YUNESKO-nun “Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması haqqında” Konvensiyasının təsdiq edilməsi barədə

 

Azərbaycan Respublikasinin Qanunu


Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. YUNESKO-nun “Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması haqqında” 2003-cü il 17 oktyabr tarixli Konvensiyası təsdiq edilsin.
II. Bu qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 2 oktyabr 2006- il

 

Azərbaycan.-2006.-30 noyabr.-S.1.