Bayrağım  

 

 

Neçə-neçə şəhidin qanından yoğrulmusan,

Bütün aləm bilir ki, sən haqdan doğrulmusan,

İllərin atəşinə dözmüsən, qovrulmusan,

Üstündəki ay-ulduz yolumdakı çırağım-

Ey sevgili bayrağım...

 

Sən harda dalğalansan, ora nura bələnər,

Səni hara assalar, ora uğur ələnər,

Sən olduğun yerlərə nur, bərəkət çilənər,

Sənə yaraşıq verir elim, obam, torpağım-

Ey sevgili bayrağım...

 

Dünyada ən qiymətli qızılımsan, dürümsən,

Sən mənim qibləgahım, sən mənim and yerimsən,

Sənə səcdə edirəm, ocağımsan, pirimsən,

Sən harda varsan ora mənim yurdum, oylağım-

Ey sevgili bayrağım...

 

Arzum budur dalğalan hər şəhərdə, hər kənddə,

Təbrizdə, Zəngəzurda, Borçalıda, Dərbənddə,

Qarabağda, Şuşada, Xocalıda, Xankənddə,

Dəyməsin torpağıma bir düşmən ayağı-

Ey sevgili bayrağım...

 

Əgər qurbanın olsam, onda xoşbəxt olaram,

Əgər kəfənim olsan, yeri cənnət olaram,

Mən səni enən görsəm, saralaram, solaram

Gəlir ellər, obalar səcdənə axın-axın-

Ey sevgili bayrağım...

 

Mən bilirəm ki, səni vəsf etmək çox çətindi,

Səni yenilməz edən ölməyən qüdrətindi,

Sən harda dalğalansan, ora bu millətindi,

Zirvələrdə ucal sən, qoy yayılsın sorağın-

Ey sevgili bayrağım...

 

Şəmsi VƏFADAR

 

 

525-ci qəzet.- 2016.- 9 noyabr.- S.4.