Salam, Müşfiq yurdu!

 

Bu məkanda bir sehr var,

Dağ döşündə inləyir tar,

Ağrı, acı, nisgil, qübar.

Səbəbdir  ki, susub qalam,

Salam, Müşfiq yurdu, salam!

 

Pıçıltıyla qoşa,qovaq

O illərdən verir soraq.

Dinlədikcə artır maraq,

Köks göynədir hər söz, kəlam

Salam, Müşfiq yurdu, salam!

 

Adi deyil hər dağ-dərə,

Göz oxşayan xoş mənzərə,

Nur yayılır, bax gözlərə,

Təbim gələ, şeirə dalam...

Salam, Müşfiq yurdu, salam!

 

Şərəf sanır bu yurd,ocaq,

Hal əhlinə aça qucaq.

Bir arzum var indi ancaq:

Göylərində qanad çalam.

Salam, Müşfiq yurdu,salam!

 

Xəyalımda ulu şair

Vəcdə gəlib nəğmə deyir.

Artır qəlbdə istək, mehr,

Söyləyə hey, mən zövq alam...

Salam, Müşfiq yurdu,salam!

 

Yanındayam, bu heykəl - daş,

Tək kəlməylə dinəydi kaş.

yaşdadır, ona qardaş,

Ata deyim, yoxsa balam...

Salam, Müşfiq yurdu, salam!

 

Nəcməddin MÜRVƏTOV

 

525-ci qəzet.- 2016.- 24 noyabr.- S.7.