Salatın  

 

 

 

Milli Qəhrəman Salatın Əsgərovanın unudulmaz xatırəsinə

 

Fədakarlıq dastanıdır qeyrətin,

Dönə-dönə oxudum mən, Salatın!

Daim gözün önündədir surətin,

Özün xəyal olan gündən, Salatın!

 

Doğuldun qız, öldün fəqət kişi tək,

Məzarını qucaqlayıb gül-çiçək;

Neçə fəsil, neçə nəsil keçəcək

Tunc özüllü söz körpündən, Salatın!

 

Ağı deyir Turşsu, Tərtər, Həkəri...

Bulud örtüb çöhrəsini səhərin;

Pozulsa da, Laçına son səfərin,

Səsin gəlir yenə öndən, Salatın!

 

Məsəl kimi şölələn bu dünyada,

Qərənfilə, laləyə dön baharda;

Dəyanətdə, mətanətdə, vüqarda

Natəvana, Həcərə tən Salatın!

 

Qismətində yoxmuş sakit, dinc həyat,

Aya dəyər ömründəki hər saat.

Əsirgəməz sevgisini el heç vaxt

Oğlun Ceyhun kimi gəncdə, Salatın!

 

Yaşın qədəm qoyacaqdı o buza,

Silah satan silah verdi quduza;

Bənzərin var qəfil sönən ulduza,

Heyif Səndən, heyif Səndən, Salatın!

 

 

Oqtay RZA

Əməkdar müəllim

 

525-ci qəzet.- 2016.- 15 dekabr.- S.8.