Beləsindən beləsinə

 

Dünya dönüb qan gölünə,

beləsindən, beləsinə.

Hər tərəfi ah-nalədi,

beləsi nə, beləsi nə!

 

Aslan quldu, tülkü ağa,

meydan sulayır qurbağa.

Dövran qalacaq axsağa,

işlər getsə beləsinə.

 

Təbiətmi qızğınlaşıb,

insanlarmı quzğunlaşıb.

Yoxsa, dünya azğınlaşıb,

fırlanır tərs, beləsinə.

 

Ulu tanrım yatıb deyən,

adam, olub adamyeyən.

Dərdə bax ki, ilan, çəyən

yırtıb sökür belə, sinə.

 

Kotannılı yaxşı düşün,

dünya ilə nədir işin

Az qalıb qoca dərvişin,

oxu səkə, belə sinə.

 

Bitə həsrəti

 

Anamın saçlaçoxdan ağarıb,

biraz da qaməti əyilib önə.

Saçımı oxşayan qırış əllərin,

öpüb oxşayıram mən dönə-dönə.

 

Didərgin düşəndən qaçıb yuxusu,

vətəndə, vətənsiz yaşayan olub

Vətənin dərdini, yurdun dərdini

yığıb gözlərinə yaşayan olub.

 

Gözləri buluddan betər anamın

dolanda, göz yaşın saxlamaq olmur.

Təsəlli etməyə vallah, a dostlar,

vətəni, anam tək ağlamaq olmur.

 

Bir vaxt yaylaqlarda gəzib-dolaşan

anam, ayaqların sürüyür indi.

Toyda yallıların başın çəkərdi,

körpə uşaq kimi yeriyir indi.

 

Əzabı üzünün qırışlarında

cığıra dönübdü, yola dönübdü.

Şeirli, dastanlı, nağıllı, anam

yaman susqun olub, lala dönübdü.

 

yaman kövrəlib anam, ay Allah,

kaş ki, öz yurduna apara biləm.

Dərdini, qəmini, əzabını mən,

çəkib ürəyindən qopara biləm.

 

Dolana dağları, bitə həsrəti,

gülüşü gül aça dodaqlarında.

Öpüb oxşadıqca vətən torpağın,

lalələr gül aça yanaqlarında.

 

 

Əkbər Kotannılı

 

525-ci qəzet.- 2016.- 3 dekabr.- S.18.