Kəbutər

 

Məşədi İbad Opera və Balet Teatrının səhnəsində

Azər Zeynalov onu yeni ampulada təqdim edir

 

- Əski sovetlər birliyinin dağılması nəticəsində tənəzzülə uğrayan, uzun sürən keçid dövrünün ağrılarını canında çəkən Azərbaycan teatrının tamaşaçı problemi həll olunmaqdadı. Daha doğrusu, artıq bu məsələnin həllini tapmış teatrlarımızın çox az qismi var ki, - aktyor tamaşaçı münasibətlərinin son məqamlarını tənzimləməklə məşğuldu.

Teatrlarımızın hamısından fərqli olaraq keçid dövrünün ən kritik həddində belə bu problemlə üzləşməyən Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı ildən-ilə repertuarını zənginləşdirməklə tamaşaçılarını sevindirməkdədi. Hərdən adama elə gəlir ki, Azərbaycanda bir nəfər də olsun tapmaq çətin məsələdir ki, bu teatrın qapısından içəri ayaq basmasın. Onun bir-birindən gözəl tamaşalarına qonaq olmasın.

Ötən həftənin istirahət günü də belə idi. Opera və Balet Teatrının səhnəsində Məşədi İbadı tamaşaçılarla görüşdürən aktyorlar böyük qələbəliyin şahidi oldular.

Dahi Üzeyir bəyin "O olmasın, bu olsun" liberretosu əsasında ekranlaşdırılmış əsər nəinki Azərbaycan, bütün dünya tamaşaçısına yaxşı tanışdı. Ona görə də əsəri nəql etmək fikrindən vaz keçib qısaca onu bildirək ki, əsərdə köhnə Bakı məişəti və ictimai həyatı bütün çalarları ilə əks olunub. Müflisləşmiş Rüstəm bəy qızı Gülnazı qoca tacirə ərə verməklə vəziyyətini düzəltmək istəyir. 50 yaşlı Məşədi İbadın sadəlöhvlüyündən istifadə edib pul qazananların əhvalatı istirahət günü Opera və Balet teatrının səhnəsində vaqe olurdu.

Tamaşaçılar həmişə ekranlardan seyr etdikləri qəhrəmanlarla görüşdən çox məmnun idilər. Bunu aktyorlar özləri də gözəl anlayırdılar. Tamaşadan tamaşaya daha da güclənən və istiləşən tamaşaçı aktyor münasibəti "O olmasın bu olsun" tamaşasında ən son həddinə çatmışdı. Səhnəni tamaşaçı zalından ayıran sərhədin itdiyi açıq-aydın hiss olunurdu. Sevimli obrazlarını canlı görən tamaşaçılar Həsənqulu bəyin badəni tamaşaçıların sağlığına qaldırması onların kəsilmək bilməyən alqışlarına səbəb oldu. Ən çox alqışlanan isə qeyd-şərtsiz Məşədi İbad rolunun ifaçısı Azər Zeynalov idi. Əslində musiqili komediya teatrının repertuarına daha çox uyğun gələn bu tamaşa özünün Opera və Balet Teatrtnda başlanan ömrünə həmişəyaşar bir imza atdığı qənaətini oxucularla bölüşsək, mənə elə gəlir ki, yanılmarıq.

Teatr aktyorlarından fərqli olaraq opera ifaçılarının məharəti onların ifası ilə ölçülür. Çox güclü opera solisti hesab olunan Azər Zeynalovda güclü komizmin və artistizmin məhz bu tamaşada aşkar olduğunu tamaşaçıların "bravo" sədaları təsdiqləyirdi. Filmdəki Məşədi İbadın digər şöhrətli aktyorlarımızın ifasında prototipinin yaradılmasını tənqidçilərimiz müxtəlif cür qiymətləndirib. Filmdə bir qədər aqressiv, rəhmətlik Hacıbaba Bağırovun ifasında komik görünən bu obrazlar qalereyasına daha biri, Xalq artisti Azər Zeynalovun ifasında lirik-dramatik bir obraz da əlavə olundu. Amma bu obraz həm də şirin bir yumorla yoğrulub. Onu meymun adlandıran inteligent Həsən bəylə yumruq davasına çıxan Məşədi İbad tamaşaçısını gözündən yaş gələnə qədər güldürürsə, nişanlısının ona xəyanət etdiyini bilib qəmə batanda da zalı da özü ilə bərabər kövrəldir.

Biz bu tamaşadan, onun ərsəyə gəlməsi üçün zəhmət çəkənlərdən danışıb oxucuya məlumat vermək fikrindən uzağıq. Çünki yüz dəfə oxumaqdan, bir dəfə görmək yaxşıdı. Bir ki, gözəl tamaşa sarıdan gileyli Azərbaycan tamaşaçısını Dövlət Akademik Opera Balet Teatrına Məşədi İbadın qonağı olmağa dəvət etməklə giley-güzarına son qoymaq istəyirik.

 

Yeni Azərbaycan.- 2006.- 15 noyabr.- S. 8.