Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti  Dövlət Muzeyi ilə tanışlıq

 

Polşa Senatının sədri Boqdan Boruseviç və onu müşayiət edən nümayəndə heyətinin üzvləri noyabrın 9-da Lətif Kərimov adına Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyində olmuşlar.
Qonaqlara məlumat verilmişdir ki, xalçaçılıq Azərbaycanın ən qədim xalq sənəti növlərindən biridir. Xalçaların bədii quruluşuna, texnoloji xüsusiyyətlərinə və rəng həllinə görə Azərbaycanda bu sənətin bir sıra məktəbləri formalaşmışdır. Azərbaycan xalı və xalçaları dünyanın bir çox muzeylərinin ən nadir eksponatlarından sayılır. Hazırda Bakıdakı Dövlət Muzeyinin fondunda bu qədim sənətin müxtəlif sahələrinə aid 6 min eksponat saxlanılır və onların heç biri digərinə bənzəmir.
Qonaqlar muzeydəki milli geyimlərimizə, xalqımızın ən gözəl adətlərindən biri olan toy mərasiminə dair atributlara və filmə də baxmış, xalçaçı qızların işini izləmişlər.
Boqdan Boruseviç muzeyin xatirə kitabına yazdığı ürək sözlərində Azərbaycan xalçaları ilə tanışlıqdan zəngin təəssürat aldığını bildirmişdir.

 

Xalq qəzeti.-2006.-10 noyabr.-S.4.