Zaqatala” qəzeti: 90 yaşın astanasında  

 

BAŞ REDAKTOR İBRAHİM BƏXTİYAROĞLU: “QƏZET BU İLLƏR ƏRZİNDƏ 4 DƏFƏ ƏLİFBANIN, 3 DƏFƏ İSƏ ÇAP TEXNOLOGİYALARININ DƏYİŞMƏSİLƏ MEYDANA GƏLƏN ÇƏTİNLİKLƏRİ YAŞAMALI OLUB”

 

 “Zaqatala” qəzetinin taleyində elə iftixar etməli, qürur hissi keçirməli hadisələr var ki, bunlar barədə həyəcansız söz açmaq olmur”. Bu fikirləri “Zaqatala” qəzetinin baş redaktoru, Əməkdar mədəniyyət işçisi İbrahim Bəxtiyaroğlu rəhbərlik etdiyi mətbu orqan fəaliyyəti haqqında danışarkən bildirib. Onun sözlərinə görə, qəzet 1923-cü ilin martında fəaliyyətə başlayıb:

“Adı da o dövrə uyğun gəlirdi – “Zaqatala kəntçisi”. Rəsmi rəqəmlərə müraciət etsək görərik, qəzetimiz o dövrdə ölkəmizdə ana dilimizdə nəşr olunan 23 qəzetdən biri olub. Əhatə dairəsinə gəlincə 3 məkanı- Zaqatalanı, Balakəni və Qaxı əhatə edirdi. Düz 7-8 il ərzində bölgənin ilk mətbu orqanı kimi “Zaqatala kəntçisi” fəaliyyət göstərib. Ötən əsrin 20-ci illərində  bölgələrdə qəzet çıxarmaq çox çətin bir iş  sayılırdı. Əvvəla ixtisaslı kadrlar yox idi. İkincisi iki səhifədən ibarət olan və əski ərəb əlifbası ilə nəşr olunan qəzeti hərf-hərf yığmaq, əllə çap etmək lazım gəlirdi. O dövrdə  “Zaqatala kəntçisi”nin bəxti gətirmədi. Son araşdırmalarımıza  əsasən deyə bilərik ki, qəzetin ilk redaktoru Zəkəriyyə Balaxlinski olsa da, qəzetin ərsəyə gəlməsində 1920-1930-cu illərdə Zaqatala qəza və inqilab komitələrində birinci şəxs sayılan Xəlil Ağamirovun xidmətləri  az olmayıb. Belə ki, Xəlil Ağamirov 1910-1912-ci illərdə “Kaspi”  mətbəəsində mürəttib işləmişdi və qəzet işini az-çox bilirdi. Zamanın tələblərinə uyğun olaraq qəzetimiz sonralar, yəni 1923-1962-ci illərdə “Kolxozun səsi”, “Kolxoza doğru”, “Bolşevik kolxozu uğrunda”, 1962-1991-ci illərdə “Qırmızı bayraq” və nəhayət 1991-ci ilin sonundan isə “Zaqatala” adları altında fəaliyyət göstərib”.

İ.Bəxtiyaroğlunun sözlərinə görə, “Zaqatala” qəzeti fəaliyyət göstərdiyi 89 il ərzində 4 dəfə əlifbanın, 3 dəfə isə çap texnologiyalarının dəyişməsi zamanı meydana gələn çətinlikləri yaşamalı olub. O qeyd edib ki, 1962-1965-ci illərdə o zamankı “Qırmızı bayraq” qəzeti Azərbaycan KP MK-nın və Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin  qəzeti kimi Balakən, Zaqatala və Qax rayonlarının mətbu orqanı funksiyasını  yerinə yetirib: “Qeyd etmək yerinə düşər ki, hər 3 rayonun yetirmələri onilliklər boyu Zaqatalada nəşr olunan qəzetin fəaliyyətində yaxından iştirak edib, müxtəlif vəzifələrdə çalışıblar. Son 50 ili nəzərə alsaq qəzetə Nadir Əliyev, Rəcəb Rəcəbov, Əli Süleymanov, Sevil Sadıxova, Şaban Musayev, Zenfira Nəsibova və mən, İbrahim  İbrahimov rəhbərlik etmişik. Yerli qəzetimizdə ilk qələm təcrübələri dərc olunan Əhməd İsayev, Hikmət Əzimov, Qurban Cəbrayıl və çoxlu sayda  qələm sahibləri Azərbaycan mətbuatının tanınmış nümayəndələri olublar.

Fərəhli haldır ki, ötən əsrin 70-80-ci illərində ulu öndər Heydər Əliyevin jurnalist kadrlarının hazırlanmasına göstərdiyi böyük diqqət sayəsində Zaqatala jurnalistikası perspektivli və istedadlı kadrlarla zənginləşib. Qəzetin fəaliyyətinə həmişə yüksək qiymət verilib, onun əməkdaşları müxtəlif fəxri adlara və mükafatlara layiq görülüblər. Müxtəlif illərdə qəzetin əməkdaşlarından 2 nəfəri “Əməkdar mədəniyyət işçisi”, Həsənbəy Zərdabi, 1 nəfər “Qızıl qələm” mükafatı alıb”.

Qəzetin baş redaktoru bildirib ki,  “Zaqatala” qəzeti bölgə qəzetləri içərisində müxtəlif yaradıcılıq müsabiqələrində ən fəal iştirak edən qəzetlərdən biridir. İ.Bəxtiyaroğlunun sözlərinə görə, qəzetin əməkdaşları son bir neçə ildə 3 dəfə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinə Dövlət Dəstəyi Fondunun keçirdiyi fərdi jurnalist yazıları müsabiqəsinin qalibi olub, diplomlarla və pul mükafatları ilə mükafatlandırılıblar: “Bundan əlavə  qəzetin əməkdaşları Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin keçirdiyi müsabiqələrdə yaxından iştirak edərək mükafata layiq yerlər tutublar.

“Zaqatala” qəzeti arxada qoyduğu onilliklər ərzində daim yeniliklər etməyi ilə diqqət mərkəzində olub. Məsələn, ötən əsrin 70-80-ci illərində əlamətdar hadisələrə həsr olunmuş buraxılışlar olurdu. Son 5-6 ildə isə qəzetimiz bölgə qəzetlərinin içərisində ilk dəfə olaraq A-2 formatına keçdi, müəyyən sayları 4, qalanı isə 2 rəngdə çap olunur. Hazırda rayon icra hakimiyyətinin yaxından köməkliyi ilə ayda 4 dəfə oxucuların görüşünə gəlir. “Zaqatala” qəzeti bir zamanlar bolşevik və kommunist ideologiyasının təbliği məqsədilə söz meydanına gəldi. Ömrünün xeyli hissəsini bu işə həsr elədi. Amma heç vaxt zaqatalalıların inamını qırmadı, daima onlarla birgə oldu. İndi saralmış qəzet səhifələrini vərəqlədikcə ötən illər bir kino lenti kimi gözümüzün önündən keçir. Minlərlə zaqatalalılarımızın, habelə qonşu Balakən və Qax rayonlarının sadə insanlarının şəkilləri, barələrində yazılan sözlər əbədi ünvan kimi qalmaqdadır. 20 ildən artıqdır ki, biz müstəqillik ideyasından sonsuz qürurla söhbət açırıq. Bu tarixi nailiyyətdən biz də payımızı ala bilmişik. Söz və mətbuat azadlığından bəhrələnirik, dünya qəzet texnologiyasına yiyələnirik. Həyatımızın, yazılarımızın təməlində nikbinlik, Azərbaycanlı olmağın fəxarəti yaşayır. “Zaqatala” qəzetinin 8000-ci yubiley sayı tarixi nailiyyətimiz olan müstəqilliyimizin bərpasının 20 illiyinə təsadüf etdi. Bu da biz qəzet işçilərinin taleyinə düşən xoşbəxt bir hadisə idi. Yubiley tədbirində Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovun, “İki sahil” qəzetinin baş redaktoru Vüqar Rəhimzadənin, “Kür” ”(Yevlax) qəzetinin baş redaktoru Əminə Yusifqızının, “Əkinçi” (Zərdab) qəzetinin redaktoru İsaməddin Əhmədovun, “Mingəçevir işıqları” (Mingəçevir) qəzetinin baş redaktoru Fərman Nəbiyevin və Qaxda çıxan “Şəlalə” qəzetinin kollektivinin iştirakı bir daha region mətbuatı olaraq “Zaqatala qəzeti”nə bəslənilən böyük hörmətin təsdiqinə çevrildi”.

İ.Bəxtiyaroğlu qeyd edib ki, “Zaqatala” qəzeti fəaliyyətini bu gün də uğurla davam etdirir. Onun fikrincə, qəzet hər həftə oxucularının görüşünə gəlir, Zaqatala rayonunun ictimai-siyasi və iqtisadi-mədəni  həyatını geniş surətdə əks etdirən müxtəlif səpkili yazıları oxucular maraqla qarşılayırlar.

 

(Ardı var)

 

 

BƏXTİYAR

 

525-ci qəzet.- 2012.- 15 avqst.- S.4.