Ləzgi qızları

 

Əhdinə sadiq qalar,

gözləri canlar alar.

Aşiqi qəmə salar,

gözəl ləzgi qızları.

 

Ləblərindən bal axar,

ürkək ahu tək baxar,

yarın yandırıb yaxar,

gözəl ləzgi qızları.

 

Şipşirindir dilləri,

incədir əlləri.

Dünyanın gözəlləri,

gözəl ləzgi qızları.

 

Vətən

 

Hər an gərəyim,

eşqim, ürəyim,

suyum, çörəyim,

vətəndir, vətən.

 

Doğma diyarım,

həyatım, varım,

xoş arzularım,

vətəndir, vətən.

 

Gəzsəm dünyanı,

gözəl yer hanı?

canımın canı,

vətəndir, vətən.

Sözüm, söhbətim,

əbədiyyətim,

ilk məhəbbətim,

vətəndir, vətən.

 

Ata ocağım,

ana qucağım,

son duracağım,

vətəndir, vətən.

 

525-ci qəzet.- 2016.- 3 dekabr.- S.18.