Azərbaycan xalçası xalq tətbiqi sənəti Dövlət muzeyi ilə tanışlıq

 

Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlığı Parlament Məclisi Baş Assambleyasının 28-ci payız sessiyasının iştirakçıları noyabrın 21-də Lətif Kərimov adına Azərbaycan xalçası və xalq tətbiqi sənəti Dövlət muzeyində olmuşlar.
Qonaqlara məlumat verilmişdir ki, xalçaçılıq Azərbaycanın ən qədim xalq sənəti növlərindən biridir. Xalçaların bədii quruluşuna, texnoloji xüsusiyyətlərinə rəng həllinə görə Azərbaycanda bu sənətin bir sıra məktəbləri formalaşmışdır. Azərbaycan xalı xalçaları dünyanın bir çox muzeylərinin ən nadir eksponatlarından sayılır. Hazırda Bakıdakı Dövlət muzeyinin fondunda bu qədim sənətin müxtəlif sahələrinə aid 6 min eksponat saxlanılır onların heç biri digərinə bənzəmir.
Qonaqlar muzeydəki milli geyimlərimizə, xalqımızın ən gözəl adətlərindən biri olan toy mərasiminə dair atributlara da baxmışlar.
Onlar muzeyin xatirə kitabına yazdıqları ürək sözlərində Azərbaycan xalçaları ilə tanışlıqdan zəngin təəssürat zövq aldıqlarını bildirmişlər.

 

Azərbaycan.-2006.-22 noyabr.-S.3.