HARDAN BİLİM

 

Həyat necə bir oyun?!

Udmadım, hardan bilim?

Mənə tutulan toyu

Tutmadım, hardan bilim...

 

Vicdan dildə-dodaqda,

Xəstə qalıb yataqda,

Bir dostu bəd ayaqda

Atmadım, hardan bilim...

 

Dərdmi ömrün məhşəri?

Varmı görən oxşarı?

Bir xeyirə bir şəri

Qatmadım, hardan bilim...

 

Bu qatar qatarı?

İçində aparır?

Niyə haray qoparır?

Çatmadım, hardan bilim...

 

Asan oldu "yaz" demək,

Aldanıbdı göz demək...

"Üç badam - bir qoz" demək?

Satmadım, hardan bilim...

 

Bu vay, bu vuruş?

Qazancı da bir quruş.

Sevgi şirin yuxuymuş,

Yatmadım, hardan bilim...

 

Qollarım dar ağacı...

Hər gün qəmdən gül açır...

Nədir bunun əlacı?

Yetmədim, hardan bilim...

 

Bazarı var, malı yox...

Azarı var, yolu yox...

Məzarında ölü yox...

Getmədim, hardan bilim...

 

Aybəniz ƏLİYAR

 

 

525-ci qəzet.- 2016.- 24 noyabr.- S.7.