Üç dua

 

Dərd duyan dostlar

tənhalıqdan daralıb

duaya durmasın kaş...

Dualarımızı dinləməkdən,

bəlalarımızı önləməkdən

yorulma, Tanrım!

Tənhalıq təklik deyil

könlün kimsəsiz deyilsə,

təklik tənhalıqdı -

Tanrıyla bağın qırılsa,

torpağla tağın qırılsa...

Sevgisiz buraxma bəndəni,

qulundan qırılma, Tanrım!

 

Dörd bayatı

 

Əzizim, ağlamazdım,

hər cövrə ağrımazdım,

sənsiz elə dağıldım

Qəhrindən ağlım azdı...

 

Bu dərdi bölmək olmaz,

bu dərdlə ölmək olmaz,

dərdi bölünməyənin

sonunu bilmək olmaz...

 

Göylərin ağlı qandı,

buludlar ağlağandı,

ürək yağışa vurğun

indi gəl ağlı qandır...

 

Xəyallara vəkildim,

çəkilməmiş şəkildim,

o yay donduğum dərdə

bu qış yanıb-töküldüm...

 

 

Cabir Alpoğlu Albantürk

 

525-ci qəzet.- 2016.- 3 dekabr.- S.18.