Sözün Zəlimxan zirvəsi Milli Kitabxanada

 

Fevralın 13-də M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin (AAB) sədri, Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun 65 illi yubileyi münasibətilə Mədəniyyət Turizm Nazirliyi tərəfindən nəşr olunan Mənə ümid imi bax şeirlər Musa Nəbioğlunun qələmə aldığı Sözün Zəlimxan zirvəsi itablarının təqdimat mərasimi eçirilib.

 

AzərTAc xəbər verir i, itabxananın foyesində şairin yaradıcılığını əhatə edən itablardan ibarət Sözün Zəlimxan zirvəsi adlı sərgi nümayiş etdirilib.

 

Kitabxananın diretoru Kərim Tahirov bildirib i, Mənə ümid imi bax itabına xalq şairinin müxtəlif illərdə yazdığı bu gün dillər əzbəri olan şeirləri toplanıb.

 

Vurğulanıb i, şeirsevərlər itabda şairin Vətən, türçülü, ictimai-siyasi mövzularda yazdığı şeirlərlə yanaşı, dünya, sevgi, həyat ölüm, qürbət haqqında düşüncələr digər mövzularda qələmə aldığı bənzərsiz poeti nümunələrlə tanış ola biləcələr.

 

AAB-nin atibi M.Nəbioğlunun şairin yaradıcılığına həsr etdiyi Sözün Zəlimxan zitrvəsi itabı çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatında özünəməxsus yeri olan dəst-xətti ilə seçilən Zəlimxan Yaqubun bənzərsiz yaradıcılığına həsr edilib.

 

Çıxış edənlər ulu öndər Heydər Əliyevin vaxtilə gənc Zəlimxan Yaqub yaradıcılığına çoxsə qiymət verdiyini xatırladıblar. Onun yaradıcılığını sahilsiz ümmana bənzədən natiqlər şairə böyü ümumxalq məhəbbətindən söhbət açıblar. r ədəbiyyatını dərindən bilən, yüsə yaddaşa və hafizəyə mali şairin Mövlanə Cəlaləddin Rumi, Dadaloğlu, Yunis Əmrə, Abbas Tufarqanlı, Xəstə Qasım imi nəhəng söz ustadlarının irsini sevə-sevə təbliğ etdiyini, özününustad dərəcəsinə gəlib çatdığını deyiblər. Aşıq Ələsgər, Səməd Vurğun yolunun layiqli davamçısı olan ədibin yazılı ədəbiyyatda Aşıq Hüseyn Saraclı dastanı ilə yeni bir janr yaratdığı vurğulanıb.

 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin atibi, Xalq yazıçıları Çingiz Abdullayev, Mövlud Süleymanlı, professorlar Qəzənfər Paşayev, Nizaməddin Şəmsizadə, Buludxan Xəlilov, Asif Rüstəmli və digər çıxış edənlər 40-dan çox şeir itabının müəllifi, dünyanın bir çox ölələrində Azərbaycan ədəbiyyatını ləyaqətlə təbliğ edən şairin məhsuldar əməyindən söhbət açıblar.

 

Natiqlər rün ruhundan qopan, sazdan gələn qədir-qaim Zəlimxan Yaqub yaradıcılığının il gündən yüsə qiymətləndirildiyini, haqqında bir çox tanınmış insanların, elm, ədəbiyyat xadimlərinin, sələfləri olan Kamal Talıbzadə, Osman Sarıvəlli, Mirvarid Dilbazi, Süleyman Rəhimov, İsa Hüseynov, Yaşar Qarayev, Məmməd Araz, Xəlil Rza Ulutür, Hüseyn Arif və digərlərinin dəyərli fiirlər söylədilərini xatırladıblar. Vurğulanıb i, şairin yaradıcılığı bu gün gənc ədəbiyyatşünas alimlərin tədqiqat mənbəyinə çevrilib. Onun haqqında neçə-neçə itablar işıq üzü görübbu ənənə hazırda davam etdirilir.

 

rəmli şairin AAB-nin sədri imifollorumuzun, aşıq ədəbiyyatının beşiyi başında dayandığı, onun zəhməti hesabına bu gün aşıqlarımızın, saz sənətimizin dünyanın bir çox ölələrində sevgi ilə qarşılandığı bildirilib.

 

Qələm dostları səhhətindəi problemlərə baxmayaraq böyü əzm və sevgi ilə yazıb-yaradan şairə yaradıcılıq uğurları, cansağlığı arzulayıblar.

 

Sonda Z.Yaqub hər ii itabın ərsəyə gəlməsində əməyi olan insanlara minnətdarlığını bildirib. Tədbir iştiraçılarına öz imzası ilə itablarını hədiyyə edib.

 

525-ci qəzet.- 2015.- 14 fevral.- S16.