"Kitabxanalar: ənənələr və innovasiyalar"

CƏFƏR CABBARLI ADINA RESPUBLİKA GƏNCLƏR KİTABXANASININ 90 İLLİYİ BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSLA QEYD OLUNUB

Dekabrın 5-də Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasının fəaliyyətinin 90 illiyi münasibətilə "Kitabxanalar: ənənələr və innovasiyalar" adlı beynəlxalq elmi-praktiki konfrans keçirilib.

Konfransda XXI əsr kitabxanalarında ənənələr innovasiyalar, kitabxana quruculuğu gənclər siyasəti, müasir kitabxanalarda milli irsin qorunması, təbliği kimi məsələlərə dair məruzə çıxışlar  səsləndirilib.

Tədbiri açan kitabxananın direktoru Oruc Quliyev mədəniyyət ocağının keçdiyi tarixi yola nəzər salıb. Bildirib ki, bu gün ölkəmizdə 90 yaşı olan az sayda kitabxanalardan biri olan C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanası Azərbaycanın mədəni-maarif sahəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Azərbaycan gəncliyinin hərtərəfli inkişafı, onun milli vətənpərvərlik tərbiyəsi, yüksək təhsil tələbləri, dünyaya açılması, yeniliyə, yeni texnologiyalara açıq olması, həyatında milli dəyərlərlə bəşəri dəyərləri uğurla sintez edə bilmək qabiliyyəti kitabxananın fəaliyyətinin əsas ideoloji platformasını təşkil edir.

Mədəniyyət nazirinin birinci müavini Vaqif Əliyev kitabxana əməkdaşlarını təbrik edərək Prezident İlham Əliyevin Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasının əməkdaşlarının "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilməsi haqqında Sərəncamını oxuyub.

V.Əliyev daha sonra deyib: "90 il qısa zaman deyil bu müddət ərzində bir kitabxana öz oxucu auditoriyasını qoruyub saxlaya, fondunu bir neçə nəslin mütaliə tələbatına uyğun komplektləşdirə bilibsə, demək onun fəaliyyətini uğurlu hesab etmək olar". Nazir müavini diqqətə çatdırıb ki, gəncləri cəmiyyətin intellektual üzvü kimi yetişdirmək onların mədəni inkişafını təmin etmək hər bir toplum üçün ən aktual məsələlər sırasındadır. Ölkəmizdə həyata keçirilən gənclər siyasəti cəmiyyətimizin lokomotivlərinə göstərilən dövlət qayğısı bu məsələnin dərəcədə prioritet olduğunu göstərir.

Qeyd edilib ki, Respublika Gənclər Kitabxanası müasir dövrdə baş verən qlobal proseslərdə öz yerini tapmalı, gənclərə müasir kitabxana-informasiya xidmətinin təşkili məqsədilə milli-mədəni elmi irsin qorunması, mühafizəsi, emalı xidmətə verilməsi sahəsində fəaliyyətini beynəlxalq təcrübə müasir tələblərə cavab verə biləcək səviyyədə təşkil etməlidir. Virtual məkanda fəaliyyətini genişləndirmək, sosial şəbəkələrdə gənclərin daima yanında olmaq məqsədilə kitabxana müntəzəm olaraq yenilikləri öyrənməli, tətbiq etməli, treninq təlimlər keçirməli, təcrübə mübadilələrinin nəticələrini təhlil etməli yeni çağırışların önündə hazır olmalıdır.

AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasının (MEK) direktoru Leyla İmanova  "Müasir kitabxanalarda akademik informasiya xidmətlərinin xüsusiyyətləri" mövzusunda məruzə ilə çıxış edib.

Konfransda "Kitabxanaçılıq təhsili müasir gənclik", "Müasir informasiya resursları Azərbaycan dilli kontent" bir sıra başqa aktual mövzularda da məruzələr dinlənilib.

ŞAHANƏ

525-ci qəzet  2018.- 6 dekabr.- S.7.