Araz

 

Həqiqətə söykənən vətəndaş mövqeyi

 

Xalq artisti, millət vəkili Zeynəb Xanlarova

son çıxışlarında müəllimlərin, elm-sənət adamlarının

qayğı problemlərini haqlı olaraq dilə gətirdi

 

Azərbaycanın görkəmli sənətkarı, xalq artisti, millət vəkili Zeynəb Xanlarovanın son günlər mediaya verdiyi açıqlamalar cəmiyyətdə böyük maraqla qarşılanıb. Z.Xanlarovanın xüsusilə müəllimlərin prokurorluq işçilərinin maaşlarının artımı arasındakı, ikincilərin xeyrinə olan, kəskin fərqə münasibəti əsl ziyalının millət vəkilinin konkret mövqeyi kimi qəbul edilə bilər.

Doğrudan da, müəllimlərin məvacibinin 25 faiz, prokurorluq işçilərinin maaşının isə bundan 10 dəfə artıq - 2,5 dəfə artırılması cəmiyyətdə təəccüblə qarşılanıb. Hər iki zümrənin məvaciblərinin artırılması ilə bağlı sərəncamların iki gün ərzində ardıcıl imzalanması bu məsələni daha qabarıq şəkildə cəmiyyətin diqqət mərkəzinə çıxarıb. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda müəllimlərin məvacibi olduqca acınacaqlı, hətta indiki sosial şərait, bazardakı qiymətlər ölkənin iqtisadi potensialı baxımından bəzən gülməli rəqəmlərlə ifadə olunur. Elm adamlarının maaşları da müəllimlərdən əsaslı şəkildə fərqlənmir. Baxmayaraq ki, ölkə prezidenti elm xadimlərinin məvaciblərinin artırılması ilə bağlı əhəmiyyətli addımlar atılmasının vacibliyini bildirib. Azərbaycanda elmlər doktorları bu yüksək elmi dərəcəyə görə cəmi 50 manat əlavə pul alırlar. Onların maaşlarının əlavə məbləğin çox kiçik olduğunu nəzərə alsaq, onda ortaya belə bir sual çıxır: Azərbaycanın hansı gənci belə şəraitdə elm dalınca gedər, elmlər doktoru olmaq istəyər? Təbii ki, bu vəziyyətdə gənclər daha çox başqa sahələrə, deyək ki, biznesə yaxud maaşı yüksək olan prokurorluq sisteminə meyl göstərər. Ancaq hamı prokuror, müstəntiq, biznesmen ola bilməz, axı! Bəs, bu ölkədə elm sahəsini kimlər inkişaf etdirəcək? Müasir dünyada ən vacib işlərdən sayılan elmi-texniki tərəqqini kimlər həyata keçirəcək? Hansısa yol polisi işçisindən ya sıravi prokurorluq əməkdaşından qat-qat az maaş alan müəllimin işindən kimi keyfıyyət gözləmək olar? Bütün bunları nəzərə alanda, görkəmli sənətkarımızın toxunduğu problemin dərəcədə ağrılı olduğunu təzədən sübuta yetirməyə ehtiyac qalmır. Xüsusən bu problemin ağırlığını öz çiyinlərində daşıyan elm adamlarının - professorların, doktorların, namizədlərin susması fonunda Zeynəb Xanlarovanın öz fıkirlərini cəsarətlə, açıq şəkildə ifadə etməsi, əsl ziyalı mövqeyi ortaya qoyması təqdirəlayiqdir. Onun Azərbaycan mədəniyyəti, ölkə elmi qarşısında yüksək xidmətləri olan bir sıra insanların səslərini çıxarmadıqlarına görə fəxri ad, fərdi təqaüd ala bilməmələri barədə dedikləri həqiqətdir. Azərbaycan mədəniyyətinin elminin inkişafında mühüm rol oynamış bir çox sənətkarlar alimlər var ki, onlar indi dərin ehtiyac içində yaşayırlar. Cəmiyyətdəki sosial ədalətsizlik hallarını, ayrı-ayrı zümrələrin güzəran arasındakı kəskin fərqləri aradan götürmək üçün belə məsələlər, mövcud problemlər mütəmadi olaraq qaldırılmalı, yaxud hərdən sadəcə yada salmalıdır. Bu baxımdan, Zeynəb xanımın söylədiyi fıkirləri bir vətəndaş millət vəkilinin mövqeyi kimi müsbət qəbul etmək lazımdır. Ancaq Zeynəb xanım bu sahədə yalqız olmamalıdır. Ona görə digər nüfuzlu alimlərin, sənətkarların, ziyalıların da öz sahələrinə aid çətinliklər barədə çıxış etmələri sadalanan problemlərin mümkün qədər tez aradan qaldırılmasına yardımçı ola bilər.

 

525-ci qəzet.- 2006.- 3 noyabr.- S. 5.