SƏNSİZ ALINMIR

 

Heç demirəm,

Susuram...

Uçuram başqa diyarlara,

Bu təyyarə uzaqlarda enəcək .

Gedəcək sənə olan hisslərim ,

Unutduğum tarixlər,

Önəmli hadisələr kimi .

Amma ilk dəfə yediyimiz

dondurmanın dadı

qalacaq damağımda

Adı yadımdan çıxsa da....

 

Heç demirəm,

Duyuram ...

Sənə çətin olacaq .

Zülıım kimi yaşayacaqsan mənsizliyi,

Amma sən unudacaqsan.

Doğum günümü yadırğadığın kimi...

Biz ayrılandan sonra qarğadın kimi?

Həyatımı?

Hər anımı

Belə yaşadın?

 

Heç demirəm ,

Doyuram ...

Boğazımdadır sənsizlik ,

Getmir....

 

Bitmir yalandan uydurduğum

Xoşbəxtlik melodiyası

Yası könlümdə

Azı yüz dəfə yaşadım

Tükənmir sevgim...

 

Heç demirəm ,

Uyuram ...

Yalanlarıma,

İtirdiklərim saya gəlməz.

Qalanlarıma sarılıram

heç demirəm ...

 

SƏNİ SEVİRƏM

 

Bir gün getsəm uzaqlara

Saçlarına sığal çəkən mehin olaram .

Arzun, istəyin həsrətin -

hər nəyin olaram, bilmirəm,

Bir gün getsəm uzaqlara,

Anaya məhəbbətin,

sevməyin olaram.

Ürəkdən sevin qızım

Sənin xoşbəxtliyin mənə həyatdır

Gülməyin olaram.

Gözlərin şahid olsun gözəlliklərə

Görməyin olaram.

Səni sevmək, ruhumdur mənim,

Səni sevmək, ən gözəl duyğumdur mənim.

Səni sevmək eşqin özüdür ,

Bir gün getsəm uzaqlara ,

Varlığın izimdir mənim

Varlığın bəsimdir mənim .

Başına dönərəm,

Hər il artan yaşına dönərəm.

Bir gün getsəm uzaqlara ,

Təlaşına dönərəm

Ruhum sənlədir ,

Ruhum səndədir!..

 

NAĞIL SEVGİLİM

 

Daha danışma nağıllar mənə,

Üç almaya ehtiyacım yox.

Xoşbəxtəm kimi baxırlar mənə,

bir dərdim, bir acım yox.

 

Daha danışma nağıllar mənə,

Qəhrəman yaratma sözdən ibarət.

fərqi var dünya necə gözəldi?!

Əgər deyilsə bizdən ibarət.

 

Daha mənə nağıl danışma,

Biri var olanda biri yox olur .

Gerçək ol varlığın qədər

Nağılda axı yalan çox olur.

 

Daha mənə nağıl danışma,

Danış görüm necəsən?

Bəlkə bir ürəyimdən

Gözlərimdən,

Gözlərimin üzərindən keçəsən?!

 

Mənə bir nağıl danışma

Danış günahlarından

İşlədikcə qanına

Çəkdiyin əzablarından danış .

 

Mənə bir nağıl danışma!

Sus ya da

Elə sus ki, sən

Lal olduğuna inanım.

Belə aldadım özümü

Belə aldanım

Belə adlayım demədiklərinin üstündən!

 

SEVGİMDƏN ÖL!

 

Gəbər mənim üçün, öl mənim üçün,

Yenə sev,

Yenə gəl mənim üçün .

Səfər mənim üçün, səmt mənim üçün,

Doğru mənim üçün, səhv mənim üçün

Bütün yollar tək mənim üçün ...

Yenə sev!

Yıxıl mənim üçün, sın mənim üçün,

amma əyilmə.

Səni bircə dəfə geyinmişəm əynimə,

Soyunsam ruhum çılpaqlaşar .

Yaxıl mənim üçün, yan mənim üçün, amma deyinmə

Soyusan ruhum soyular...

Ağrın mənim üçün dağ mənim üçün,

Bağrın mənim üçün , bax mənim üçün,

Saçlarındakı sığal - mənim üçün,

Yenə sev!

Gurla mənim üçün, yağ mənim üçün

Sel alsın, yollar dağılsın .

Səni hiss edim üzərimdə mən,

Sev alsın sevgin canımı .

Xoşbəxtliyi gözlərimə yığ mənim üçün!..

 

MƏNİM DİNİM - EŞQ

 

Dözüm özündən çıxmadan

Sadəcə qalmaqdır.

Tamlığınla tapınmaq,

Səcdədə olmaqdır .

Sitayişin ürəyinə elə sirayət edər ki,

Namazın zamanın olar.

 

Necə ki,

Baş qoyarsan çiyninə ,

Aşiq olandan sonra .

Əyilərsən sevginə,

Ruhun dolandan sonra.

Qəlbin qiblənə dönər!

 

Ruhun dini ,

Ruhun dili

Eşqdir.

 

Eşq dindir,

Eşqi dindir,

Gör sənə nələr deyəcək,

Gör necə susacaq.

Gör necə biləcək,

bütün gizlinlərini.

 

Dindir eşqi,

İlmə-ilmə səni toxusun.

Dindir eşqi ,

Kəlmə-kəlmə səni oxusun.

... sənə elə toxunsun

Çırpılasan özünə !

 

Mənim dinim eşqdir,

Dönəm quluna.

Mənim dinim eşqdir,

Öləm uğruna!

 

Necə ki,

Şəhid olurlar.

Qürur acı dolu

Son nəfəsə

Şahid olurlar,

Öləm uğruna...

 

Qatı aşiq,

Qatil aşiqdir.

Öldürər hər gün içində

bir sancısını,

Büruzə verməz ,

Xoşbəxt və qayğısız

Yaşada bilmək üçün

Öz parçasını.

 

Fəda edər ,

Bir az da yalançıdır aşiq,

Əda edər ,

Çəkdiyi əziyyətləri

Anlaşılmasın!

Uzaqdan bir səda gələr,

Eşqdə əzanı,

Eşqdə azan eşidər...

 

Bəhruz Niftəliyev

 

525-ci qəzet.- 2016. - 22 dekabr. - S. 7.