Sabit Emin.

Yaddaşlara həkk olunan yubiley - 10

 

1996-cı il oktyabrın 30-da prezident Heydər Əliyevin sərəncamı ilə çoxdan fəaliyyət göstərən Qədim Musiqi Alətləri Dövlət Ansamblına status verildi. Ansambl Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin nəzdində fəaliyyətini daha da genişləndirdi. Bu yaxınlarda Rəşid Behbudov adına Mahnı Teatrında ansamblın yaranmasının 10 illiyi qeyd olundu. Respublika Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev, Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru, professor Fərhad Bədəlbəyli, Milli Konservatoriyanın rektoru, professor Siyavuş Kərimi, Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin direktoru, sənətşünaslıq namizədi Alla Bayramova, ifaçılıq sənətimizin ağsaqqalı, ustad sənətkarımız, respublikanın xalq artlsti Habil Əliyev və ansamblın bədii rəhbəri, respublikanın əməkdar artlsti Məcnun Kərimov Azərbaycan musiqi mədəniyyətində önəmli yerlərdən birini tutan, qədim mədəniyyətimizi beynəlxalq səviyyədə layiqincə təmsil etməyə çalışan bu kiçik, amma fədakar kollektivin fəaliyyətindən, çətin, keşməkeşli on lllik zəhmətindən danışdılar, kollektivin bütün üzvlərini təbrlk edib onlara müvəffəqiyyətlər arzuladılar.

Nazir Əbülfəs Qarayev qeyd etdi ki, hazırkı vəziyyətdə biz bədnam qonşularımızla, həm də ideoloji müharibədəyik. Qədim musiqi alətlərimizi, xalq mahnılarımızı və başqa musiqi nümunələrimizi, hətta mətbəximizi belə özününküləşdirməyə çalışanlar qoy blr də əyani surətdə görsünlər ki, Azərbaycan xalqının və yaşadığı ərazinin qədim tarixi vardır. Əsası ümummilli llderimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan və hazırda hörmətli prezldentimiz İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilən milli mədəni dəyərlərimizə qayğının nəticəsidir kl, ansamblın bədii rəhbəri Məcnun Kərlmov və konsertmeyster Munis Şərifov respublikanın əməkdar artisti adına layiq görülmüşdülər.

Ustad sənətkar, xalq artisti Habil Əliyevin çıxışı da maraqla dinlənildi. Habil müəllim çıxışında qeyd etdi ki, biz müxtəlif obyektiv və subyektiv səbəblərden milli dəyərlərimizin, adət-ənənələrimizin vacib, mühüm xüsusiyyətlərini, bəzən də bütöv bir hissəsini itirə-itirə gəlib bu günə çıxmışıq. Ancaq Məcnun müəllim öz fəallyyəti ilə sübut etdi ki, biz istəsək, itirdiklərimizin hamısını tapıb xalqımıza qaytara bilərik. Ulu babalarımızdan miras nə qalıbsa, hamısını bərpa etməliyik. Bunun üçün hər bir kəsdən milli təəssübkeşlik, vətəndaşlıq mövqeyi lazımdır. Məcnun Kərimovun simasında bizim hər birimiz bir nümunə götürməliyik. Öz sənətinə məcnunsayağı bir məhəbbətlə yanaşan Məcnun müəllimin zəhməti böyükdür va biz sevinirik kl, dövlətimiz, hörmətli prezidentimiz onun bu əziyyətlərini yüksək qiymətləndirmişdir. Hörmətli nazirimiz çox düzgün olaraq qeyd etdi ki, Qədim Musiqi Alətləri Dövlət Ansamblının xarici səfərləri bundan sonra da geniş şəkildə təşkil olunacaq va onların hər birinin fəaliyyəti layiqincə qiymətləndirlləcəkdir. Sənət adamları çox kövrək olur. Dövlət tərəfindən qayğını hiss edəndə onlarda yaradıcılıq meylləri güclənir və öz işlərinə daha səmərəli yaradıcı münasibət bəsləyirlər.

Bədii rəhbər Məcnun Kerl-movesası 1988-ci ildə qoyulan, 1996-cı ildən dövlət statusu alan kollektivin tarixinden qısa məlumat verib qeyd etdi ki, istifadə etdiyimiz bu alətlər bir daha sübut edir ki, bizim musiqi mədəniyyətimiz çox qədim və həm də zəngindir.

Qeyd edirik ki, səhnədə quraşdırılmış geniş ekranlı video-görüntülərdə ulu öndərimiz Heydər Əliyev qədim musiqi alətlərimizə olan hədsiz marağını açıq şəkildə bildirdi və bütün bunları arayıb ərsəyə gətirən Məcnun müəllimə və ansamblın bütün üzvlərinə təşəkkürünü bildirdi.

Yubiley gecəsində yüksək səviyyədə təşkil olunmuş bədii kompozisiya tamaşaçıların yüksək zövqünü oxşadı və xoş bir xatirə kimi yaddaşlara həkk olundu.

 

Azad Azərbaycan.- 2006.- 1 noyabr.- S. 6.