Cavanşir Quliyev qalan ömrünü yeni baletinə həsr edəcək

 

"Ən böyük arzum incəsənət tarixində uzunmüddətli əsər bəstələməkdir"

 

Ötən ildən Şimali Kipr Respublikasında pedaqoyi fəaliyyətlə məşğul olan Cavanşir Quliyev Bakı səfərini başa vurub yenidən qonşu ölkəyə üz tutdu. Xatırladaq ki, bəstəkar Yaxın Doğu Universitetinin səhnə sənəti fakültəsinin professorudur.

Səfərqabağı bəstəkarla söhbətimizdən öyrəndik ki, o, "Oğuznamə" adlı baleti üzərindəki işini artıq yekunlaşdırıb. Hazırda isə baletin tamaşaya qoyulması mərhələsi başlayıb. Bəstəkar tamaşanın hansı teatrda vaxt nümayiş etdiriləcəyi barədə qəti fikrə gəlmədiyini söylədi. Daha sonra bildirdi ki, bu dəfə o, "Şəhriyar" kantatası üzərində çalışır: "Türkiyədə yaşayan cənublu soydaşımızın xahişi ilə dahi şairə musiqi əsəri həsr etmək kimi çoxdankı istəyim üst-üstə düşdü. Həmyerlimiz Məhəmməd Şəhriyarın əsərlərini mənə təqdim etməklə bu işə böyük köməklik etmiş oldu. Artıq kantatanın hazırlıq mərhələsinə başlamışam".

C.Quliyevin yaradıcılığının yeni mərhələsini "Tufan" adlı balet təşkil edəcək. Öyrəndik ki, akademik musiqi sahəsində onun meydana çıxarmaq istədiyi növbəti mövzu böyük tufan Nuhun gəmisi ilə bağlı əfsanə rəvayətlərdir: "Librettonun müəllifi vaxtilə Anna Axmatovanın Rusiyanın 5 ən yaxşı gənc şairi sırasında adını çəkdiyi Alla Axundovadır".

Cavanşir müəllim daha böyük planlarından uzaq perspektivlərindən bəhsedərək dedi ki, ən böyük arzularından biri incəsənət tarixində ən uzunmüddətli əsərlərdən birini bəstələməkdir. Bəstəkar qeyd etdi ki, 12 gün davam edəcək balet tamaşasının süyetini o, "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanı üzərində qurmağı nəzərdə tutub. Yəni bəstəkar hər gün eposun bir boyunun tamaşasının nümayişini nəzərdə tutub.

"Ola bilər ki, bu baletin yazılmasına qalan ömrümün hamısı sərf olunsun. Amma ümid edirəm ki, arzuma çata biləcəyəm" - deyən bəstəkar onu da qeyd etdi ki, son zamanlar Dədə Qorqudun şəxsiyyəti onunla bağlı hadisələrə fərqli, daha doğrusu, hərtərəfli baxışlar yaranıb. Söhbət zamanı C.Quliyev vurğuladı ki, bu baletlə bağlı niyyətlərini gerçəkləşdirmək ona nəsib olsa, sırf dastandan doğan mətləbləri əsas tutaraq ordakı hadisələrin ardıcıllığını saxlamağa çalışacaq. Söhbətin sonunda bəstəkar kantata baletlərinin Azərbaycan səhnəsində ifa edilməsini çox istədiyini qeyd etdi. Eyni zamanda, təəssüfləndi ki, çox zaman istəklə imkan şəraitin düz gəlməyi müşkülə çevrilir.

 

Kaspi.- 2007.- 7 mart.- S. 17.