Nəzakət

 

“Vətənim mənim”

 konserti anşlaqla keçdi

 

Dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən, ifa tərzləri, repertuarları ilə seçilərək, məşhurlaşan musiqiçilərin paytaxtımıza gələrək, konsert proqramı ilə çıxış etməsi artıq bir ənənə halına çevrilib. Sənəti sevən və ona pərəstiş edən musiqi sevərlər, nəhayət ki, intizarla gözlədikləri, əslən azərbaycanlı olan britaniyalı müğənni Sami Yusifin konsertində iştirak etmək arzularına yetişdilər. Noyabrın 22-də Heydər Əliyev adına İdman Konsert Kompleksində keçirilən konsert, təbii ki, Sami Yusif sevərlərin yaddaşında əbədi olaraq həkk olunacaq və bu konsertin təəssüratı onların daxili dünyasına rahatlıq çökdürəcək.

Musiqisevərlərin böyük məhəbbətini qazanmış Sami Yusif doğma vətənində konsert proqramı ilə çıxış etməyi özünə şərəf duyduğundan və bu arzuya qovuşaraq, özünü xoşbəxt saydığından səfər zamanı əldə edəcəyi qonararından belə imtina etmişdir. Valideynləri və ailəsi ilə birlikdə Azərbaycanın qonağı olan Sami Yusif konsert keçirilən gün pərəstişkarlarını bir saatdan da artıq intizarda qoysa da, həmvətənlərinə olan sevgisi, məhəbbəti yaranmış məqamı arxa planda qoydu. Qeyd edək ki, vətənə böyük bir sevgi ilə gələn Sami Yusif, təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda valideynlərinin danışdığı bir dildə deyil, ingilis dilində soydaşları ilə həmsöhbət oldu. Yəqin ki, ingilis dilini bilməyən bir qism tamaşaçılar Sami Yusifin nə üçün tərcüməçidən istifadə etmədiyini özözlərinə sual etmişdilər. Azərbaycana, onun soydaşlarına hörmət bəsləyən şəxs, təbii ki, onun dilinə də diqqət və qayğı ilə yanaşmağı nəzərdən qaçırmamalıdır. Qeyd olunan iradları nəzərə almasaq, deyə bilərik ki, Sami Yusifin konserti çox» böyük anşlaqla keçdi. Bir saat yarımdan artıq davam edən konsert proqramında müğənni ərəb, fars, ingilis dilində ifa etdiyi İlahi musiqi nömrələri ilə yanaşı, Azərbaycana məxsus olan musiqiləri də repertuarına daxil etməyi nəzərdən qaçırmamışdır. Fortepiano arxasında gözəl ifa edən sənətçi repurtuarına daxil etdiyi "Ayrılıq" mahnısı ilə pərəstişkarlarını xüsusi olaraq təsirləndirdi. Deyim ki, müğənni özü də bu mahnını çox təsirli bir şəkildə iştirakçılara çatdırdı. Azərbaycan dilinin, musiqisinin axıcılığı, melodikliyi, ən nəhayət isə, şirinliyi Sami Yusifin ifasına yeni bir çalar, ovqat əlavə etdi. "Azərbaycana gəldim, ata, anamın yurduna gəldim"-deyən müğənni bu ifadələrlə əslən azərbaycanlı olduğunu bir daha sübuta yetirdi.

"Vətənim mənim" adlı konsert proqramında Sami Yusif orkestri ilə Azərbaycanda məşhur olan "Ana", "Allahu Aliati" kimi musiqi nömrələrini elə pərəstişkarları ilə bahəm ifa etdi.

 

Səs.- 2006.- 24 noyabr.- S. 12.