Sevil Gültən "Uşaqlıq illərimin şəkilləri"ni imzalayıb

 

 

Ötən gün Yazıçılar Birliyində şair, tərcüməçi Sevil Gültənin "Uşaqlıq illərimin şəkilləri" kitabı üçün İmza günü keçirilib.

 

Kitabda müəllifin son illər mətbuatda çap olunmuş esseləri toplanıb. Nəşrin girişində qeyd olunduğu kimi, "müəllif gah xəyal qanadlarında uşaqlıq illərinə səyahət edir, yaddaşına hopanları sözə çevirir, gah da bugünə qayıdır, gördüklərinə bir uşaq gözüylə təzədən nəzər salır.

 

Esselərinin birində anasının yuxu gördüyü evin sözlə şəklini çəkir, başqa bir essesində isə yolun ortasında uşağını döyən ananı "qınamayın" deyir.

 

Oxucularını keçmişdən gələn qızla görüşə çağırır, heç vaxt bitməyən müharibələrin zərbə vurduğu insan talelərindən söz açır. Kitabı müəllifin dünyasına səyahət adlandırmaq olar".

 

Tanınmış söz adamlarının iştirak etdiyi tədbirdə müəllif kitabını qonaqlar üçün imzalayıb.

 

S.MÜRVƏTQIZI

525-ci qəzet.- 2015.- 11 iyun.- S.7.