Şükür, İlahi!

 

Min sirrin var bilinməyən,

Dil-dodaqla deyilməyən,

Alnımızda görünməyən

Yazına şükür, İlahi!

 

Yaş var qısa, yarımçıq

Yaş var qarğadan da çox,

Yaratdın Körpəsindən qarıcıq,

Pozuna şükür, ilahi!

 

Şeytanın mələk dondakı,

Cənnət cəhənnəm sondakı,

Yaşılca yarpağındakı

Tozuna şükür, İlahi!

 

Cücərtmişəm qəm toxumu,

Kədər udub qorxumu,

qəmli yozdun yuxumu,

Yozuna şükür, İlahi!

 

Bir sünbülə min dən verdin,

Min dərdə bir bədən verdin,

Verdiyini birdən verdin,

Azına şükür, İlahi!

 

Qara bağ

 

Qərənfillərin belinə bağlandı

Yanvarın iyirmisi,

Qərənfillər məzar dəlisi

O gündən...

 

Qara bağ

əsgər tabutları,

şəhid bolluğu,

bələklə

səngər arası

ağrı çəkir torpaq,

illərdi susuruq bu boşluğu.

 

Qara bağ

Xəritədə 20 faiz,

Ürəyimizdə min misqal,

Ruhumuzu skalioz etdi

Bu İşğal.

Vətən onurğasından ağrıyır.

 

lll

 

Duyduğum bu kədərin

Qəribə qoxusu var,

Kim deyirsə, yalandır,

Quşun da yuxusu var.

 

Qağayının yuxusu

Dənizdəki ləpədir.

Göyərçinin yuxusu

Körpədən körpədir.

 

Qaranquşun yuxusu

Saman çöpündə itir.

Sığırçının yuxusu

Gömgöy yemlikdə bitir.

 

Uyğusu sığal çəkir

Çöllərə küləklərin,

Yuxusundan tanıdım

Ən gözəl mələkləri.

 

lll

 

Yetim uşağın xəyalları

 

Hamınıza düşəcək atam alan şirnidən,

Görərsiniz necə dadlıdır,

necə rəngbərəng,

Kim hansından istədi götürər.

Ad günümə gələndə sizə göstərəcəm

Öz otağımı,

Bütün oyuncaqlarımı.

elə möhkəm səsi var ki,

mənim avtomatımın

İnanmırsınız atıb baxın,

Elə bil əsl avtomatdır .

Onu atanda qonşu itləri qorxar.

Mənim robotum bütün robotları yıxar.

Görsəniz bacımın gəlinciyini

Sarışın saçlı, gözləri yaşıl,

Adam kimi danışır.

boydadır boyu,

çoxdan istəyirdi bacım bunu.

Sizinkini ötəcək velosipedim

yarışsaq,

Təkərlərini muncuqlarla bəzədim,

Buludların üstüylə sürürəm lap onu,

Ötərəm, ötərəm hamını.

Bu xəyallarla yatır uşaq,

Gül yastığa batır uşaq.

şirindir yuxusu,

Divardakı şəkil susur,

susur.

Uşaqsa

yuxusunda dostlarına

Bunların hamısını atam alıb deyir,

Öz Atam.

...Uşağın xəyallarını gerçəkləşdirə bilmir

Şəkildəki adam...

 

lll

 

Gəmisiz limanlarda

Yola çıxıb yosunlar

Dənizlərdə su hanı

Saçlarını yusunlar.

 

Yosunlar vəfalıdır

Vəfasız gəmilərə.

Çınqılsız sahillərdə

Kimə, kimə, kimlərə.

İtib-batır aylarla

Gəmilərin fit səsi,

O səsdə dincin alır

Yosunların nəfəsi.

 

lll

 

Canım bu qədər ağrımazdı,

Çölün düzündə

Xırda qarışqanın ruzisi olsam,

Kiçik ocaqda

Tez sönən bir parça kösövtək yansam,

Sınıq qədəhlərə dolsam, dolsam,

Su olsam...

Dan yerinin oyatdığı kəpənək olsam,

Şeh olsam o kəpənəyin ayaqlarında,

 

Tənha ağac olsam,

Tək-tənha,

meşələrin qırağında.

Canım bu qədər ağrımazdı.

Siz ağrıtdınız.

 

İri daşların yanında xırda kəsək olsam-

Şəlalələr sıçradığı,

Daşlarda bitən çiçək olsam,

Ləçək olsam - küləklərin qırdığı,

Külək olsam divanə,

hamının tanıdığı.

Canım bu qədər ağrımazdı,

Siz ağrıtdınız,

Siz!

 

lll

 

Qadın tarlasını şumlayır kişilər...

Bu şumda adam becərir

əlləri-qolları palçıqlı Tanrı.

Qadını kişidən,

Kişini torpaqdan

Hazırlayıb,

nəfəsindən üfləyib ona

can verir, ruh verir,

Dilinə söz,

gözünə nur verir

Qadir Tanrı

yaratd ıqlarının.

 

Oddan yaratdığı mələk

Çox vaxt felinə salır

Palçıq bədənliləri.

Hər şeyi itirib alma dadına,

Adəmi azdıran həmin qadınla

başlayır

Yer üzünə tullanışı tarixi

Bütün bəndələrin-

Cənnətdən qovuluş cəzalı.

Günahkar bəndələr heç olmamış kimi

Hər gün qayğılı

Qayıdırlar

tövbənin ətəyinə yıxılı,

Səcdə edirlər

Hər şey istəyib.

Tövbə qapısı açıqdı həmişə,

Sevib bağışlayır

Yaratdıqlarının hər günahını

Təkcə Şeytana acıqlı Tanrı.

 

Sara SELCAN

 

525-ci qəzet.- 2016.- 20 dekabr.- S.7.