Aviasiya Muzeyi Heydər Əliyevin tövsiyəsi ilə yaradılmışdır

 

"Azərbaycan Hava Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Mülki Aviasiya Muzeyi 2005-ci ilin aprel ayında yaradılmışdır.

Muzeyin yaradılmasının zəruriliyi ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən tövsiyə olunmuşdur. Ümummilli liderimiz Azərbaycanın mülki aviasiya tarixinin araşdırılıb tədqiq edilməsi, onun maddiləşdirilməsi, təlim-tərbiyə ocağına çevrilməsinin labüdlüyünü qeyd edərək, milli aviasiyanın inkişafını hər şeydən öncə təhlükəsizliyin təminatına zəmanət kimi də qiymətləndirmişdir. Artıq demək olar ki, bu gün ulu öndərin arzusu yerinə yetirilmişdir. Qısa müddətdə muzeyin ən müasir standartlara uyğun yeni binasının inşası, onun fondunun əsasını təşkil edən sənədlərin toplanması, əşyaların uçot işinin təşkili və onların nümayişi üçün yararlı vəziyyətə salınması, eksponatların xronoloji ardıcıllıqla müasir bədii üslubda tərtibi və sair işlər həyata keçirilmişdir.

Muzeyin direktoru Şəmsəddin Axundov mədəniyyət ocağının yaranması ilə bağlı məlumat verərək qeyd etdi ki, muzeyin yaradılması barədə qərar qəbul olunan gündən başlayaraq Azərbaycanın mülki aviasiyasının dünənini və bugününü əks etdirən bu eksponatları, sənədləri bir-bir toplayıb fondumuza daxil etmişik.

Muzey ənənəsinə sadiq qalaraq, miras və antikvar əşyaları toplayıb eksponatlar siyahısına daxil edirik. Bu günə qədər topladığımız əşyaların sayı 6500-dən yuxarıdır. Bunların arasında materiallar, kitablar, aviatorlara məxsus geyimlər, onlara yubileylərində hədiyyə olunan əşyalar vardır.

Bu sənədlər və materiallar Azərbaycan Milli Arxiv İdarəsi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Dövlət Siyasi Partiyalar və İctimai Hərəkatlar Arxivi, Azərbaycan Tarixi Muzeyi, Dövlət Kino-Foto Sənədlər Arxivi, Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutu, Azərbaycan Dövlət Teleradio Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, M.F.Axundov adına Milli Kitabxana, "Azərbaycan Hava Yolları" Dövlət Konserni və respublikamızın hüdudlarından kənarda olan ölkələrin arxivlərindən əldə edilmişdir.

Onu da xüsusi olaraq vurğulayım ki, muzeyin yaranması, təşkilində A.Paşayevin, C.Əsgərovun gündəlik diqqəti və qayğısı, onların mütəmadi olaraq muzeyə gəlib öz maraqlı tövsiyələrini verməsi, iradlarını, qeydlərini bildirməsi işimizdə mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir.

Muzeyin əməkdaşları gələcəkdə ali və ümumtəhsil məktəblərində gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsində mühüm rolu olan təbliğat işini gücləndirmək məqsədilə tədbirlər planı da hazırlamışlar.

Muzeydə nadir eksponatlar çoxdur, burada çoxumuza məlum olmayan maraqlı, tarixi sənədlər də nümayiş etdirilir.

Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra mədəniyyət tarixinə daxil olan musiqi əsərləri hamıya bəllidir. Lakin son illərədək heç kim bilmirdi ki, Üzeyir Hacıbəyovun "Aviatorlar marşı" adlı əsəri olub. Bu marşın disk yazısını təşkil etmişik.

Bununla yanaşı, muzeyin fonduna Azərbaycan mülki aviasiyasının yaranmasında və inkişafında xidmətləri olan təyyarəçilərin ailə üzvləri tərəfindən bir çox sənədlər, əşyalar hədiyyə olaraq verilmişdir. Onu da qeyd edim ki, çətinliklə olsa da kino arxiv sənədlərini də toplamağa nail olmuşuq. Mülki aviasiya tarixini əks etdirən 100-dən çox film vardır. Bunlar çox qiymətli əşyalardır. Sağlıq olsun, 2-3 ildən sonra əşyalarımızın sayı 10 minə çatacaqdır.

Milli Aviasiya Akademiyasının ərazisində yerləşən muzeylə tanışlıq ilk baxışdan öz görkəmi, yüksək mədəni səviyyəsi, səliqə-sahmanı ilə qəlbimizdə xoş duyğular oyatdı. Ekspozisiya tarixi xronologiya üzrə 10 bölmədən ibarətdir. Bu bölmələrin hər biri Azərbaycanın mülki aviasiyasının yaradılması üçün atılmış ilk addımlardan başlayaraq, bu gün müstəqillyimizin bərpa edildiyi dövrdə baş verən sürətli inkişafadək keçilmiş bütün tarixi yolları, inkişaf mərhələlərini əks etdirir.

Muzeyin ekspozisiyasında ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin memarı olduğu Azərbaycanın müasir mülki aviasiyasının inkişafını əks etdirən materiallar nümayiş olunur. Burada Bakı Beynəlxalq Hava Limanının yenidən qurulması, yeni sərnişin terminallarının istifadəyə verilməsi, "Boeing" ailəsinə mənsub ilk təyyarələrin alınması digər yerinə yetirilmiş işlər barədə məlumat verilir.

Muzeyin direktor müavini Firəngiz Hüseynova gələcək perspektiv planlar barədə söz açaraq bildirdi ki, uzun illər dövründə Azərbaycan Mülki Aviasiyası haqqında xeyli material toplayıb göstərmişik. Lakin hələ axtaracağımız materiallar vardır. Bütün bu işlərin davam etdirilməsi, görkəmli aviatorlarımız haqqında materialların toplanması, onlan haqqında buklet kataloqların yaradılması, aviasiyamızın təhsili tarixinin qaranlıq qalan səhifələrinin araşdırılması, onların yazılı şəkildə nümayiş etdirilməsi bu kimi işlər qarşıda durur.

 

Respublika.- 2008.- 21 avqust.- S. 3.