Elbəy Mirzə Həsən lu Rzaquliyev

 

Azərbaycan mədəniyyətinə ağır itki üz vermişdir. Müasir Azərbaycan təsviri sənətinin görkəmli nümayəndəsi, xalq rəssamı, Azərbaycan Dövlət mükafatı laureatı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü Elbəy Mirzə Həsən oğlu Rzaquliyev 2007-ci il sentyabrın 15- ömrünün 82-ci ilində vəfat etmişdir.

Elbəy Rzaquliyev 1926- il iyun ayının 17- Bakıda anadan olmuşdur. O, 1946- ildə Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbini bitirmiş, 1946-1953-cü illərdə isə Moskvada Ümumittifaq Dövlət Kinematoqrafiya İnstitutunda təhsil almışdır.

Əmək fəaliyyətinə 1953-cü ildə "Azərbaycanfilm" kinostudiyasında quruluşçu rəssam kimi başlayan Elbəy Rzaquliyev tamaşaçılar tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanan bir sıra filmlərə bədii tərtibat vermişdir. O, həmin dövrdən etibarən kino rəssamlığı sahəsində qazandığı uğurlarla yanaşı, boyakarlığın müxtəlif janrlarında mövzu ideya həlli baxımından olduqca maraqlı lövhələr yaratmışdır. Fərdi yaradıcılıq üslubu ilə seçilən rəssam qısa müddətdə Azərbaycan incəsənətinin inkişafında xidmətləri olan bacarıqlı fırça ustasına çevrilmişdir. Milli təsviri sənətin inkişafında mühüm rol oynamış Elbəy Rzaquliyevin boyakarlıq qrafika əsərləri ölkəmizin rəssamlıq tarixinə həmişəlik daxil olmuşdur.

Təbiətin gözəlliklərinin təşviri, doğma yurda məhəbbət əməyin romantikası Elbəy Rzaquliyevin ilham mənbəyi yaradıcılığının əsas qayələrindəndir. Rəssamın rəng palitrasının zənginliyi böyük ümumiləşdirmə gücü ilə səciyyələnən tabloları nikbin ruh, yüksək humanizm bəşəri duyğular aşılayan gözəl sənət nümunələridir. Böyük sənətkarın fırçasının məhsulu olan bu şəkillərdə personajların xarakteri mənəvi dünyası ustalıqla açılmışdır. Rəssamın xalqımızın tanınmış şəxsiyyətlərini əmək adamlarını tərənnüm edən lövhələri sənətsevərlərin rəğbətini qazanmış mütəxəssislər tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. Onun əsərləri böyük emosional təsir qüvvəsinə malik olub müasirlərinin estetik zövqünün formalaşmasında mühüm rol oynamışdır.

Elbəy Rzaquliyevin çəkdiyi tablolar müasir Azərbaycan boyakarlığı qrafika sənətinin qiymətli nümunələri kimi dünyanın bir çox sərgi salonlarında, rəsm qalereyalarında muzeylərdə uğurla nümayiş etdirilmişdir. Xaricə çoxsaylı səyahətlərindən sonra səfər etdiyi ölkələrin həyatından bəhs edən silsilə rəsmlərindən ibarət sərgilər Azərbaycan incəsənətinə şöhrət gətirmişdir.

Tanınmış fırça ustasının yaradıcılığı Azərbaycan rəssamlıq məktəbinin inkişafında özünəməxsus yer tutur. Rəssamların bir neçə nəsli onun zəngin sənət təcrübəsindən faydalanmışdır.

Elbəy Rzaquliyevin yaradıcılıq fəaliyyəti daim diqqət mərkəzində olmuş yüksək qiymətləndirilmişdir. Rəssamın müstəqil respublikamızın ali mükafatına - "Şöhrət" ordeninə layiq görülməsi onun sənətinə göstərilən qayğı ehtiramın parlaq ifadəsidir.

Böyük sənətkar gözəl insan Elbəy Mirzə Həsən oğlu Rzaquliyevin xatirəsi onu tanıyanlarm qəlbində həmişə yaşayacaqdır. Allah rəhmət eləsin!

 

İlham Əliyev, Artur Rasizadə, Oqtay Əsədov, Ramiz Mehdiyev, Elçin Əfəndiyev, Mahmud Kərimov, Hacıbala Abutalıbov, Fatma Abdullazadə, Əbülfəs Qarayev, Fərhad Xəlilov, Tahir Salahov, Ömər Eldarov, Böyükağa Mirzəzadə, Toğrul Nərimanbəyov,

Oqtay Sadıxzadə, Tokay Məmmədov, Nadir Əbdürrəhmanov, Kamil Nəcəfzadə

 

Azərbaycan.- 2007.- 18 sentyabr.- S. 6.