Mübarək

 

Tanınmış yazar-publisist İntiqam Mehdizadəni doğum günü münasibətilə təbrik edənlərə mən də qoşuluram.

 

 

Yayılsın aləmə xoş xəbər, səda:

Qədim məmləkətin, millətin oğlu,

İntiqam! Yetmişi qoydun arxada,

 Yaxşı yol səksənə, doxsana doğru!

 

Əngəl yaratsa da daş-kəsək, kol-kos,

Şirin bar yetirib çəkdiyin zəhmət.

İntiqam adındır, amma, əziz dost,

Səndə həm qəzəb var,

həm mərhəmət!

Ərzə göz açdığın İsmayıllıdan

Bakıya gəlməyin-kövrək xatirə;

Məgər tələbəlik çıxarmı yaddan?

Dostlara olmağın örnək - xatirə.

 

Bir cavab istəyim görəsən kimdən,

Bəlkə açıqlaya ən yaşlı adam?

Aşıq Bayramlıda - körpəliyimdə

Məktəb direktoru işləyib atam...

 

Tez-tez qayıdırsan xəyalən yəqin

Teleradioda ötən çağlara,

O gözəl, o həzin, o şən çağlara.

Çoxdur gül açası arzu-diləyin.

 

Vaxt, zaman fəsadsız, təzadsız deyil,

Bəzən həftələr uzanır iltək;

Qələmə sarılıb yazdığın şeir -

Şairlik bağından dərdiyin çiçək.

 

Duyğular insanı çəkir qoynuna,

Sevgi sərvətidir Yerin, Göyün də.

Çağırdın sonbeşik övlad toyuna...

Borcumu ödəyim yubileyində!

 

Dünyaya haqq üçün gəlib-gedənin

Adını, irsini qiymətləndirək;

Cavan müəlliflər öyrənsin gərək

Ədiblik dərsini Mehdizadənin!

 

Yayılsın aləmə xoş xəbər, səda:

Qədim məmnləkətin, millətin oğlu,

İntiqam! Yetmişi qoydun arxada,

Yaxşi yol səksənə, doxsana doğru!

 

Oqtay Rza

əməkdar müəllim

525-ci qəzet.- 2015.- 13 fevral.- S.8.