Ölməzlik

 

(şeir)

 

Milli Qəhrəman Ələkbər Əliyevin xatirəsinə

 

İlk dəfə Həkəri sahilində mən,

Öz doğma yurdunda, öz elində mən

Əsgər geyimində görmüşəm Onu -

Vətəndaş  Ələkbər Həsən oğlunu.

 

Qalıb yaddaşımda buludlu səhər,

Cəsurlar sıraya düzülmüşdülər;

Xoş sözü dilimin ucunda qalıb,

Əlinin istisi ovcumda qalıb.

 

Andına, işinə rəvac verərək,

Türklərdən tələsib Laçın tərəfə;

Xeyli yırtıcını yerə sərərək,

Özü həmişəlik düşdü tarixə.

 

Adını, eşqini bu gün şəhidin

Can, ömür sirdaşı Reyhan yaşadır;

Xəyal bəy, Xəyalə, Esmira, Ruhin,

Ata sevgisini hər an yaşadır.

 

Fikrimdən keçəni  cahana deyim:

Getməyib ardınca şöhrətin, şanın;

Bakıda əbədi məskunlaşanın

Yaşı otuz yeddi qalacaq daim.

 

Ölkələr dolaşsın nikbin səs-səda:

Gələcək - uğurlu zəfərli çağdır.

Ələkbər yurd yeri Muradxanlıda

Möhtəşəm heykəltək ucalacaqdır!

 

Oqtay RZA

Əməkdar müəllim

 

525-ci qəzet.- 2016.-22 dekabr.- S.8.