Arif Əzizin əsərləri Berlində sərgilənir

 

 

Almaniyanın paytaxtı Berlin şəhərindəki "Gallery Schulz" qalereyasında, tanınmış Azərbaycan rəssamı, Əməkdar incəsənət xadimi, Dövlət Mədəniyyət İncəsənət Universitetinin professoru Arif Əzizin "Ruhun rəqsi" adlı fərdi sərgisinin açılış mərasimi keçirilib.

 

"Gallery Schulz" qalereyasının sahibi Mixael Şultz sərginin açılış mərasimində çıxış edərək deyib: "Dünya xalqlarının mədəniyyətlərində rast gəlinən hər hansı bir naməlum hal məni hər zaman özünə cəlb edib. Azərbaycana səfərim zamanı oradakı incəsənət mədəniyyətlərin müxtəlifliyinə heyran oldum. Söhbət hər iki incəsənətdən gedir: həm tarixi, həm müasir". M.Şultz Arif Əzizin yaradıcılığını Azərbaycan Sovet incəsənəti ilə müasir Azərbaycan incəsənəti arasında bağlayıcı kimi dəyərləndirib. O deyib: "Arif Əzizin çoxşaxəli yaradıcılığı hər zaman dəyişən abstrakt olub. Sənəti ilə yaxından tanış olduqda onun bədii yaradıcılığının inkişafını düşüncə tərzini anlamaq olar".

 

Berlinli sənətsevərlər qarşısında çıxış edən Əməkdar incəsənət xadimi Arif Əziz bildirib ki, Sovet İttifaqı dövründə incəsənətin bir istiqaməti sayılan abstraksionizm üslubuna müraciət etmək yasaq idi: "Əsas kimi isə "sosialist realizmi" götürülürdü. Azərbaycan müstəqil dövlət olandan sonra rəssamların yaradıcılığına yeni nəfəs verildi. Bütün qadağalar aradan qalxdı".

 

Arif Əziz fırçasından çıxan əsərlərdə yaratdığı rəmzi qadın, milli kolorit, Azərbaycanın əsrarəngiz təbiətini, caz musiqisini tərənnüm edən obrazlar haqqında söhbət açıb, bu mövzulara onun daha çox müraciət etdiyini bildirib.

 

Tədbirdə qeyd olunub ki, Arif Əziz öz nəslinin ən önəmli Azərbaycan rəssamlarından biridir. Onun əsərlərinin bədii zənginliyi müxtəlifliyinin Azərbaycan incəsənətinin formalaşmasında əvəzsiz rolu olub, ona öz töhfələrini verib. Onun yaradıcılığı özündə milli İslam incəsənət ənənələri ilə müasir Qərb incəsənət elementlərini nadir şəkildə birləşdirir.

 

Qeyd edilib ki, karyerasının əvvəlində Arif Əzizin işləri sosialist realizminə əsaslanır. Onun hər bir əsəri özünəməxsus realistik incəliklərlə seçilir. Bu baxımdan, onun əsərləri öz müstəqil dilini inkişaf etdirib onların Azərbaycan incəsənətində məxsusi yeri var. O, hər zaman insan obrazını Azərbaycandakı müxtəlif memarlıq üslubları ilə sintez etməyə çalışıb buna nail olub. Bu sintez incəsənət aləmində yeni istiqamət inkişaf etdirib bir çox gənc Azərbaycan rəssamlarına öz müsbət təsirini göstərib.

 

Qeyd edək ki, Almaniyanın "Berlin TV" kanalı Arif Əzizin fərdi sərgisi haqqında geniş reportaj hazırlayıb.

 

S.ABDULLAYEVA

525-ci qəzet.- 2015.- 1 may.- S.7.