrunda /N.Amosov.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 32 s.

 

 Aslan Ömər. Təfsir üsulu [Mətn] /Ö.Aslan; Məsləhətçi. V.Məmmədəliyev; Elmi red. A.Kahraman; Tərcümə. N.Abuzərov.- B.: Nurlar, 2008.- 216 s.

 

Atalı Soylu. İnamçı harayı [Mətn]: araşdırmalar, haraylar, içsəslər /S.Atalı; Tərtibçi, red. və ön söz. Safruh.--Bakı : Adiloğlu , 2007.- 224 s.
 

Atalı Soylu. İnsanlığın inam yolu [araşdırmalar, haraylar, izharlar] /S. Atalı ; nəşrə haz. G. Atalı, N. Atalı.-Bakı : Elm və təhsil , 2013..-378, [2] s.

 

Atik Kemal. Quranda allah inancı və ateizmin tənqidi [Mətn] /K.Atik; Türkcədən hazırl. və red. Ə.İbrahimov B.: Göytürk, 1994.- 115 s.
 

Aydınqızı Nüranə. Behişt reyhanı [Mətn] /N. Aydınqızı; ön söz müəl. S. Ə. Hüseyni Qum: [İslamiyyə], [2004] 107s.

 

Ayət və hədislərlə Qurban kitabı [Mətn] /Tərtib etdi. H.Ə.Azəri.- Gəncə: Gəncə Poliqrafiya ASC, 2007.- 48 s.

 

Azərbaycan Respublikası məscidlərinin ensklopediyası [Mətn] /İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı Səfirliyinin Mədəniyyət Mərkəzi; Red: Əlibala Hacızadə;b Tərtibçi: Seyyid Ələsgər Behbudlu; Fotoqraflar: Məşədi Hacı Qəniyev, Hacı Şahin Məmmədov, Elçin Arifoğlu.- B.: Beynəlxalq Əlhuda, 2001.- 310 s.

 

Babayev Elman Bəşir oğlu. Xaliq [Mətn] /E. B. Babayev, E. B. Babayev ; rəs.-dizayn. Z. D. Əfəndiyev ; mətni yığan A. H. M. Teymurova ; N. E. Ərəblinski. Bakı: Print-S, 2016.- 444 s.: ill., 22 sm.

 

Babayev Yaqub Məhərrəm oğlu. Təriqət ədəbiyyatı: sufizm, hürufizm [Mətn]: Ali məktəblərin filolji fakültələri üçün dərs vəsaiti /Y.Babayev; Elmi red. T.Novruzov; Rəyçilər. R.Hüseynov, M.Allahmanlı..- B.: Nurlan, 2007.- 128 s.

 

Babayev Yaqub Məhərrəm oğlu. Təriqət ədəbiyyatı: sufizm, hürufizm [Mətn] : [ali məktəblərin filoloji fakültələri üçün dərs vəsaiti] /Y. M. Babayev ; elmi red. E. Quliyev. Bakı: Elm və təhsil, 2011.- 158, [2] s., [2] v. fotoşək.: ill., portr., 20 sm.

 

 Bakıxanov Abbasqulu ağa. Qanuni-Qüdsi [Mətn]: [dərslik] /A. Bakıxanov Tiflis: [s.n.], 1831 (1247 h.). -41 s.

 

Balayev Məhəmməd Alı oğlu. İslam, əxlaq və siyasət [Mətn]: Metodik vəsait /M.A. Balayev; Rəyçilər. K.Hüseynov, Ş.Hacıyev; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: [N.Tusi adına ADPU-nun nəş-tı], 1994.-36 s.: 20 sm.

 

Baş Haydar. Əhli-beyt tövhidin mərkəzidir [Mətn]: prof. dr. Haydar Başın III Beynəlxalq Əhli-Beyt Simpoziumunda çıxışı /Haydar Baş; tərc. R.Məmmədov; [dizayn F.Məhərrəmov].- B.: Təknur, 2013.- 55, [1] s.

 

Baş Haydar. İmam Əli [Mətn] /Haydar Baş; türkcədən tərc. ed. və red. R.Məmmədov.- B.: Təknur MMC, 2014.- 463, [1] s.

 

Bayındır Əbdüləziz. Quran işığında təriqətçiliyə baxış /Əbdüləziz Bayındır; Türkcədən tərc. edən.: Ağayar Şükürov; Elmi red.: Rasim Osmanzadə.- B.: 2004.- 178 s.
 

 Bayramov Qurban Balı oğlu. İnsan və zaman [Mətn]: [İnsan həyatının dialektikası]/Q.Bayramov; Red.: M.Əsədova.- Bakı: Azərnəşr, 1992.- 181 s.

 

Berkova K. Ruh varmıdır /K.Berkova.- B.: Azərnəşr, 1932.- 48 s.
 

Biz İslamı öyrənirik [Mətn]: Uşaqlar üçün tədris vəsaiti /Red. heyəti: V. Məmmədəliyev, R. Aslanova, A. Göyüşov və b.; Nəşrə hazırlayan: Azərbaycan Respublikası Dini Araşdırmalar Mərkəzi.- B.: 1997.- 104 s.

 

Bizim bir şeyximiz var [Mətn] : Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadə haqqında məqalə, müsahibə, etüd və şeirlər /rəyçi və məsləhətçi Hacı Vasim Məmmədəliyev ; red. və naşir Hacı Ağəddin Mansurzadə. Sumqayıt: [Mütərcim], 1999. 266, [6] s.: portr., fotoşək

 

Böyük övliyalar [Mətn]: Həyatları, rəvayətləri, hikmətli sözləri.[Toplu] /Toplayanı: Rəcəb Dikici, Məsməxanım Nemət; Elmi red.: Hacı Vasim Məmmədəliyev.- B,: Vətən, 1998.- 144 s.: 18 sm.

 

Buraq Bəkir. Qadınlıq aləminin sultanı həzrəti Xədicə (r.a.) [Mətn] /B.Buraq; red. İ.Quliyev; tərc. A.Məmmədova.- Bakı: Xəzər, 2008.- 92, [3] s. , şək. ; 20 sm.


Buzovnalı Rəhimağa İmaməliyev. İslam ensiklopediyası [Mətn] /B.R.İmaməliyev.- Bakı: Boz oğuz, 1997.- 554 s. ; 20 sm.
 

Bünyadov Ziya Musa oğlu. Dinlər, təriqətlər, məzhəblər [Mətn]: [ensiklopedik soraq kitabı] /Ziya Bünyadov. - Bakı: Şərq-Qərb, 2007. - 336 s.

 

Bünyatzadə Rəfiqə. Nur-Namaz [Mətn] /Məşədi Rəfiqə Bünyatzadə; Naşir: İsabəyli Qəşəm.- B.: Şirvannəşr, 2006.- 256 s.

 

Cami Hacı. Şərayiül- islam [Mətn]: Əhli- sünnət vəlcəmaətə məzhəbindı olan əhali üçün əqaidi-diniyyə və əhkami-şəriyyəsi babında bir töhfədir. /Hacı Cami. - B.:[s. n.], 1913 (1331 h.).

 

Cavadlı Qəmər Xanım Aydın qızı. İslam və kütləvi informasiya vasitələri [Mətn]: monoqrafiya /Q.Cavadlı; elmi red. V.Məmmədəliyev; məsləhətçi. Y.Əlizadə; dizayn. C.Qasımov.- Bakı: [s.n.], 2009.- 176, [9] s.

 

Carullabəyov Musa. Uzun günlərdə ruzə [Mətn] /M.Carullabəyov.- Kazan: [s.n.], 1911.- 204 s.

 

Cəbiyeva Təranə Kommuna qızı. İçərişəhərin əbədi sakini [Mətn] /T.Cəbiyeva; naşiri və red. M.Borçalı.- B.: Borçalı, 2010.- 108 s.: portr., şək., fotoşək., 22 sm.

 

Cəfərli Nazim Həsən oğlu Müsəlman hüququnun əsasları [Mətn]: Dərslik /N.Cəfərli, R.Rüstəmov; Elmi red. A.H.Qəhrəman; Rəyçilər. V.M.Məmmədəliyev, Ş.İ.Şirəliyev.- Bakı: [MBM], 2008.- 256 s.
 

 Cəfərli Nazim Həsən oğlu. Müsəlman hüququnun əsasları [Mətn]: dərslik /N.Cəfərli, R.Rüstəmov; elmi red. A.H.Qəhrəmanov; rəyçi V.M.Məmmədəliyev, Ş.İ.Şirəliyev.- Bakı: Elm və təhsil, 2011.- 270, [2] s.
 

Cəfərov Azər. Bəhai dini Azərbaycanda [Mətn] /A.Cəfərov; Elmi red. Cəlal Zahidi.- B.: Təhsil NPM, 2004.- 80 s.

 

 Cəfərov Hikmət Arif oğlu. Həcc ziyarəti toplusu [Mətn] /H. A. Cəfərov.- B.:, 2010. -249 s.

 

 Cəlilova Nərminə. Zirvədən baxış 80 seçmə hədis /N. Cəlilova; red. L. Cəlilqızı; dizayn, tərt., ideya müəl. Cəlilovlar ailəsi.- B.: [s.n.], 2012.- 208, [8] s.

 

Cordaq Corc. İmam Əli [Mətn]: insan ədalətinin səsi Əli (ə) və insan hüquqları C.Cordaq; fransızcadan tərc. F.Şirvanov; red. M.Şahbazov.- [Bakı] [Qanun] [2014].- 312 s.

 

Cümə xütbələri [Mətn]: Axundlar və imamlar üçün /Yeni nəşrin tərt. R.Əliyev; Red. A.Məmmədov, E.Quliyev.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2006.- 75 s.

 

Çexov Anton Pavloviç. Qız istəmək [Mətn]: Bir pərdədən ibarət qayət müzhik bir vodevildir. /A.P.Çexov; mütərcimi. Ə.S.Qasımov; naşiri. Ə.Ələkbərov.- B.: [c. n.], 1911.- 40 s.

 

 Dəftəri dövvümi-ədəbiyyə əz cümleyi-xəmseyi-ədəbiyyə [Mətn] [Bakı]: [s.n.], 1906(1324).- 148 s.

 

Dəstğeyb Ayətullah Şəhid Seyyid Əbdülhüseyn. Merac [Mətn]: Nəcm surəsinin təfsiri Ayətullah Əbdülhüseyn Dəstğeyb; Mütərcimlər.M.Ramiz, Ş.Mətin; Nəşr edən. "Dinin fəxri" nəş-tı; Çapa hazırlayan. "Əl-qiraət" kitab mağazası.[Şiraz] Dinin fəxri, 2001.- 339 s.

 

Din təlimləri [Mətn]:Əqaid. Tarix. Əxlaq. Əhkam: [yeniyetmələr üçün dini bilgilərtoplusu] hazırlayan Seyyid Həsən Musəvi; tərtibatçı N.Kərimli.- [Bakı] [s.n.] [2006].- 540 s.

 

Din və ictimai təhlükəsizliyin aktual problemləri [Mətn] layihənin elmi rəh. A.Mustafayeva; elmi red. V.Məmmədov; tərt. G.İbrahimova, E.Rəcəbov, A.Qurbanova, N.Fərəcova; nəşrə haz.A. Mustafayev, M. Hacıyev, Z.Əliyeva, N.Yusifzadə; AMEA, İnsan Hüquqları İn-tu.- B.: [Elm və təhsil], 2013.- 277, [1] s.

 

Din və proletariyat [Mətn] /Allahsız kitabxanası.- B.: Azərnəşr, 1928.- 34 s.  

 

Din və proletariyat [Mətn] Bakı: Azərnəşr, 1928.- 27 s.

 

 Dini suallara cavab [Mətn] /Elmi Tədqiqat Birliyi; Naşir. Ümudünya İslam Elmlər Akademiyası; Çapa Hazırlayan. Qurani -Kərim Elmi Araşdırmalar Mərkəzi.- [s.l.]: [s.h.], 2005.- 76 s.

 

Elcan Şıxbala. Qoşa nur [Mətn] : Məhəmməd Peyğəmbərin həyatı : Həsən Bəsrinin zikri /Ş. Elcan ; [elmi red. N. Məmmədli]. Bakı: Elm və Təhsil, 2009.- 271, [1] s.: şək., portr., cədv., 21 sm.

 

Elcan Şıxbala. Quran-i Kərimin anlamı [Mətn] : qafiyəli nəsrlə /Ş. Elcan ; elmi red. N. Məmmədli ; red. H. Y. Babayev. Bakı: Elm və təhsil, 2015.- 466, [2] s.: 25 sm.

 

Elmi ateizm [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /müəl. kol. A.F.Okulov [və b.]; tərc. ed. P.H.Mahmudov, İ.Ə.Rüstəmov.- B.: Maarif, 1981.- 322, [2] s.

 

Emin İbrahim. Bitdili imamı /İ.Emin.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 40 s.
 

Etik və estetik cəhətlərin incəsənətdə vəhdəti [Mətn]: elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi; red. heyəti A.M.Aslanov, C.V.Mustafayev, T.İ.Əhmədov [və b.].- B.: [S.M.Kirov adına Azərb. Dövlət Un-nin nəşri], 1981.- 65, [3] s.

 

Etnopsixologiya və etnopedaqogika: mənbələr və müasir problemlər. Respublika elmi konfransının tezisləri [Mətn]: 9-10 noyabr 1992-ci il. Bakı şəhəri /Red. H.M.Əhmədov, Ə.Ə.Əlizadə, S.F.Şabanov, F.A.Rüstəmov; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: 1992.- 144 s.

 

Eyvazov Anar. Misli bərabəri olmayan ibadət Oruc [Mətn] /A.Eyvazov; Üz qapağı. İ.Abdulla.- B.: Xəzər, 2008.- 77, [3] s.

 

 Ə. İ. Şükufeyi-qəm [Mətn]: növhə /Ə.İ. B.: Nəşriyyati-bəradəran Orucov, 1913 (1331 h.).- 223 s.

 

Əbdülbəha həzrətlərinin nitqi [Mətn]: 1912-ci ildə Kaliforniya darülfünunda "Vəhdəti kainat" haqqında söylənilən nitq /Mütərcimi. Əli Rağib Cavadzadə.- B.: [s. n.], 1922.- 20 s.

 

Əhədov Abdulla Fətulla oğlu. Müqəddəslərə pərəstişin mahiyyəti və müasir qalıqları haqqında [Mətn]: /A. F. Əhmədov; [red. M. Məmmədov]; AzSSR "Bilik" Cəmiyyəti.- Bakı: [s.n.], 1986. -47, [1] s.

 

Əhədov Abdulla Fətulla oğlu. Vicdan azadlığı, ateizm və qanun [Mətn] /Abdulla Əhədov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 184 s.

 

Əhmədov Əhməd. Din ilə mübarizə /Ə.Əhmədov.- İrəvan: Ermənistan Dövlət, 1929.- 32 s.

 

Əhmədov Əhmədağa Hacı Mirzə Əbdülkərim oğlu. Dürəfşan kəlamlar [Mətn] /Ə.Əhmədov; Naşiri və red.: Hacı Kamal Novruz.- B.: [Təbib], 1996,203 s.

 

Əhmədov Əhmədağa Hacı Mirzə Əbdülkərim oğlu. İslam təlimi [Mətn] Əhmədağa ƏhmədovBakı Mədyən 2001.- 255 s.

 

Əfəndizadə Muxtar əfəndi. Şərayiül- islam [Mətn] /Muxtar əfəndi əfəndizadə.- B.: [s. n.], 1911.- 24 s.

 

Əhli-Beyt (ə) [Mətn]: Məqamı və yolu /Çapa haz. və nəşr edən. "Əl-bəlag"[Tehran]: Əl-bəlag müəssisəsi, [2002.]
 

Əhməd Əsgər Sücayət oğlu. XII-XV əsrlərdə Azərbaycanın mənəvi mədəniyyəti tarixi etnoqrafik araşdırma /Ə. S. Əhməd; elmi red. R. Rəsulov, Ş. Bünyadova.- Bakı: Elm, 2012.- 367, [1] s.

 

Əhmədli Əlişir. Allah Rəsulunun müqəddəs kəlamları [Mətn] /Ə. Əhmədli. I hissə. B:. Nurlar, 2009.297, [6] s
 

Əhmədli Salatın. Həcc ziyarəti [Mətn] /S.Əhmədli; red. B.Budaqov.- B.: [Şirvannəşr], 2009.- 63, [1] s.

 

Əhmədov Hüseyn Mustafa oğlu. Nəsirəddin Tusi: (1201-1274) /H.Əhmədov; Red.: F.A.Rüstəmov; ABU.- B.:2001.- 52 s.

 

Əjdəroğlu Tale. Necə qayıdaq? [Mətn]: (Tövbə ilə) /T.Əjdəroğlu; Red. M.Əlizadə[Yersiz]: Lisanus-sidq, 2003.- 224 s.

 

 Əkbərov Nazim Fərrux oğlu. Mənəviyyat: inam və əxlaq vəhdəti [Mətn]: Ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinifləri və orta ixtisas məktəbləri üçün eksperimental dərs vəsaiti /N.Əkbərov, N.Camalov; Baş red. Z.Qaralov; Red. R.Hüseynzadə, B.Mustafa oğlu.- B.: 2006.- 232 s.

 

Ələkbərov Səfər. Azərbaycan folklorunda din əleyhinə mübarizə motivləri [Mətn]: /S.Ələkbərov; [red. H.Mehdiyev]; Azərb. SSR "Bilik" Cəmiyyəti.- Bakı: [s. n.], 1975.- 35, [1] s. ; 20 sm.

 

Ələsgərov Bəybala Aydabala oğlu. Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə-görkəmli din xadimi, sülhməramlı elçi [Mətn] /B.A.Ələsgərov; elmi red. A.İsgəndərli; Azərb. Resp., Nobel İnformasiya Mərkəzi. B.: Elm və təhsil, 2014.- 375, [1] s.
 

 Əli Əkbərli Məhəmməd Kazım. Fəlsəfə elmləri İdializm və materializm və yaxud yeni fəlsəfə [Mətn]: 1927-ci il 19 temuz Quba pedaqoji kurs müdavimləri qarşısında söylənmiş leksikanın məzmunu /M.K.Əli Əkbərli; red. Ə.Yusifov, Ə.İ.Cabbarlı.- B.: Quba pedaqoji kurs nəşriyyatı, 1927.- 50 s.

 

Əlibəyzadə Elməddin Məmməd oğlu. "Avesta" Azərbaycan xalqının mənəvi mədəniyyət tarixidir /Elməddin Əlibəyzadə; Elmi red.: Şamil Əliyev; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B.: Yurd NPB, 2005.- 238 s.

 

Əliyev Əlipaşa Hacıvəli oğlu. Mənəvi mədəniyyət və din [Mətn] Ə.H.Əliyev.- B.: Azərnəşr, 1981.- 89, [3] s.

 

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Dinimiz xalqımızın milli-mənəvi sərvətidir [Mətn] / Heydər Əliyev; redə hey. A.Paşazadə [və b.]; nəşrə ön söz R.Əliyev; "İrşad" İslam Araşdırmaları Mərkəzi.- B.: [Əbilov, Zeynalov və oğulları]:["İrşad" mərkəzi]; 1999.- 165, [1] s.

 

 Əliyev Rafiq Yəhya oğlu. Dövlət və din: Çıxışlar və məqalələr toplusu /Rafiq Əliyev.- B.: Avropa, 2006.- 96 s.

 

 Əliyev Rafiq. Din. Əxlaqa aparan yol [Mətn] /Rafiq Əliyev; Red.: İntiqam Qasımzadə.- B.: İrşad İslam Araşdırmaları Mərkəzi, 2005.- 80 s.

 

 Əliyev Rafiq Yəhya oğlu. Dinin əsasları [Mətn] /R.Y.Əliyev; elmi red. A. M. Məmmədov.- B.: Qismət, 2004. -272 s.

 

Əliyev Rafiq. İslam [Mətn] /R.Y. Əliyev; Red. A.H.Paşazadə, A.M.Məmmədov.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2004.- 332 s. , portr.; 21 sm.
 

Əliyev Rafiq Yəhya oğlu. İslamda ailə və nikah münasibətləri [Mətn] /R.Əliyev; red. A.Paşazadə; A.Məmmədov.- B.: ["İrşad" Mərkəzi], 2003.- 191, [2] s.

 

Əli-zadə Aydın Arif oğlu. Xristianlıq tarix və fəlsəfə [Mətn]: ilk çağlar /A.Əli-zadə; Elmi red. Y.Rüstəmov; Rəyçi G.Abdullazəazə.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007.- 172 s.

 

Əlizadə Ə.Ə. Uşaqlar və yeniyetmələr: seksual inkişafın psixopedaqogikası [Mətn] /Ə. Ə. Əlizadə; elmi red. L.Ş.Əmrahlı.- B.: [s.n.], 2009.- 563, [1] s.

 

Əlizadə Əbdül Əli oğlu. Azərbaycan güzəran psixologiyası məsələləri [Mətn] Etnopsixoloji araşdırmalar /Ə.Ə. Əlizadə; Elmi red. S.F. Şabanov; N. Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- I hissə.- B.: N. Tusi adına ADPU, 1994.- 124 s.

 

Əlizadə Əli Əbdül oğlu. Məktəblinin psixologiyası [Mətn] /Ə.Ə.Əlizadə, Q.E.Əzimov, E.M.Quliyev; elmi red. S.F.Şabanov; AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- Bakı: [s.l.], 1990.- 101, [1] s.
 

Əlizadə Soltan Hüseynqulu oğlu. Azərbaycanda Həzrət Əli (ə.) qədəmgahları və ziyarətgahları [Mətn] /S.H.Əlizadə; red. A.Buzovnalı; xəttat C.Lahıclı.- B.: Ozan, 2011.- 287, [1] s.

 

Əlizadə Soltan Hüseynqulu oğlu. Bunu hamı bilməlidir [Mətn] /S.H.Əlizadə; red. A.Buzovnalı.- Bakı: [Ozan], 2011.- 150, [2] s.

 

Əlizadə Soltan Hüseynqulu oğlu. Həzrət Əli (ə.) qədəmgahı zəvvarların gözü ilə [Mətn]: (Buzovna, hicri 1410-1430; miladi 1990-2010) /tərt.- müəl. Axund Hacı Soltan Hüseynqulu oğlu Əlizadə; red. Hacı Arif Buzovnalı; mütərcim Hacı Vasif Hacı Arif oğlu, Tahirə Davud qızı, Gültəkin Yusif qızı; elmi məs. Axund Hacı İlham Səlimov, Hacı Nazim Məmməd oğlu, Hacı Maarif Hacı Arif oğlu.- Bakı: Ozan, 2011.- 374, [2] s.

 

Əlizadə Soltan Hüseynqulu oğlu. Həzrət Əli (ə) və Azərbaycan [Mətn] /Axund Hacı Soltan Hüseynqulu oğlu Əlizadə; red. A.Ə.Buzovnalı.- B.: Ozan, 2006.- 471, [1] s.

 

Əlizadə Soltan Hüseynqulu oğlu. Qədir-Xum həqiqətləri [Mətn] /S. H. Əlizadə; red. A. Buzovnalı.- Bakı: Ozan, 2011.- 759, [1] s.

 

 Əmmə cüz [Mətn]: Qurani məcid: ba tərcümeyi farsi və türki /tərc. ed. A.Müsbahzadə, Ə.Kayanpur; xəttat. Q.Səfa Bir hissə.- Tehran: İqbal, 1990.- 78 s.

 

Ənsarian Hüseyn. İslamda ailə quruluşu [Mətn] H.Ənsarian; tərc. ed. M.Sayılov; red. Ş.İxtiyaroğlu; ön söz M.T.Cəfəri.- B.: Nurlar, 2012.-347, [1] s.

 

Əsgərov Elçin Mirnizami oğlu. İslamın əsasları: fəlsəfə, tarix və əxlaq baxımından [Mətn]: [İslamın əsasları mövzusunda 62 mühazirə] /Dini Araşdırmalar Mərkəzi; ..Əsgərov, N.Ə.Rəhimova.- Bakı: Dini Araşdırmalar Mərkəzi, 2002.- 320 s. , şək. ; 21 sm.

 

Əyyubov Səlahəddin. Bəhai Dini Azərbaycanda və ya bütün dinlərdə Vəd Olunmuş Kəsin zühuru [Mətn] /S. Əyyubov, [Bakı]: [Ekspress], [2013.] 245 s.: xəritə, fotoşək., portr., cədv., 20 sm.

 

 Fatimə Ağanisə. Qadınların qürur tacı [Mətn] Ağanisə Fatimə; Red. İ.Əsədova; Rəssam. T.Qasımov.- B.: Qorqud, 2002.- 160 s.

 

Feyzullazadə Hacı Şıxəli. Təzkirətül-övliya[Mətn] /Hacı Şıxəli Feyzullazadə; naşiri. İsa bəy Aşurbəyli.- B.: [s. n.], 1917.- 61 c.

 

Fəlsəfə terminləri [Mətn] /Azərb. Döv. Elmi-Tədqiqat İn-tu, Terminaloji Şöbə; tərt. ed. S. Vsailyev, M.İsmayılov.- B.: Azərnəşir, 1932.- 24 s.

 

 Freyd Z. Fromm E. Bir illüziyanın gələcəyi. Psixoanaliz və din. [Mətn]: Bakı Universiteti nəşriyyatı, B.: 2004.- 157 s.

 

 Göyüşov Altay Rəşid oğlu. Azərbaycanda ittihadçılıq [Mətn] /Altay Göyüşov; Red.: Ə.Məmmədov; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- B.: 1997.- 132 s.

 

 Gözəlov Ariz Əvəzoğlu. Müasir ictimai inkişafın qlobal - fəlsəfivə sosial siyasi problemləri /A.Ə.Gözəlov; elmi red. Ə.Tağıyev; AMEA, Fəlsəfəvə Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı: [s.n.], 2007.- 169, [1] s.
 

 Güvəndikli Əli. Allah-Kainat-İnsan Quran və dünyanın bütün sirləri açıldı: monoqrafiya /Ə. Güvəndikli; red. Ə. Həsən.- Bakı: [s. n.], 2012.- 36 s.
 

Hacı Siracəddin Qənimət oğlu. Həzrət Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında peyğəmbərlik anlayışı və Həzrət Məhəmməd (s.a.s) [Mətn]: [monoqrafiya] /Siracəddin Hacı; elmi red. A. Kahraman, M. Quliyeva; ədəbi red. V. Muradxanqızı.- Bakı:Nafta-Press, 2009. -384, [1] s., 21 sm.

 

Hacı Siracəddin. Həzrət Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında peyğəmbərlik anlayışı və Həzrət Məhəmməd (s.a.s.). 1-ci kitab [Mətn] /Siracəddin Hacı; Elmi red. A.Kahraman, M.Quliyeva; Rəyçi. L.Əliyeva, Y.Paşayev; Sponsor. İ.Hüseynov.- B., 2006.- 537 s.

 

Hacı Siracəddin. Həzrət Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında peyğəmbərlik anlayışı və Həzrət Məhəmməd (s.a.s.). 1-ci kitab [Mətn] /Siracəddin Hacı; Elmi red. A.Kahraman, M.Quliyeva; Rəyçi. L.Əliyeva, Y.Paşayev; Sponsor. İ.Hüseynov.- B., 2006.- 537 s

 

Hacı Siracəddin. Həzrət Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında peyğəmbərlik anlayışı və Həzrət Məhəmməd (s.a.s.) 2-ci kitab [Mətn]: ["Sirlər xəzinəsi" dastanında olan üçüncü və dördüncü nətin şərhi] /Elmi red. A.Kahraman, M.Quliyeva; Rəyçi. L.Əliyeva, Y.Paşayev.- B., 2008.- 460 s.

 

Hacıyev Bayram. Azərbaycan dramaturgiyasında ateizm motivləri [Mətn] /B.Hacıyev;AzSSR "Bilik" Cəmiyyəti.- Bakı: [s.n.], 1972.- 20 s.
 

Haşimi Seyid Asif. Quran aynasında cənnət və cəhənnəm əhli [Mətn] /S. A. Haşımı; mütərcim. G. Cəmaləddin; red. M.Hüseynova.- B.: [Azərb. Resp. Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi], 2008.- 431 s.

 

Heydər Əliyev və Azərbaycanda din siyasəti: gerçəkliklər və perspektivlər [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi; [H.Orucovun ümumi redaktəsi ilə; tərt. G.İsmayılov; red. S.Nəzərli; rəssam. A.Hüseynov; dizayn. M.Bəhmən]B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007.- 399, [1] s., [12] v. fotoşək.: portr., 21 sm.

 

Həbib oğlu Nizam. Ya Ətağa Cəddi!... yaxud Əfsanəyə dönmüş ömür /Hacı Nizam Həbib oğlu, Georgi Zapletin.- B.: Ozan, 2003.- 138 s.

 

Həmədani Əhməd Sabiri Ayətullah. İmam Hüseyn Əleyhissəlam Həzrət Mehdi (ə.f.) haqqında /Ə.S.Həmədani; tərc. ed. H.Abıyev.- Bakı: Əlhuda Beynəlxalq nəşriyyatının bakı şöbəsi, 1995.- 36 s. ; 20 sm.

 

 Həmidullah Məhəmməd. İslama giriş [Mətn] /Məhəmməd Həmidullah; Ön söz müəllifi: V.Məmmədəliyev; Elmi dini red.: A.Kahraman; Anadolu türkcəsindən Azərbaycan türkcəsinə tərcüməçi: G.İsmayılov; Dil redaktoru: Siracəddin Hacı.- B.: Qismət, 2006.- 338 s.

 

Həsənoğlu Həşim. Azərbaycanın dini-tarixi abidələri, ziyarətgahları, seyidləri, övliyaları [Mətn] /H.Həsənoğlu; red. H.V.Məmmədəliyev; məsləhətçi. H.F.Heydərov I hissə.- B.: Nasir, 2005.- 524 s.

 

Həsənoğlu Həşim. (Heydərov.) Qarabağın seyidləri [Mətn]: [sənədli publisistika] /H.Həsənoğlu; red. M.Nərimanoğlu Cild Kitab 1.- B.: Nasir, 2002.- 383, [1] s.: fotoşək., portr., 22 sm.
 

Həsənov Əhməd Murad oğlu. Azərbaycan maarifçiləri tərəfindən islamın tənqidi XIX əsrin ikinci yarısı XX əsrin əvvəlləri /Ə.M.Həsənov; red. M.M.Səttarov.- Bakı: Yazıçı, 1983.- 223, [1] s.

 

Həsənov Elnur Lətif oğlu. Gəncə İmamzadə türbəsi [Mətn] : kitab Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyinin bərpasının 20-ci ildönümünə həsr olunur : [tarixi-etnoqrafik tədqiqat] /E. Həsənov ; elmi red. F. Əliyev ; AMEA, Gəncə Regional Elmi Mərkəz. Bakı: Elm və təhsil, 2012.- 264, [4] s., [2] v. fotoşək.: 22 sm.

 

Həzrəti İmami Cəfəri sadiqdən 40 hədis [Mətn]: Bəsət quruluşu /Çevirən. H.Sərxablı.- Tehran: 1371-1993.- 23 s.

 

Hişam Əl-Talib. Təşkilatçılıq və idarəetmə istedadı /Hişam Əl- Talib; İngilis dilindən tərcümə: "İrşad" İslam Araşdırmalar Mərkəzi; Azərbaycan dilinə tərcümə: AMK və "Əl-Rəhman" Fondu tərəfindən həyata keçirilmişdir;Red.: Babaşov M.,Əskərov E.; Nəşrə məsul: Xalid Əbu Nəhlə, Əli Əbu İslam;On söz: Ə.Qarayev; Asiya Müsəlmanları Komitəsi "Əl-Rəhman" Beynəlxalq xeyriyyə Fondu, Beynəlxalq İslam Fikri İnstitutu, Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatlarının Milli Şurası, Azərbaycan Respublikası Dini Araşdırmalar Mərkəzi. [Yersiz]: [1999] 356 səh.: ill., 1 portr

 

Hüseyni. Cənnət və nemətləri [Mətn] /Hüseyni.- B.: Əhli-Beyt, 1999.- 154 s.

 

Hüseyninəsəb Seyid Rza. Şiə cavab verir [Mətn] /Seyyid Rza Hüseyninəsəb; Mütərcim. M.Əlizadə; Ön sözün müəl. C.Sübhani [Qum]: Məhdiyyə, 2003.- 151 s.

 

Hüseynov Sərdar Polad oğlu. İdrakda gizlənən dərketmə [Mətn] /S. P. Hüseynov; red. Ş. Səlimbəyli, A. Həsənli.- Bakı: Avropa, 2004.- 527 s.

 

Hüseynov Teymur. Orucluğun əmələ gəlməsi/T.Hüseynov.- B.: Azərnəşr, 1928.- 24 s.
 

Hüseynov T. Orucluğun əmələ gəlməsi /T.Hüseynov; Azərbaycan Allahsızlar İttifaqı.- B.: Azərnəşr, 1928.- 20 s.


Hüseynov T. Orucluğun əmələ gəlməsi /T.Hüseynov; Azərbaycan Allahsızlar İttifaqı.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 20 s.
 

Hüseynzadə Şeyx Hüseyn. Bəyanül-həqq [Mətn] /Şeyx Hüseyn Hüseynzadə; naşiri. Cahangir xan Nurubəyov.- B.: [s. n.], 1911(1329 h.) (üz qabığında 1912).- 159 s.

 

Xamenei Seyyid Əli. Şəri suallara cavablar: əcvibətül-istiftaat İbadət bölməsi [Mətn] /Seyyid Əli Xamenei; Astani-Qüdsi-Rəzəvinin İslami Tədqiqat Mərkəzi I cild.- [İran], 1999.- 382 s. , portr. ; 24 sm.

 

Xanməmmədli Əmrah. İlahi sevgi [Mətn] /Ə.Xanməmmədli; red. T.Qaraqaya; rəssam. E.Xanməmmədli.- B.: Nərgiz, 2009.- 71, [1] s.

 

Xanzadə Şakir Şəmil oğlu. Sınaqlar və yozumlar [Mətn] Ş. Ş. Xanzadə; red. İ. Xanzadə B.: [s.n.] 2002.44 s.
 

Xuluflu Vəli. Panislamizm, imperializm və ruhaniyyət /V.Xuluflu; Azərbaycan Allahsızlar İttifaqının Bakı Şurası.- B.: Azərnəşr, 1928.- 47 s.

 

Xuluflu Vəli. Panislamizm, imperializm və ruhaniyyət /V.Xuluflu; Bakı Allahsızlar İttifaqı.- Bakı: Azərnəşr, 1929.- 40 s.
 

İbadulla Nüsrət. İslami dəyərlər və həcc [Mətn] /N.İbadulla; red. Famil.- B.: Təknur MMC, 2009.- 159, [1] s.

 

İbrahimov Səbuhi Məmmədəli oğlu. İsna Əşəri [Mətn]: 12 İmamilik /H.S.M.İbrahimov; Elmi məsləhətçilər: Z.Məmmədov, R.Aslanova; Elmi red.: M.Nağısoylu.- Bakı: 2007.- 128 s.

 

İbrahimov Səbuhi Məmmədəli oğlu. Şərq peripatetizmi və islamda imamilik [Mətn] H.S.İbrahimov; Elmi məsləhətçi: Z.Məmmədov; R.Aslanova; Elmi red.: Z.Abdullayev.- Təbriz: Firuzan, 2006.- 1385.- 188 s.
 

 İlyaszadə M. Dini-islamın arvadlara töhfəsi [Mətn]: müxtəsərən /M. Yusifzadə. B.: [s.n.], 1914.- 23 s.

 

İmam Rza (ə.) (Səkkizinci imam) [Mətn]:Tehran, 1991.- 55 s.

 

İmani Seyyid Kamal Fəqih. Ayətullah Peyğəmbər (s) və Əhli-Beyt (ə) gülüstanından bir dəstə gül [Mətn] Ayətullah Seyyid Kamal Fəqih İmani; "İmam Əmirəl-möminin Əli (əleyhissalam)" adına İslami Təhqiqat Mərkəzi.İsfahan "İmam Əmirəl-möminin Əli (əleyhissalam)" adına İslami Təhqiqat Mərkəzi Tawoos Behesht [2001.] 244 s., [7] v. fotoşək.


İncil [Mətn]: əhdi Cədid yaxud Rəb İsa Məsihin xoş xəbəri /Tərc. edəni. M.Mixaeli. Stokholm: Bibliya Tərcümə İnstitutu, 1993. 612 s.

 

İncili-şərif Lukaya görə [Mətn].- Tiflis: [s. n.], 1909.- 125 s.

 

İncili-şərif Markosa görə [Mətn].- Tiflis: [s. n.], 1909.- 74 s.

İncili-şərif Məttayə görə [Mətn].- Tiflis: [s. n.], 1909.- 114 s.

 

İoqanson O. Uşaq nə üçün mövhumatçı olur [Mətn] /O.İoqanson.- B.: Azərnəşr, 1928.- 18 s.

 

 İrəvani Balağa. Kitabe təharət [Mətn] /B.İrəvani Təbriz: (s.n.), 1883 (1299 h.).- 326 s.

 

İrvinq Vaşinqton. Məhəmməd Peyğəmbərin həyatı [Mətn] /V.İrvinq; Rus dilindən tərcümə edəni: G.Mehdiyeva; Red.: M.Kərimov, H.Dayızadə.- Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1996.- 184 s.
 

İslam [Mətn]: qısa məlumat kitabı /red. V.M.Məmmədəliyev.- B.: Azərnəşr, 1985.- 162, [2] s.

 

 İslam əxlaqı [Mətn] /Azərb. Resp. Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi; ön söz H.Orucov; tərt. ed. G.İsmayılov, A.Qurbanov, E.Səmədov, E.Salmanov.- B.: [s.n.], 2010.- 211, [1] s.

 

İslam: tarix, fəlsəfə və hüquq [Mətn] : ensiklopedik lüğət /AMEA, Fəlsəfə və Hüquq İn-tu ; tərt. müəl. A. Əlizadə, E. Səmədov ; elmi red. İ. Məmmədzadə. Bakı: 3 saylı Bakı Mətbəəsi ASC, 2016.- 307, [1] s.: 25 sm.


 İsmayıl oğlu Əhməd-Cabir. "Qurani-Kərim"-də qida məhsulları və islamda qidalanma [monoqrafiya] /Ə. C. İ. Əhmədov; məsləhətçi H. S. Musayev; rəyçi H. M. Meybullayev.- Bakı: [İqtisad Universiteti], 2013.- 378, [2] s.

 

 İsmayılzadə İlqar. Xilaskar [Mətn]: İmam Mehdi Sahibəz-zaman (ə) Quran və hədis baxımından /İ.İsmayılzadə; red. X.Şirinova; naşir. Ümumdünya İslam Elmlər Akademiyası, Tədqiqat şöbəsi.- Qum: [Ümumdünya İslam Elmlər Akademiyası], 2005.- 240 s.

 

 İsmayılzadə İlqar. Quran elmləri ensiklopediyası [Mətn] /İ.İsmayılzadə; önsöz. M.H.Mərifət; red. Hacı Arzu; çapahaz. Qurani Kərim Elmi Araşdırmalar Mərkəzi; naşir. Beynəlxalq İslam Elmləri Akademiyası.[Qum]: [Beynəlxalq İslam Elmləri Akademiyası], 2006.- 591 s. faksim
 

İsmayılzadə İlqar. Qurani-Kərim olduğu kimi. Bakı: 2010.- 87 s.

 

İşçi allahsızlar dərnəyi üçün dərs kitabı [Mətn] /Azərbaycan Mübariz Allahsızlar İttifaqı Bakı Şurası I hissə.- B.: Azərnəşr, 1929.- 228 s.

 

Kahraman Abdullah. Fiqh üsulu [Mətn] /A.Kahraman; tərc. M.Camalov; red. V.M.Məmmədəliyev, Ö.Aslan.- B.: Nurlar, 2007.- 272 s.

 

Karnegi Deyl. Kütləvi çıxışlar vasitəsi ilə insanlara necə təsir etməli və özünə inam hissini necə qazanmalı [Mətn] /D.Karnegi; Tərcümə ed. A.Hacıyev; Red. T.Hacıyeva; Məsləhətçi. A.Qəhrəmanov, -B.: 2008.- 200 s.

 

Kazımzadə Kazım. Bəhai Dinin haqqında xülasə [Mətn] /K.Kazımzadə; Tərcümə edəni və red.: Ç.Əyyubov.- B.: 1998.- 27 s.: 20 sm.

 

Kəlimeyi şəhadət [Mətn] tərt. ed. Ə.Əmiraslan, L.Əmiraslan, R.Savalan; red. Y.Ağasəfa; rəyçi. Ş.H.A. Paşazadə.- B.: [s.n] 1990.- 63,[2] s.

 

Kəngərli Paşa Murad. Peyğəmbərlər və islam tarixi [Mətn] /Hacı Paşa Murad Kəngərli; red. H.Ə.Həsənoğlu.- B.: Araz, 2003.- 719, [1] s.

 

Kəndlilər və din [Mətn] /Allahsız kitabxanası.- Bakı: Azərnəşr, 1928.- 46 s.

 

 Kəndlilər və din /Allahsızlar İttifaqının Bakı Şurası II buraxılış.- B.: Azərnəşr, 1928.- 34, [1] s.

 

 Kərbəlayi Hacı Yusif Behbud oğlu. Lahıc 1-14, 2000; Ədalətin qurbanları, 2001; İlahiyyat: tövsiyə və ibrətnamələr, 2002; Yusifnamə, 2003: kitabların toplusu /Kərbəlayi Beybut oğlu Hacı Yusif; Red.:X.Rəhimli.- B.: Mütərcim, 2003.- 668 s.

 

Kirill. Azadlıq və məsuliyyət: harmoniya axtarışında İnsan hüquqları və şəxsiyyətin ləyaqəti /Kiril; elmi red. və ön söz Ş.A.Paşazadə.- Bakı: Qoliaf qrup, 2012.- 367, [1] s. , portr., fotoşək. ; 25 sm.
 

 Kitabi-müqəddəs yəni əhdi-cədid [Mətn].- Leypsik: [s. n.], 1893.- 464 s.

 

 Kısakürək Nəcip Fazil. Həzrət Əli [Mətn]: elm şəhərinin qapısı /Nəcip Fazil Kısakürək; Red. S.Ağayev; Türk dil. çevirən. və Ön söz. H.M.K.Mirsadıq oğlu.- Bakı: Avropa, 2007.- 304 s., fotoşək., il.; 20 sm.

 

Klimoviç L. İslamın sinfi mahiyyəti [Mətn] /L.Klimoviç; tərcümənin red. A.Heydərli.- B.: Azərnəşr, 1929.- 30 s.

 

Klublarda qurban bayramı [Mətn] /M.Səttaroğlu.- B.: Ali Siyasi Maarif İdarəsi, 1926.- 47, [1] s.

 

Kurani Əli. Zühur əsri [Mətn]: Həzrət Höccət İbnil-Həsən Məhdi (ə.t.f.ş.)-in zühuru zamanı baş verəcək hadisələrin bəyanı /Ə. Kurani; mütərcim: M.Əlizadə; red. İ.Məhəmmədov[Yersiz]: [Dinin fəxri], [2009]352 s.
 

Qabıssanlı Şakir. Dədə-Qorqud və Qabıssan [Mətn] /Ş. Qabısanlı; elmi red. V. Nərimanov, Q. Xaçınçaylı.- Bakı: Təknur, 2011.- 447, [1] s.

 

 Qabıssanlı Şakir. İbrahim peyğəmbər xalq mahnılarında [Mətn] /Ş. Qabıssanlı; red. V. Nərimanov B.: Müəllim, 2010.- 272 s.

 

 Qabıssanlı Şakir. Muğamat və İbrahim Peyğəmbər [Mətn] /Ş. Qabıssanlı; red. M. Rəcəb.- I hissə.- B.: Müəllim, 2010.- 312 s.

 

Qasımoğlu Nəriman. (Qasımzadə Nəriman Qasım oğlu.) Oxu müqəddəsliyi /N.Qasımoğlu.- B.: Təhsil, 2005,220 səh.portr., ill

 

Qasımov Səməd Əli oğlu. Gəlin ünsiyyətdə olaq [Mətn]: /Səməd Qasımov, Emilya Kərimova; Elmi red.: R.İ.Əliyev; Təhsil Problemləri İnstitutu.- B.: 2006.- 246 s.

 

Qasımova Aida Şahlar qızı. XIV-XVI əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı və Quran qissələri [Mətn]: Qazi Bürhanəddin, Nəsimi, Xətai və Füzulinin ana dilində olan əsərləri əsasında /A.Qasımova; Elmi məsləhətçi: V.Məmmədəliyev; Elmi red.: Firuz Sadıqzadə, Səadət Şıxıyeva; Rəyçi: Ələsgər Məmmədov, Təhsil Mütəllimov, Zakir Məmmədov.- B,: [Bakı Universiteti], 1998.- 438 s.: 20 sm.

 

Qaraoğlu Fazil. Peyğəmbərimiz Hz. Məhəmmədin həyatı [Mətn] /F.Qaraoğlu; red. A.Talıboğlu.- Bakı: 2006.- 334 s. şək

 

Qarayev Ə.H. Matəm kimə lazımdır? [Mətn] /Ə.H.Qarayev.- B.: Azərbaycan Kommunist Firqəsinin Mərkəzi və Bakı Komissarlığının təbliğat şöbələri, 1923.- 15 s.

 

 Qasımov Salman Həsən oğlu. Fatihə surəsi Quranın anası və əsasıdı [Mətn] /S.H.Qasımov; rəyçi: Hacı Axund Nəbi Salahlı.- B.: Şirvannəşr, 2003.- 128, [2] s., [20] s.

 

Qeybdən insana publisistika /tərt. Z. Qəriboğlu; red. N. Zöhrablı.- Bakı: Qanun, 2012.- 103, [1] s.
 

Qəzali İmam. Ey oğul [Mətn]: risalə /İmam Qəzali; Azərb. dilinə tərc. ed. E.Sadayoğlu; nəşrə haz. S.Z.Meriç.- Bakı: İpək yolu, 2007.- 46, [2] s.; 17 sm.
 

Qəzvini Seyyid Muhəmməd Kazim. Əhli Beyt (ə) [Mətn]: nicat gəmisi /S.M.R.Qəzvini; tərc. ed. M.C.Ələkbərov, M.H.Əliyev; red. M.Abbasov.- [yersiz]: [s.n.], [2007].- 48 s. ; 20 sm.
 

Qrünebaum Qustav Edmund fon. Klassik islam tarixinə dair oçerk [Mətn]: 600-1258 /Q.E.fon Qrünebaum; Rusca nəşrin ön sözün və şərhlərin müəllifi: V.V.Naumkin; Rus dilindən tərcümə edən: Ş.H.Hənifəzadə; Müqəddimənin müəllifi: M.Fərhad oğlu.- Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1998.- 248 s.; 20 sm.
 

Quliyev Cahid Süleyman oğlu. Kollektiv və şəxsiyyət [Mətn] /C.Quliyev.- B.: Gənclik, 1981.- 109, [3] s.

 

Quliyev Mustafa. Mədəni inqilab və islam/M.Quliyev; red. A.Yusifzadə; Azərbaycan Allahsızlar İttifaqının Bakı Şurası.- B.: Azərnəşr, 1928.- 52 s.
 

Quluzadə Musa. Dinimiz dünən və bu gün [Mətn]: 1920-1995-ci illər /M.Quluzadə; Elmi red.: C.P.Həsənov.- Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1996.- 152 s.
 

Qumri Mirzə Məhəmməd Tağı. Gülzari-Hüseyni [Mətn] /Mirzə Məhəmməd Tağı Qumri [Təbriz]: [s.n.], 1907.- 138 s.

 

 Qumri Mirzə Məhəmməd Tağı. Gülzari-Hüseyni və kənzül məsaib [Mətn] /Mirzə Məhəmməd Tağı Qumri. -Dərbəndi [Təbriz]: [s.n.], [1915.].- 346 s.

 

 Qumri Mirzə Məhəmməd. Kənzül-məsaib [Mətn] /Mirzə Məhəmməd Tağı Qumri; naşiri: Hacı Əli Sərraf. -Təbriz: [s.n.], 1890 (1308 h.) -139 s.

 

Qurani - Kərim [Mətn] / Tərcümə. Z.Bünyadov, V.M.Məmmədəliyev; Ön söz. V.M.Məmmədəliyev; Məsləhətçi-red. Ş.H.A.Paşazadə.- B.: Azərnəşr, 1992.- 714 s.

 

Qurani-Kərim: [otuz cüzdən ibarətdir] /Xəttat: O.Taha; Tərcüməçi: Beynəlxalq "Əlhuda" nəşriyyatının tərcüməçilər qrupu; Red.: T.Kərimli, H.Abıyev. [Bakı]: 1999. 616 səh

 

Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcüməsi [Mətn] /Ərəb dilindən tərcümə edənlər: Z.M.Bünyadov, V.M.Məmmədəliyev (ön söz).- B.: Qismət, 2006.- 480 s.

 

Qüsl Dəstəmaz, Namaz [Mətn] /Məsləhətçi: Mahmudov, Elşad; Dini red.: A.Kahraman; Dil red.: Siracəddin Hacı.- B.: Qismət, 2006.- 88 s.

 

Manafoğlu Rafiq. İslami dəyərlər L.N.Tolstotyun baxışlarında [Mətn] /R.Manafoğlu; red. T.Teyyubqızı.- B.: ABU, 2007.- 99, [1] s.

 

Mansurzadə Ağəddin Mansur oğlu. Cənnətdə görüşənədək [Mətn]: Elmi-dini, ədəbi-bədii publisistik qeydlər /Hacı Ağəddin Mansurzadə; Rəyçi və məsləhətçi: H.V.Məmmədəliyev; Elmi-dini red.: H. i. Yarıyev; Ədəbi-bədii red.: Feyzi Mustafayev.- Sumqayıt: 1998.- 420 s.: portr., 21 sm.

 

Mansurzadə Ağəddin Mansur oğlu. El ağsaqqalı, xalq elçisi [Mətn]: Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadə haqqında etüdlər /Hacı Ağəddin Mansurzadə; Rəyçi və məsləhətçilər: Vasim Məmmədəliyev, Qəzənfər Paşayev; Red.: Mirəziz Seyidzadə, Orxan.- Sumqayıt: [Əbilov, Zeynalov və oğulları], 2006,306 s. portr

 

Masonlar [Mətn]: toplu /tərtibçilər. M.Ənsərli, S.Dostəliyev, G.Qurbanova I Kitab.- B.: Qanun, 2010.- 355, [1] s.

 

Masevro T. İmamzada/T. Masevro Bakı: Azərnəşr, 1930. 40 s.


Masse Anri. İslam [Mətn]: [Tarixi oçerk] /Anri Masse; Ruscadan tərcümə edənlər. C.Cabbarov; A.Ələsgərov; Buraxılışına məsul və ön söz. H.Dayıyev, M.Kərimov.- Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyasının Baş Redaksiyası, 1992.- 256 s.
 

Masse Anri İslam: Tarixi oçerk /A.Masse; Ruscadan tərcümə edənlər: C.Cabbarov; A.Ələsgərov; Red.: H.Əlizadə, SSRİ Elmlər Akademiyası Asiya Xalqları İnstitutu.- B.: Azərnəşr, 1964.- 256 s.

 

 Marağeyi Axund Molla Hüseyn. Külliyyat [Mətn] /Axund Molla Hüseyn Marağeyi, Dəxil.- Yersiz: [s.n], 1882.- 282 s.

 

Mehdizadə Zəkəriyyə Məmməd oğlu. Uşaq psixologiyası [Mətn] /Z. M. Mehdizadə; elmi red. E. Quliyev; V. İ. Lenin ad. Azərb. Dövlət Pedaqoji İn-tu I hissə.- B.: APİ, 1982.- 90 s.

 Mehdizadə Zəkəriyyə Məmməd oğlu. Uşaq psixologiyası [Mətn] /Z.M.Mehdizadə; elmi red. E.Quliyev; V.İ.Lenin.- ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu II hissə.- Bakı: APİ, 1984.- 82, [2] s.

 Mehdizadə Zəkəriyyə Məmməd oğlu. Uşaq psixologiyası [vəsait] /Z.M.Mehdizadə; elmi red. Q.E.Əzimov; Az SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İn-tu III hissə.- Bakı: APİ, 1988.- 84, [2] s.

 

Mehrdad Mehrin. Xiromantiya və ya əlin sirləri [Mətn] M.Mehrdad; Red. S.Məsiyev.- B.: Nüybar, 1993.- 120 s.
 

Meşkini Həzrət Ayətullah. Vacib və haramlar [Mətn]: İslam dininin etiqad və əməl sahəsində olan vacib və haramlar /Həzrət Ayətullah Meşkini.- B.: Təkamül Tərcümə Mərkəzi, 2001.- 248 s.

 

Məhəmməd Əsəd bəy. Son peyğəmbər [Mətn] /M. Əsəd Bəy; alman dilindən çevirən. Ç.Qurbanlı; red. S.Abdullayev, G.Pirnəzərova; Qafqazın Strateji Tədqiqatlar İn-tu.- B.:Nurlan, 2005.- 452 s.

 

Məhəmməd ibn Məhəmməd əfəndi. Altı barmaq [Mətn] /Məhəmməd ibn Məhəmməd əfəndi.- Qazan: [s. n.], 1904.- 712 s.

 

Məhəmməd Peyğəmbər. 40 sual-cavab. Hikmətləri [Mətn] /Məhəmməd Peyğəmbər; Tərtib edəni və çapa hazırlayan: S.Kərimli; Red.: Ə.Hüseynzadə.- Bakı: 1998.- 70 s.
 

Məhəmməd Şeyx Nasir əd-Din əl-Əlbani. Peyğəmbərin namazı [Mətn]: təkbirdən təslimədək /Şeyx Məhəmməd Nasir əd-Din əl-Əlbani; Ərəb dilindən tərc. edəni. Z.Qasımov; Elmi red. Ş.Uluxanov.- B.: Adiloğlu, 2007.- 104 s.

 

Məhəmmədov A. İslam /A. Məhəmmədov; red. İ.Abasov.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 58, [2] s. ; 22 sm.

 

Məhəmmədzadə. Məhərrəmlik barəsində [Mətn]: Türk fəal işçilərinin iclasında məruzə / Məhəmmədzadə; ön söz. H.Səfərov.- Bakı komitələri təbliğat və təşviqat şöbələri, 1924.- 23 s.

 

Məhərrəm münasibətilə tezislər [Mətn] Bakı: Bakı işçisi, 1926.- 10 s.

 

Məhərrəm və mərsiyəxanalar [Mətn] B.: Məhərrəm əleyhinə kampanya aparan komiysyonun nəşriyatı, 1925.- 35 s.

 

Məmmədəliyev Vasim Məmmədəli oğlu. Quran və elm [Mətn] /Vasim Məmmədəliyev; Red.: V.Qaradağlı.- Bakı: Qismət, 2006.- 128 s. ; 21 sm.                                                                                                                         
 

Məmmədov Əziz Bəşir oğlu. Elmi idrak və onun inkişaf dialektikası [Mətn]: [Monoqrafiya] /Ə.B. Məmmədov; Elmi red.: V.M.Kərimov.- B.: Səda, 1998.- 110 s.

 

Məmmədov Əziz Bəşir oğlu. Müasir fizikanın metodoloji prinsiplərinin fəlsəfi təhlili [Mətn] /Ə.B.Məmmədov; Elmi red.: İ.F.Abutalıbov.- B.: Səda, 1998.- 84 s.

 

Məmmədov Nəsrulla Naib oğlu. Qurani-Kərimin üslub xüsusiyyətləri [Mətn] /Nəsrulla Məmmədov; Elmi red. V. M. Məmmədəliyev.- B.: Nafta-Press, 2008.- 374 s

 

Məmmədov Sultan. Masonluq: Dünyanı idarə edən qüvvə [Mətn] /S. Məmmədov; red. N. Hacıoğlu; [ön söz müəl. S. Rüstəmxanlı].- B.: Qanun, 2009. -251 s.

 

Mən nə üçün... və necə namaz qılıram [Mətn] /Ərəb dilindən çevirən. Ə.Əmirəhmədov.- B,: [s.n.], 1998.- 80 s.: 16 sm.

 

Mərhəmət və Şəfqət Peyğəmbəri Həzrəti Məhəmməd Sallallahu Əleyhi və Səlləm [Mətn] /Red.Əli Çərkəzoğlu; Tərcüməşi İ.Abdulla və b.; Təsisçi. "Xəzər nəşriyyatı" MMC.- B.: [Xəzər nəşriyyatı MMC], aprel 2007.- 64 s.

 

Məsumların nurlu kəlamlarından 500 hədis [Mətn] /toplayan Ə.Həmədani; tərc. ed. Miqdad [yersiz]: [Faiz], 2006.- 78 s.

 

Məşədi Manaf. İslam dəryasından incilər [Mətn]: 3 cilddə /Məşədi Manaf, Məşədi Xanım Gülbacı; [red. A. İsabəyli; naşir. Q. İsabəyli] I cild.- B.: Şirvannəşr, 2007.- 180 s.

 

Mir Cəfər Ələvi. Kitabi-kəşfül-həqayiq [Mətn]: təfsiri-qurani-şərif. Türki-Azərbaycan dilində /Mir Cəfər Ələvi. cild 1, 2, 3 Bakı: [s. n.], 1904 (1322 h.).- 961 s.


Mir Cəfər Ələvi. Kitabi-kəşfül-həqayiq [Mətn]: təfsiri-qurani-şərif. Türki-Azərbaycan dilində /Mir Cəfər Ələvi cild əvvəl.- B.: [s. n.], 1904 (1322 h.).- 745 s.

 

 Mir Cəfər Ələvi. Kitabi-kəşfül-həqayiq [Mətn]: təfsiri-qurani-şərif. Türki-Azərbaycan dilində /Mir Cəfər Ələvi.- cild 3.- B.: [s. n.], 1904 (1322 h.).- 961 s.

 

 Mir Seyyid Əli Kəşmiri Həmədani. İslam peyğəmbəri (c) və Həzrət Əli (ə) [Mətn]: Əmirəl-Mömininin (ə) fəzilətləri haqqında yetmiş hədis /Mir Seyyid Əli Kəşmiri Həmədani; Ərəb. tərc. Ayətullah Sabiri Həmədani; Red. Ə.Hacızadə, İ.Həmidov.- B.: Sabah, 1995.- 52 s.: 1 portr

 

Mirfazil Mircəlal oğlu. Sədərəyin Seyidlər ocağı [Mətn] /Hacı Mirfazil ; red. K. Qədim. Bakı: Elm və təhsil, 2016.- 142, [2] s., [1] qat. v. şəcərə: portr., fotoşək., 21 sm.

 

Mirmöhsünzadə Hacı Mirağa Şirvani. Şəriət kitabı [Mətn]: əqaid və əmali-şəriyyəyə məxsus məsail mötəbər mənbələrdən əxz olunmuş məcmuədir /H.M.Mirmöhsünzadə Şirvani.- B.: [s.n.], 1909.- 150 [1] s.: 20 sm.

 

Mirmöhsünzadə Hacı Mirağası. Təlimül-şəriyyə [Mətn] /H. M. Mirmöhsünzadə, A. Y. Talıbzadə; naşirlər. Q. Şərifzadə, A. Kazımzadə.- B.: [s.n.], 1910.- 43, [2] s.

 

Mirzə Fərhad. Kəlamlar [Mətn] /Hacı Fərhad Mirzə; Red.: T.Əhmədov, Ə.Sadıqov; Rəyçi: L.Qurbanlı.- B,: Şirvannəşr, 1998.- 137 s.: 1 portr., 21 sm.

 

Mirzəyev M. Sosializm ölkəsində dini mövhumata yer yokdur /M.Mirzəyev; red. Çopuryan. İrəvan: Erməninəşr, 1932. 44 s.

 

Mollazadə Hacı Şeyx Həsən Gəncəvi. İbtidai əqaidi-islam və firuiddin [Mətn]: sadə türki və Azərbaycan dilində /Mollazadə, Hacı Şeyx Həsən Gəncəvi.- Gəncə: [s. n.], 1911 (1329 h.).- 36 s.

 

Mollazadə Hacı Şeyx Həsən Gəncəvi. Əqaidül-islam və firuiddin [Mətn] /Hacı Şeyx Həsən Mollazadə Gəncəvi.H. 2.- B.: [s. n.], 1910.- 116 s.

 

Mollazadə Hacı Şeyx Həsən Gəncəvi. Əqaidül-islam və firuiddin [Mətn]: Dini və tarixi və əqli və şəri bir çox məlumat izafəsi ilə tərtib və təlif olunubdur. /Mollazadə, Hacı Şeyx Həsən Gəncəvi.- Gəncə: [s. n.], 1911 (1329 h.).- 118 [2] s.

 

Mollazadə Hacı Şeyx Həsən Gəncəvi. Zübdətüt-təvarix [Mətn]: Həzrəti Adəmdən zəmanəmizə qədər keçən vüquati-təvarixiyəyi came dörd cild üzərinə yazılmış tarixi-ümumidir. /Hacı Şeyx Həsən Mollazadə Gəncəvi.- 1 cild.- Tiflis: [s.n.], 1905 (1323 h.).- 261 s.

 

Mollazadə Hacı Şeyx Həsən Gəncəvi. Zübdətüt-təvarix [Mətn]: Hicaz və Yəmən diyarında zühur edən təbəqati-ərəbin müxtəsər əhvalatı /Hacı Şeyx Həsən Mollazadə Gəncəvi II cild.- Gəncə: [s.n.], 1908 (1326 h.).- 120 s.

 

Mollazadə Hacı Şeyx Həsən Gəncəvi. Zübdətüt-təvarix [Mətn] /Hacı Şeyx Həsən Mollazadə Gəncəvi.- III cild- I hissə Gəncə: [s.n.], 1913 (1331 h.).- 155 s.

 

Mollazadə Hacı Şeyx Həsən Gəncəvi. Zübdətüt-təvarix [Mətn] /Hacı Şeyx Həsən Mollazadə Gəncəvi.- IV cild- II hissə.- Gəncə: [s.n.], 1912(1330 h.).- 92 s.

 

Mövhumat və din əleyhinə [Mətn] Bakı: Azərnəşr, 1927.- 50 s.

 

Mövlayi Adil. Qafqazda elm dünyasının ulduzları [Mətn] /A. Mövlayi ; rəssam H. Mərdanə ; [ön söz müəl. A. H. Paşazadə ; S. Ə. Ocaqnəjad] B.: [s. n.], 2013. 223 s.: portr

 

Mühəmməd Səid Dağıstani əl-Əvəcuqi. Üç yüz məsələ [Mətn] /Mühəmməd Səid Dağıstani əl-Əvəcuqi; Transliterasiya və tərtib edəni, ön söz, qeydlər və izahların müəll. G.Əhmədzadə; Red. A. Məmmədov; Rəyçi. R. Əliyev; AzEA Şərqşünaslıq İnstitutu; "İrşad" İslam Araşdırmaları Mərkəzi.- B.: "İrşad" mərkəzi, 1994.120 s. 1portr

 

Mütəhhəri Murtəza. İmam Hüseynin (ə) qiyamına analitik bir baxış [Mətn] /Ustad Şəhid Mürtəza Mütəhhəri; tərc. ed. [Əhli-beyt Cəmiyyətinin mədəniyyət şöbəsi].- [yersiz]: [s.n.], 2006.- 125, [2] s. ; 21x11 sm.
 

Müznib Əlabbas. Müxtəsər Ənbiya və İslam tarixi [Mətn]: 1917-ci il /Ə.Müznib; çapa hazır. C.Qəhrəmanov; burax. məs. P.Əliyev; red. M.Adilov.- Bakı: Gənclik: ["Dan yeri" RİK], 1990.- 60 s.
 

Nağısoylu Möhsün Zellabdin oğlu. Quran hekayələri [Mətn] /M.Nağısoylu; red. C.Qəhrəmanov, M.Babaşov.- B.: Nurlan, 2009.- 144 s.

 

Naxçıvani Hacı Molla Məhəmməd. Səhabəd-dümu [Mətn] /Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvani.- Təbriz: [s. n.], 1903 (1321 h.).- 432 s.

 

Nemət Məşədixanım Kərbəlayı Sədulla qızı. Azərbaycanda pirlər [Mətn]: (Sosial-ideoloji iqtisadi-siyasi mərkəzlər) /M.Nemət: Red. T.Babayev; Rəssam: B.Xanayev; Rəyçi: Q.Əhmədov. B.: Azərnəşr, 1992. 104 s.: portr., ill

 

Nemətulla Seyid. Cəzairli Seyid Nemətullanın tərcümeyi-halı [Mətn] /Seyid Nemətulla; tərc. ed. Ərəszadə Gəncəli.- Tiflis, 1907 (1324 h.).- 35 s.

 

Nematulin A. Təshih yaxud islamiyyətcə kəsb ilə təvəkkül beynində münafat yoxluğu və insanın işləri kəndinin ixtiyarı və təsərrüfündə olub heç bir işində məcburiyyət təxtində bulumdığı əsər [Mətn] /A.Nematulin; naşir və ön sözün müəllifi; İ.Qasprinski.- Baxçasaray: [s. n.], 1901.- 26 s.

 

Nəbibəyli Ziyadxan. Əxlaqa aparan yol /Z. Nəbibəyli ; red. və ön söz əvəzi İ. Cəlilbəyli ; ixtisas red. F. Qaraoğlu.-Bakı : Adiloğlu , 2013.-354, [2] s.
 

Nəcəfov Məhəbbət Səməd oğlu. Beyin fəaliyyəti və pisixi hadisələr [Mətn] /M. S. Nəcəfov.- B.: Azərnəşr, 1989.

 

Nuruşov Teyyub Məşədi Əlibaxış oğlu. Təkamülə gedən yol /Məşədi Teyyub Nuruşov; Ön sözün müəllifi: S. Məmmədov; Red.: F. Rzabəyova. B.: Ulu, 1999. 116 səh.: portr., fotoşək

 

Ocaqnəjad Seyid Əli Əkbər. İnsana inanın S.Ə.Ocaqnəjad; Red.: Ə.Hacızadə Cild I.- B.: Nafta-Pres 2001.- 112 s.

 

 On gün [Mətn]Bakı: Bakı işci, 1925. [3 Beynəlmləl].- 64 s.

 

 Ordubadi M.S. Kərbəla hadisələrinin mənşəyi [Mətn]: M.S.Ordubadi.- B.: Məhərrəm əleyhinə kampaniya aparan komissarlıq, 1925.- 28 s.

 

 Ordubadi Məmməd Səid. Qurban mövhumatı /M.S.Ordubadi.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 24 s. ; 18 sm.
 

Ordubadi Məmməd Səid. Məhərrəmlik adətləri əleyhinə /M.S.Ordubadi.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 30, [1] s.

 

Ordubadi Məmməd Səid. Məhərrəmlik mövhumatı və onun sinfi mahiyyəti /M.S.Ordubadi- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 29 s.

 

Ordubadi Məmməd Səid. Məhərrəmlik və mədəni inqilab [Mətn] /M.S.Ordubadi.- B.: Azərnəşr, 1929.- 25, [1] s.

 

 Ordubadi Məhəmməd Səid. Novruz kimdən qalmışdır?! [Mətn] /M. S. Ordubadi; Ali siyasi maarif idarəsi.- B.: Ali siyasi maarif idarəsi, 1925.- 27 s.

 

Ordubadi Məmməd Səid. Qurban mövhumatı /M.S.Ordubadi.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 24 s.

 

Orucluq ilə mübarizə tezisləri.- Tiflis: Yeni Əlifba komitəsi ilə "Yeni-kənd" qəzetəsi və "Dan yıldızı" jurnalı, 1930.- 10 s.
 

 Oleşşuk F. Qolçomak və molla muzdurun düşmənidir /F.Oleşşuk; çevirəni. Y.Yusifli; red. V.Xuluflu II buraxılış.- B.: Azərnəşr, 1929.- 42 s.

 

Orucluq fətvaları [Mətn] /fətvaları top. və tərc. ed. Abdur Rahim Muradlı; məsləhətçi Q.Süleymanov.- B.: Adiloğlu, 2007.- 64 s.

 

Panova V.F. Mühəmməd peyğəmbərin həyatı [Mətn]: [rus dilindən tərcümə] /V.F.Panova, Y.B.Vaxtin; tərc. ed. V.Quliyev; ön söz. P.Əliyev; rd. .Məmmədov.- B.: zan, 2003.- 512 s.

 

 Paşazadə Allahşükür Hümmət oğlu. İslamda ümmət və şüubilik[Mətn] Din nəzəriyyəsi və tarixi İslamşünaslıq.- Bakı: Bilik, 1992.- 127 s.

 

Paşayev Qəzənfər. Nostradamusun möcüzəli aləmi [Mətn] /Qəzənfər Paşayev; Elmi red.Bəkir Nəbiyev; Rəyçi. A. Vəfalı.- B.: Təhsil, 2007.- 760 s.

 

Pilavoğlu Mehmet Kamal. Müsəlman qızın din kitabı Mehmet Kamal Pilavoğlu; Azərbaycan türkcəsində nəşrə hazırlayan: Vüsalə Rauf qızı.- B.: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası NPB, 2002.- 144 səh.

 

 Pilavoğlu Mehmet Kamal. Vəhhabilərin yanlış yolları: Dünya dinləri və missionerlik; Təsəvvüf və əxlaq İkinci kitab /Mehmet Kamal Pilavoğlu.- B.: 2003.- 144 s.

 

 Pişnamazzadə Axund Əbdülcabbar Şəkuyi (Nuxa). Kitabi-müsbahül-hərəmeyn [Mətn] /Axund Əbdülcabbar Pişnamazzadə Şəkuyi.- Tiflis: [s. n.], 1904 (1322 h.).- 478 s.

 

 Pişvayi Mehdi. İmam Riza (ə), İmam Məhdi (ə.c.) və Həzrət Məsumə (ə) haqqında qısa məlumat [Mətn] /M. Pişvari; tərc. ed. Z.Hüseynzadə.- [yersiz]: [Cəmkəran], 2005.- 96 s.

 

 Polad Əli. Həzrəti Əli [Mətn] /Əli Polad; Red.: V.Məmmədəliyev; N.Cəfərov; Rəssam: V.İbrahimqızı.- Bakı: Nurlan, 2004.- 256 s.

 

Pot Con Dyon. Məhəmməd və Quran [Mətn] /C. D. Pot; red. və ön sözün müəl. M. Nağısoylu; tərc. M. Y. Yusifli. Bakı: [s.n.], 2009.- 149, [3] s.: 21 sm.

 

Pürğəm Ağa Mirzə Əhməd. Divani-Pürğəm [Mətn] /Ağa Mirzə Əhməd Pürğəm. [Yersiz], 1906(1324 h.).- 122 s.

 

Reyşəhri Məhəmmədi. Əhli-Beyt (ə) Quranda və hədisdə [Mətn] /M.Reyşəhri; tərc. S.H.Musəvi; red. S.Ə.Behbudlu I Cild.-[Bakı]: [Nurlar Nəşriyyat Poliqrafiya Mərkəzi], [2009].- 518, [1] s.
 

Reyşəhri Məhəmmədi. Əhli-Beyt (ə) Quranda və hədisdə [Mətn] /M.Reyşəhri; tərc. S.H.Musəvi; red. S.Ə.Behbudlu II Cild [Bakı]: [Nurlar Nəşriyyat Poliqrafiya Mərkəzi], [2009].- 351, [1] s.

 

Reyşəhri Məhəmmədi. Mizanul-hikmət (xülasəsi) [Mətn] : Peyğəmbər (s) və İmamlar (ə)ın mübarək hədisləri /M. Reyşəhri ; ixtisas red. H. A. Mövlayi ; ədəb. red. D. Cəfərli ; tərc. et. A. Mehdiyev ; E. Mahmudov ; E. Quliyev. B:. [Nurlar], 2009.991, [1] s.

 

Rəfsəncani Hüccətül İslam Vəlmüslümin Haşimi. Dünya besət dövründə [Mətn] /Hüccətül islam vəlmüslümin Haşimi Rəfsəncani, Şəhiddoktor Məhəmməd Cəvad Bahünər Qum: 1994.- 210 s.
 

Rist Şarl. Fiziokratlardan günümüzə qədər iqtisadi məzhəblər tarixi [Mətn] /Şarl Rist. Şarl Jid; mütərcimlər. Əhməd M.Şükri, Qaya. I cild.- İstanbul, [1922] 1341 h.- 423 s.

 

 Rıhtım Mehmet. Seyid Yəhya Bakuvi və xəlvətilik [Mətn] /M.Rıhtım; elmi red. A.Musayeva, S.Şıxıyeva; red. F.Xəlilli, V.Səmədova.- B.: Qismət, 2005.- 264 s.

 

 Rzayev B. Bəhayilər kimlərdir /B.Rzayev.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 27, [1] s.
 

Sabotski V. Məhərəmlik və ruhaniyyət [Mətn] /V.Sabotski; İ.Şeyxzaman; Türkmən Mədəniyyət İnstitutu.- Aşqabat: Türkmən Mədəniyyət İnstitutu, 1928.- 40 s.

 

Sadiq İmam Cəfər. Ya Əli [Mətn]: Məhəmməd peyğəmbərin vəsiyyəti /İmam Cəfər Sadiq; Ön sözün müəllifi: Ş.H.A.Paşazadə; Red. və naşir: H.A.Mansurzadə.- Sumqayıt: 1998.- 56 s.: 17 sm.

 

Sadiq Qulam. 1937-ci ilin repressiya qurbanı. Böyük övliya Ağa Mirbağır ağa [Mətn] /Qulam Sadiq, Saday Quliyev; Ön sözün müəllifi. Hacı Salman Babazadə.- B., 2007.- 178 s.+ [9] v. portr., fotoşəkil., ill.

 

Salim Əli Əl-Bəhnəsavi. Dialoq və fikir ayrılığı ədəb-ərkanı [Mətn] /Salim Əli Əl-Bəhnəsavi; tərc., red., ön söz və şərhlərin müəl. E.Məmmədov; Beynəlxalq İslam Fikri İn-tu.- B.: İdrak, [CBS], 2014.- 178, [6] s.

 

Seyyidzadə Mirəziz Qazi Hacı. İslami söhbətlər [Mətn]: [2 hissədə] Şəriət: Dərslik I hissə /Q.H..Seyyidzadə; Red.: N.Niftiyev.- B.: Gənclik, 2003.- 687 s.

Seyyidzadə Mirəziz Qazi Hacı. İslami söhbətlər [Mətn]: dərslik: [2 hissədə] /Q.H..Seyyidzadə; red. V.Hüseynov, N.Niftiyev II hissə.- B.: Gənclik, 2002.- 524 s.

 

Seyidzadə Seyid Mehdi. Kərbəla müsibəti [Mətn]: [nəzmlə] /S.M.Seyidzadə.- B.: [s. n.], 1917 (1335 h.).- 87 s.

 

Səd kəlmei-Əmirəlmöminin Əli əleyhissəlam [Mətn] /Mütərcimi: Seyid Hüseyn Seyid Aslanzadə; naşiri. H.R.Babazadə.- B.: [s. n.], 1910 ( 1328 h.).- 64 s.

 

Səffar Həsən. (Şeyx Həsən Səffar ibn Musa ibn Şeyx Rza) İslamda etiqad və vicdan azadlığı [Mətn] Həsən Səffar; ərəb dilindən tərc. ed. C.Ələkbərov; red. Z.Sadıqov, B.: Nurlar, 2012.- 231, [1] s.

 

Səfərova Zemfira Yusif qızı. Əbdülqadir Marağai [Mətn] /Z. Y. Səfərova ; naşir S. Şəkərli ; Azərb. Resp. Elmlər Akad., Memarlıq və İncəsənət İn-tu.B.: Təbriz, 1997.62, [2] s. ill., not

Səhih əl-Buxari [Mətn]: müxtəsər /tərt. ed. Zeynuddin Əhməd ibn Əhməd ibn Abdul-Lətif-əz-Zəbidi; ərəb dilindən tərc. ed. Ə.Musayev; red. heyəti Ə.Z.Musayev [və b.] [Bakı]: [ Şərq-Qərb], [2009.].- 973, [3] s.

Səmədov Elsevər. Azərbaycanda din-dövlət münasibətləri və dini təhsilin formalaşması [Mətn]: [monoqrafiya] /E.Səmədov; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.- B.: [s.n.], 2009.- 169, [1] s.

Soltan qızı Zeynəb. Azərbaycan müsəlmanları və idman [Mətn] /Z.Soltan qızı; BDU.- B.: Ozan, 2005.- 112 s.

 

Sosial-mənəvi tərəqqi və islam [Elektron resurs]: dərs vəsaiti Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU; tərt. ed. G.Əliyeva; elmi red. M.Cəlilov; rəyçilər Ə.Qurbanov, A.Şükürov.- B.: [İqtisad Un-ti] 2010.- 180 s.

 

SSRİ mübariz allahsızlar ittifaqının kolxoz, MTS və sovxoz özəklərinin işlərinə dair təlimat [Mətn] /SSRİ Mübariz Allahsızlar İttifaqı Məkəzi Soveti ; red. A. Qərib ; çevirən. İ. Əliyev. B.: Azərnəşr, 1937. 42, [2] s

 

SŞCİ Mübariz Allahsızlar İttifaqının nizamnaməsi [Mətn] B.: Azərnəşr, 1932.- 24 s. 13 sm.

 

SŞCİ Mübariz allahsızlar ittifaqının sovxoz MTS və kolxozdakı özəl işlərinə dair təlimat /SŞCİ Mübariz Allahsızlar İttifaqının Mərkəzi Surası; çevirən Ə.Qulamzadə; red. X.Əzizbəyli.- B.: Azərnəşr; 1931.- 39, [1] s.;17 sm.

Stepanov İ. Dini etiqadların inkişafı [Mətn] /İ.Stepanov; tərcümə. S.Məlik.- B.: Azərnəşr, 1927.- 46 s. 

Stepanov İ. Doğru və yalan dünya və həqiqi və uydurma allahlar haqqında [Mətn] /İ.Stepanov; mütərcim. H.Məcnun.- B.: Azərbaycan Ali Siyasi Maarif İdarəsi, 1924.- 29 s.

 

Şeyx Məhəmməd ibn Yəqub əl-Kuleyni. Üsuli-kafi [Mətn]: hədislər toplusu /Şeyx Məhəmməd ibn Yəqub əl-Kuleyni; tərc., ixtisar və izahlar İ.İsmayılzadə; red. A.Babayev - Bakı: Nurlar [QüdsDekor] 2013.- 580, [4] s.

 

Şəhidi Seyyid Cəfər. İmam Hüseyn (ə)qiyamı [Mətn] /Doktor Seyyid Cəfər Şəhidi; Tərtibçi: Qabil Xeyrullaoğlu; Tərcüməçilər: "Əlhuda" nəşriyyatının tərcüməçilər qrupu.- Bakı: Əlhuda, 1997.- 148 s.

 

 Şəfiyev Əfqan-Cövhər. Azərbaycanın Astara bölgəsində olan inanc yerləri və onların mənşəyi [Mətn]: /Ə.C.Şəfiyev; elmi red. R. Məmmədzadə; rus və ing. dil. tərc. S. Hüseynov; rəyçi, ön söz. M.Məmmədov.- Bakı: Elm və təhsil, 2010.- 93, [3] s. , portr., fotoşək. ; 20 sm.

 

Şəkinskaya Fəridə. Mir Mövsüm Ağa F.Şəkinskaya.- B.: Ozan, 2003.- 238 səh.

 

Şəriət hökmlərinin izahı [Mətn]: Əhli-beyt (əleyhimus-salam) məzhəbinin görkəmli mərcəyi-təqlidi Ayətullahil-Üzma Hacı Şeyx Məhəmməd Hadi Mərifətin fətvaları ilə uyğun Məhəmməd Hadi Mərifət ; tərc. ed. və ön söz. İ.İsmayılzadə; red. F.Cəfərzadə.Qum "Ət-təmhid", 2003.- 192 s.
 

Şəriət kitabı [Mətn]: Əqayid və əmalüş-şəriyyəyə məxsus məsail mötəbər mənbələrdən əxz olunmuş məcmuədir /M.M.Şirvani.- B.: Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası, 1992.- 150 s. 

 

Şəriəti Əli. Ey ata, ey ana, biz müttəhimik! [Mətn] /Dok. Ə.Şəriəti; tərc. ed. M.Azəri.- [yersiz]: [Daneshe-hamedun], [2004].- 77, [2] s.: 21 sm.

 

Şirazi Seyid Məhəmməd Hüseyn. Həzrət Ayətullahil-Üzma Hacı Aşura örnəkləri [Mətn] /Həzrət Ayətullahil-Üzma Hacı Seyid Məhəmməd Hüseyn Şirazi; tərc. M.Şahbazov [Qum]: [Silsila], [2003]48, [12] s.

 

Şirazi Uzma Nasir Məkarim. Üsulıddin haqqında əlli dərs [Mətn] /Ş.N.M.Şirazi; mtərcim. Y.İbrahimova.- Bakı: [Azərb. Respublikasının Dini Qurumlarla iş üzrə Dövlət Komotəsi], 2008.- 223 s. ; 21 sm.
 

 Şirvani Yusif Muskuri. Sufi yolunu keçmək istəyənlər üçün sirlərin izahı [Mətn]: Yaradılış ardıcıllığı /Y.M. Şirvani; Ərəbcədən çevirən və ön söz müəllifi C. HacıyevElmi məsləhətçi Z. Quluzadə Stokholm: "CA&CC Press", 2006. -336 s.

 

Şüai. Divan [Mətn]: Haza kitabi-müstətabi-Şüai əlfəzail vəl-müsibətə /Şüai[Yersiz]: [s.n.], 1868.- 335 s. UOT 2 Ş89
 

Şübbər Seyyid Abdullah. "Camiə-Kəbirə" ziyarətinin şərhi. Hidayət ulduzları kitabının tərcüməsi [Mətn] /A.S.A.Şübbər.- [Yersiz]: [s. n.], [2009].- 172 s.

 

Sübhani Cəfər. Əbədiyyət nuru [Mətn] Həzrət Muhəmməd (s): İslam peyğəmbərinin həyatı barədə mükəmməl araşdırma /C.Sübhani; tərc. M.Ağaverdiyev; red. A.Babayev; [ön söz. V.Məmmədəliyev]B.: Şərq-Qərb, 2010.- 656 s.

 

Süleymanoğlu Nizami. Allaha səcdələrlə [Mətn]: Elmi-dini-ruhi tədqiqat / N. Süleymanoğlu, K. Asifqızı; Məsləhətçi: Ə. Asif; Red.: Ş. Şahbazqızı I B.:Adiloğlu; 2006.- 232 s.

 

Talıbov Mirzə Əbdürrəhim oğlu. Səma elçisi [Mətn]: Məhəmməd Peyğəmbərin tarixi /M.Ə.Talıbov; Ruscadan tərcümə edəni. Ş.Nəcəfov; Elmi red. R.Sultanov.- Bakı: Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası, 1991.- 120 s. ; 20 sm.
 

Talıbzadə Axund Yusif. Hədiyeyi-nisvan [Mətn]: analar üçün ümdə dəstaviz /A.Y.Talıbzadə.- B.: [s.n.], 1903.- 119 s.

 

Talıbzadə Axund Yusif. Həqiqəti - islam [Mətn]: din islamın məsləkinə və bəzi həqiqətlərinə müştəməl bir risalə /A. Y.Talıbzadə.- B.: [s. n.], [1907].- 93, [3.] s.

 

Talıbzadə Axund Yusif. İslamın qısa tarixi [Mətn] /A.Y.Talıbzadə I hissə.- B.: [s. n.], 1910.- 35-56 s

 

Talıbzadə Axund Yusif. Müxtəsər tarixi-islam [Mətn]: dörd sənəlik dərsə şamil xilqəti dünyadan başlayaraq xatəmülnəbiyya həzrətlərinin əhvalatına müştəməl bir risalədir /A.Y.Talıbzadə I hissə.- [Bakı ]: [s. n.], 1917 (1335 h.).- 68 s.

 

Talıbzadə Aydın Ağa Yunus oğlu. Min maska və bir mən.. yaxud islam mədəniyyətinin semiolojisi [Mətn] : [məqalələr toplusu] /A. A. Talıbzadə ; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. B.: Təhsil, 2015.-372, [4] s.: 22 sm.

 

Talıstanlı Oktay. Allahın 99 adı və mənaları [Mətn] O. Talıstanlı; red. F. Qədirov; dizayn. M. Məmmədova.- Bakı Elm və təhsil 2011.315, [1] s.
 

Tavus ibn Seyyid. İmam Hüseyn [Mətn]: Üçüncü imam həzrət Hüseyn (ə)-ın həyatı /Seyyid ibni Tavus; Mütərcim: Mahir Bəylərzadə.- Bakı: Əhli-beyt (ə) məktəbi, 1998.- 179 s.
 

Təbatəbai Əllamə Məhəmməd Hüseyn. Möcüzə və onun mahiyyəti [Mətn] /M. H. Ə. Təbatbai; tərc. ed. Beytül-hikmət tərcümə mərkəzi; red. C. Əkbərzadə [Yersiz]: [Fəcri-Quran], [2000] 80 s.

 

Təfsiri-Əlbəyan [Mətn]: Qurani-kərimin otuzuncu cüzünün tərcümə və təfsiri /Təfsirçi: Şeyxul-İslam Məhəmməd, Həsən Mövlazadə Şəkəri; Təshih: R.İsmayılzadə.- B.: Əlhuda, 2006.- 136 s.

 

Təəssübkeş. Orucluq [Mətn]: orucluğa aid pyes, felyeton və mahnı məcmuəsi /Təəssübkeş.- B.: Ali siyasi maarif idarəsi, 1926.- 60, [1] s.

 

  Təmiz Əhməd Əmin. Həzrəti Ömər [Mətn] /Əhməd Əmin Təmiz; türkcədən çevirəni. N.Quliyev; red. R.İsmayılov; məsləhətçi. M.Qabiloğlu.- Bakı: Altun Kitab, 2006.- 206, [2] s. ; 20 sm.

 

Tövrat və zəbur və kütübi-ənbiya və incil və quran [Mətn]: Hər bir müsəlman gərək allahın iradətini bilmək üçün bu kitabları oxusun. [s. l.]:[s. n.], [1913].

 

 Tövfiqi Hüseyn. Böyük dinlərlə tanışlıq [Elektron resurs] H.Tövfiqi; red., ön sözün müəl. H.İsaxanlı.- B.:[Xəzər Un-ti] 2013.- 362 s.

 

Türk illəri və falnamə [Mətn] /Tərc. M. Payızov; Tərc. red. M. Adilov; Red. M. Əfəndiyeva; Rəssamı: V. Çernojukov.- B.: Azərnəşr, 1993.- 91 s.

 

Yaxın və orta şərq ölkələrinin içtimai-siyasi həyatında dinin yeri [Mətn]: elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına Qırmızı Əmək Bayrağı Ordenli Azərbaycan Dövlət Universiteti; red. hey. Z.Z.Abdullayev, N.Ə.Həsənov, M.N.Mirzəyev və b.- B.: Azərbaycan Dövlət Universiteti, 1985.- 84, [3] s.

 

Yaqub Paşa Alı oğlu. Doğrulan ümidlər [Mətn] /P. Yaqub; red. H. Xalid.- Bakı: [Zərdabi LTD MMC ], 2009.- 159, [1] s.,

Yaqub Paşa Alı oğlu. Nurlu simalar [Mətn] /P.Yaqub; red. H. M. Seyidzadə.- Bakı: "Zərdabi LTD" MMC, 2010. -127, [1] s.

Yaqub Paşa Alı oğlu. Şıx Eyyub Baba [Mətn] /P. Yaqub; red. H. M. Seyidzadə.- Bakı: [Zərdabi LTD], 2010.- 95, [1] s.

Yaqub Paşa Alı oğlu. Torpağı şərəfləndirənlər [Mətn] /P. Yaqub; red. H. M. Seyidzadə; məsləhətçi. H. N. İlisulu.- Bakı: [s.n.], 2011.- 79, [1] s.

 

Yampolski Z.İ. Azərbaycanda qədim dinlər [Mətn]: elmi-populyar xülasə: mühazirəçil üçün material Z.İ.Yampolski; red. İ.Əliyev; Azərb. SSR Siyasi və Elmi Bilikləri Yayan Cəmiyyət.Bakı [s. n.] 1958.- 23, [1] s.

 

 Yazıçı Seyfəddin. Əsas dini biliklər [Mətn]: [etiqad, ibadət, əxlaq, Həzrəti Peyğmbərin həyatı] /S.Yazıçı; türk dilindən tərc. ed. M.Musaoğlu; [yığıcı H.Ekinci və b.]Ankara: [Başbakanlıq Basımevi], 2003.- 333 s.

 

Yəhya Harun (Adnan Oktar) Dünya həyatının həqiqətləri [Mətn] /H. Yəhya (Adnan Oktar) ; [tərc. ed. Məryəm Xanım ; red. M. Seyidova ; elmi red. E. Miri] İstanbul: [Global Publishing], 2009. 204 s.: portr., şək

 

Yəhya Harun. Qlobal masonluq /H.Yəhya (Adnan Oktar); [tərc. ed. V.Məmmədov; red. M.Seyidova; ixt. red. E.Miri]İstanbul: [Global Publishing], 2009.- 176 s. , portr., fotoşək.

 

Yəzdi Əllamə Misbah. İslamda əqidə əsasları [Mətn]: dərslik Ə.M.Yəzdi;tərc. ed. M.Yaqub; red. İ.Ağazadə.- B.: Nurlar, 2012.- 222, [1] s.

 

Yunusov Arif Seyfulla oğlu. Azərbaycanda islam [Mətn] /Arif Yunusov; Red.: R.Hüseynov; Tərc.: M. Mütəllimov.- B.: Zaman, 2004.- 364 s.

 

Yusifli Mir Yəhya Mir Baba oğlu. Dini tolerantlığa gedən yol /Mir Yəhya Yusifli; red., [ön söz] A. Cabbaroğlu.- Bakı: Adiloğlu, 2012.- 98, [1] s.

 

Yusifli Mir Yəhya Mir Baba oğlu. İran və fars şovinizmi [Mətn] /M. Y. Yusifli. Bakı: Adiloğlu, 2009.- 51, [1] s.: portr., 20 sm.

 

Yusifpur Əbdürrəhman. İslam tarixi [Mətn] /Höccətül-İslam Vəl-Muslimin Hacı Əbdürrəhman Yusifpur.- B.: 1996.- 98 s.

 

Yusifpur Əbdürrəhman. İslamda tərbiyə və uşaq psixologiyası [Mətn] Höccətül-İslam Vəl Müslimin Əbdürrəhman Yusifpur; Tərcümə edəni: Ə.Hacızadə; Red.: H.V.Məmmədəliyev.- B.: Nafta-press, 1998.-106 s.

 

Yusifzadə Cəlal. Rəşəhati-nəbəviyyə [Mətn] /C.Yusifzadə; naşir. bəradəran Orucovlar I hissə.- B.: [s.n.], 1910 (1328 h.).- 87 s.
 

Vəlioğlu Faiq. Azərbaycanın görkəmli islam alimləri [Mətn] /F.Vəlioğlu; red. M.Süleymanov. [yersiz]: [Əhli-beyt (ə)], 2009.- 221 s.

 Zeydan Curci. İslamın mədəniyyət tarixi [Mətn]: Siyasi, ictimai, iqtisadi, coğrafi, dini, mədəni, ədəbi, fəlsəfi, islamiyyət tarixidir. /C. Zeydan; Qafqaz türkcəsinə təbdil edən. M. Mirbağırov; naşir. M. Ə. Ələkbərov.- I cild.- B.:- [1913] 256 s.

 

Zeynalova Tahirə Əli qızı. Axirətin bələdçiləri [Mətn] /top. və tərtib ed. T.Zeynalova; red. Ş.Səlimbəyli I cild.-Bakı: Avropa, 2007.- 352 s. ; 21 sm.
 

Zəkəriyyə əfəndi Hacı Cami Alacaxari Əlqubalı. Şərayiül- islam [Mətn]: Əhli- sünnət vəlcəmaətə məzhəbindı olan əhali üçün əqaidi-diniyyə və əhkami-şəriyyəsi babında bir töhfədir /Zəkəriyyə əfəndi Hacı Cami Alacaxari Əlqubalı; naşiri. Mirzəzadə.- B.: [s. n.], 1918(1336 h.).- 32 s.

 

Ziyarətnamələr. Müqəddəs ziyarətgahlar [Mətn]: Bağdad, Kazimey, Samirra, Nəcəf, Kufə, Kərbala /hazır. S.H.Müsəvi; ön söz müəl. S.Ə.O.Nejad; İİR-nın Mədəniyyət Mərkəzi.- Bakı: [Lisanus-sidq], 2005.- 317, [1] s.

 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved