Mübarək  

 

 

Dünya şöhrətli sənətkarımız, Xalq artisti Zeynəb xanım Xanlarovaya ithaf

 

Zeynəb - səhnəmizin gözəl Leylisi,

Bahar təranəli bülbülümüzdür;

"Şüştər"in, "Segah"ın səsidir səsi,

Odu, atəşi - eşq, çələngi sözdür.

 

Ucalıq gətirib sənəti bizə,

Misilsiz sərvəti - ecazkar səda;

Bakıda doğulan müğənnimizə

Gül-çiçək verilib Amerikada!

 

Zeynəb ulduzudur nəğməli bürcün,

Dost, qardaş ellərdə ötməyi tarix;

Əsgər oğullarla görüşmək üçün

Ön cəbhə xəttinə getməyi tarix.

 

Müşfiq dühasından ilham alaraq,

Yolu Sayadlara salmağı xoşdur;

Kasıbın evində yandırıb çıraq,

Millət vəkili olmağı xoşdur.

 

Onu dəfələrlə alqışlayıbdır,

İstanbul, Buxarest, Tokio, London...

Ona xoş duyğular bağışlayıbdır

Şərqdə - Çin, Hindistan, Qərbdə - Paris, Bonn.

 

Gəlir teleqramı, gəlir təbriki,

Onu sevənlərin, tanıyanların;

Vətənlə bərabər cahan deyir ki,

Ad günü mübarək Zeynəb xanımın!

 

Oqtay RZA

Əməkdar müəllim

 

525-ci qəzet.- 2016.- 29 dekabr.- S.4.