Şəmsi - 45 yaşlı dost həmkarıma

 

 

 

"Günəş"-adındakı müqəddəs məna,

Layiqli övladdı Azərbaycana;

Nüfuzlu müəllim, naşir, filosof...

Arada "hacı" da deyirik ona...

 

Görünmək istəmir başda, öndə O,

Darıxar getməsə hər ay kəndə O;

Qoruyur müəllif hüquqlarını

Məşhur Yazıçılar Birliyində O.

 

Çiynində gəzdirər ən ağır dağı -

Yoxdur dincliyi, rahatlığı;

Türk, ərəb, belarus, çex bilir ki,

Şəmsi bəy xoşlayır tolerantlığı!

 

Daim təmasdadır xeyirlə, şərlə.

Görüşüb Şahdağla, Kürlə, Xəzərlə;

Oxucu sevgisi əxz edib "Məni

çoxdan öldürüblər" adlı əsərlə.

 

Güzəşt, xeyirxahlıq "maaş"sız işi,

Zəhmətlə qazanıb "əla"nı, "beş"i;

Neçə kimsəsizin dadına yetib

Vədini əmələ döndərən kişi.

 

Hazırdır atəşə girməkdən ötrü,

Köksünü tufana gərməkdən ötrü;

Tez-tez İmişliyə salır yolunu-

Dədə Məhəmmədi görməkdən ötrü.

 

Güntac - elm öyrənən sevimli oğlu,

Qızı Şəms - ocağın qəndi, noğulu;

Şəmsi atasıdır Dəyanətin ,

Bağ salıb - meyvəli, çiçək qoxulu.

 

Məramı - Biz Marsa uçmaqdan qabaq

Yerdə ünsiyyətin dilini tapaq;

...Ərməğan gətirib uzaq səfərdən

Kiməsə "yanacaq", kiməsə papaq.

 

Gözəl söz ustası Şəmsi Vəfadar

dayı istəyir, havadar;

Həzin misraları məlhəm kimidir,

Sözündə həm işıq, həm şəfa var!

 

 

Oqtay Rza

əməkdar müəllim

525-ci qəzet.- 2015.- 8 yanvar.- S.8.