İrəvan xalçaları rus və ingilis dillərində

 

Bu günlərdə Azər-İlmənin Azərbaycan xalçaları bütün qrupları ilə adlı layihəsinin davamı olaraq nəfis tərtibatlı İrəvan xalçaları" broşürü rus və ingilis dillərində işıq üzü görüb. Lent.az-ın məlumatına görə, layihənin rəhbəri əməkdar incəsənət xadimi, professor Vidadi Muradov bildirib ki, Azər-İlmədə Azərbaycan xalçalarının bütün qrupları üzrə tarixi-etnoqrafik, sənətşünaslıq tədqiqatları uğurla davam etdirilir.

İndiyədək tədqiqatların nəticələri kitablar, bröşürlər, televiziya verilişləri, tele-filmlər, jurnallar vasitəsilə ictimaiyyətə çatdırılıb. Yeni "İrəvan xalçaları" bröşürü oxucuları Qərbi Azərbaycan bölgəsinin tarixi, əhalisinin məşğuliyyəti, təsərrüfat sahələri, həmçinin bu torpaqların əzəli sakinləri olan Azərbaycan türklərinin əsas sənət sahələrindən biri olan xalçaçılığın ənənələri, burada toxunan xalçaların sənətkarlıq xüsusiyyətləri, onların Azərbaycanın digər xalça qruplarına aid nümunələrlə oxşar və fərqli cəhətləri ilə tanış edir.

Broşürə Qərbi Azərbaycan tarixinə dair müxtəsər məlumat, xəritələr, eyni zamanda XVIII əsrin II yarısı - XX əsrin I yarısına aid müxtəlif kompozisiyalı xovlu, kilim, zili kimi xovsuz xalçalar, xurcun, məfrəş, duzqabı, yəhərüstü kimi məişət əşyalarının fotoşəkilləri də əlavə edilib. Broşürün ingilis dilində olan variantı Nyu-Yorkun "Hudson Publishing" Nəşriyyat evində çap olunub.

Onun rus ingilis dillərində işıq üzü görməsi Azərbaycan həqiqətlərinin dünyada təbliği işinə böyük töhfədir. Bröşürün xarici ölkə səfirliklərinə, dünya kitabxanalarına, universitetlərinə, muzeylərinə, nüfuzlu elmi tədqiqat mərkəzlərinə paylanması nəzərdə tutulur.

 

S.Abdullayeva

525-ci qəzet.- 2014.- 12 noyabr.- S.7.