Xalq rəssamı Ömər Eldarovun yaradıcılığına aid kitab çap olundu

 

Yazıçı Günel İmranın "Qanun nəşriyyatı"nda "Ömər" adlı yeni romanı çapdan çıxıb.

Kitab Xalq rəssamı, məşhur heykəltəraş Ömər Eldarovun həyat yaradıcılığına həsr olunub.

Romanda sənətkarın ömür yolunun müxtəlif dövrlərinə aid maraqlı faktlar, həyat sənətlə bağlı düşüncələri bədii şəkildə əks olunub.

Qeyd edək ki, Günel İmranın bundan öncə üç nəsr kitabı "Məni kim öldürdü" (2014), "Qapqara günəş" (2015), "Maya ifritənin büllur ürəyi" (2016) işıq üzü görüb.

 

ŞAHANƏ

525-ci qəzet.- 2018.- 12 aprel.- S.8.