Mübarək

 

ARDNŞ-nin birinci vitse-prezidenti, akademik Xoşbəxt Yusifzadənin 85 illiyinə

 

 

Səksən beşinci qış qalır arxada,

Gəlir yenə yaz, Xoşbəxt müəllim!

Tarixə çevrilir ön , arxa da,

Fədakar, yorulmaz Xoşbəxt müəllim!

 

Duyğular çağırır şeir yazmağa,

Nəğmə qəhrəmanım - sevimli insan!

...Hər ili bənzətsək möhtəşəm dağa -

Hər yerdən görünən ucalıqdasan.

 

"Mübarək!" söyləyir el, oba, bölgə,

Uğurlar qazanan müstəqil ölkə;

Teleqram göndərib qarlı Sibirdən

Həmkarın Fərmanın nəvələri .

 

Maraqlı mənzərə - otağında

Düzülüb qovluqlar, mühüm sənədlər;

Gizli təbəqənin, lay-yatağın da

Neftini, qazını göstərən xətlər.

 

Tektonik xəritə, atlas, profil...

Sanki güzgüsüdür dərin qatların.

Sayı artırılsın gərək ilbəil

Təzə, toxunulmaz ehtiyatların.

 

Deyirsən: "Çoxaldaq gücü get-gedə,

Çünki döyüşürük, cəbhə yarırıq;

Gələcək illərə, nəsillərə

Duru yanacaqdan pay ayırırıq".

 

...Ata həsrətiylə döyünüb qəlbin.

Yaxşı yadımdadır təhsil çağımız,

Olub tələbəsi ali məktəbin -

Eyni fakültədə oxumağımız.

 

...Zəng vurub söylədim müxbirlərə mən:

Dəniz buruğuna, yazın kim gəlib.

Sualtı aləmin dilini bilən

Ustad akademik, dost, alim gəlib!

 

Doxsana yol verək  Xoşbəxt müəllim!

Ey mətin, ey kövrək Xoşbəxt müəllim!

Hər zaman, həmişə gərəksən bizə,

Bayramın mübarək, Xoşbəxt müəllim!

 

 

Oqtay Rza

əməkdar müəllim

 

525-ci qəzet.- 2015.- 14 yanvar.- S.8.