Gülzar Nənənin ad günü haqqında nağıl

TANINMIŞ UŞAQ YAZIÇISI GÜLZAR İBRAHİMOVANIN YUBİLEYİNƏ

Biri vardı, biri yoxdur, bir Gülzar Nənə vardı. Onun əlində sehirli bir qələm doğulmuşdu.

Gülzar Nənə sehirli qələmlə balaca uşaqlara 20 ildir ki, şirin -şirin nağıllar paylayırdı. Gecə-gündüz uşaqları sevindirirdi. Onların ünvanlarına maraqlı, rəngli jurnallar göndərirdi. Uşaqlar onu həmişə görmək istəyirdilər. Bir gün uşaqlar yığılıb Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə gəldilər. Məni tapıb Gülzar nənənin yerini soruşdular.

- Siz bilərsiniz, indi Gülzar nənə hardadır? Biz onu çox istəyirik, şeirlərini, nağıllarını dərsliklərdən, jurnallardan, kitablardan oxuyuruq, radiodan dinləyirik, televeziyadan aktyorların ifasında səhnələşdirilmiş nağıllarına baxırıq.

Uşaqların əllərində gül-çiçək dəstələri vardı. Sevincək içərisində dayanıb məndən cavab gözləyirdilər.

Mən suala sualla cavab verdim:

- Siz onu heç görməmisiniz?

- Görmüşük. Bir dəfə o, bizi Yazıçılar Birliyinin Natəvən klubuna gətirmişdi. İlk dəfə idi ki, Yazıçılar Birliyini görürdük. Xalq şairi Fikrət Qoca bizimlə görüşdü, hamımızı salamladı. Salonda tanınmış şairlər çox idi. Onların şeirlərini, nağıllarını kitablardan oxuyub, televizordan eşitmişdik. Tanınmış şairlər biz balacaların şeirlərini çox maraqla dinlədilər. Gülzar nənə şeirlərimizə görə bizə hədiyyələr verdi. Böyük şairlər şeirlərimiz haqqında yaddaqalan fikirlər söyləyib, bizə uğurlar arzuladılar. Dedilər ki, siz yaxşı oxuyun, gələcəkdə tanınmış şairlər olacaqsınız. Biz elə sevinirdik ki...

Mən uşaqlara dedim ki, onda bir az gözləyin, Gülzar Nənə Yazıçılar Birliyinə gələcək. "Sehrli dünya" jurnalının yeni sayını Birliyin sədrinə, katiblərinə hədiyyə edəcək.

 - Onda Gülzar Nənə gələnə kimi siz bizə onun haqqında danışın, nağıllarını, çap etdiyi jurnalları oxusaq da, haqqında heç nə bilmirik. Nə olar, danışın - deyə uşaqlar israrla təkid etdilər.

- Hə uşaqlar, danışaram, axı dekabrın 2-də Nənəmizin anadan olduğu gündür.

Bu sözləri deyən kimi uşaqlar o qədər sevindilər ki, hətta əllərindəki gül dəstələrinin ləçəkləri də əl çalırmış kimi bir-birinə dəydilər.

- Hə, uşaqlar, Gülzar Nənənin soyadı İbrahimovadır. O, 1958-ci ilin 21 dekabrında Zəngəzur mahalı Mehri rayonunun Əjdərə kəndində müəllim ailəsində anadan olub. 1959-cu ildə ailəsi ilə birlikdə Bakıya köçüb. Indi Gülzar Nənənin kəndi ermənilərin işğalı altındadır.

Gülzar Nənə Yasamal rayonundakı 13 saylı orta məktəbdə oxuyub. 1977-ci ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatının, indiki İqtisadiyyat Universiteti sənayenin planlaşdırılması fakültəsinin axşam şöbəsinə daxil olub və 1982-ci ildə oranı bitirib. Ailəlidir. Uşaqlar, Gülzar Nənəni də nəvələri var, o, həm sizin, həm də evdəki körpələrin nənəsidir.

Gülzar Nənə həyatın bütün çətinliklərini görüb. O, 18 il Bakı 1 saylı tikiş fabrikində çalışıb. Həmin fabrikdə əvvəl hesablayıcı-texnik, sonra iqtisadçı-mühəndis, iqtisadçı-hüquqşünas vəzifələrində işləyib. Daha sonra komsomol komitəsində katib işləyib. 1995-ci ildə Yasamal rayon İcra Hakimiyyətinə rayon Başçısının məsləhətçisi vəzifəsinə dəvət edilib və az bir müddətdən sonra İcra Hakimiyyəti mətbuat xidmətinin rəisi vəzifəsi də ona həvalə olunub

1998-ci ildə ixtisas üzrə işləmək istəyi Gülzar Nənəni Bakı Əmtəəşünaslıq Universitetinə aparıb çıxarıb. Universitetdə dərs dediyi dövrdə Yasamal rayon Vergi idarəsinin hesabat şöbəsində də işləyib.

2003-cü ildə seçki kampaniyası zamanı Yasamal rayonu Seçki Dairəsinə katib seçilir. Və eyni dövrdə məqalələrlə qəzet və jurnallarla əməkdaşlığa başlayır. Yazdığı nağllar oxucusunu tez tapdığını görüb daha da həvəslənir.

2004-cü ildən 2011 ilə qədər "ANS Press" Nəşriyyat evində çalışıb, "Bala dili" jurnalı yarandığı gündən ona rəhbərlik edib, şef-redaktoru olub.

Hazırda "Kiçik Dünya" uşaqların maariflənməsinə kömək ictimai birliyinin təsisçi və idarə heyətinin sədridir. İctimai Birliyin nəzdində açılmış "Sehrli Dünya" uşaq jurnalının baş redaktorudur. Uşaqları maarifləndirmə yolunda böyük layihələr həyata keçirir.

Roman, povest, hekayə, nağıl, mənsur şeir, miniatür, şeir, təmsil, tapmaca, yumoristik hekayə və bir çox səpgidə yazılar yazaraq uğurlu nəticələr əldə edir.

Uşaqlara olan məhəbbətindən ilk əvvəl yalnız nağıllar kitablarını çap elətdirib. Az bir müddətə sevilən "Nağıllar" kitabı nağılçı Gülzar Nənəyə yaradıcılıq yolu açır.

Uşaqlar hamısı bir ağızdan: - Biz o nağılları hər gün oxuyuruq, oxuyuruq - deyirlər.

- Uşaqlar, Gülzar Nənə 100-dən çox kitabın müəllifidir. O, həmişə Uşaq evləri ilə görüş keçirir, kitablarından onlara hədiyyə edir, əlindən gələni etməyə çalışır. Tez-tez rayonlarda yaşayan uşaqlarla, əsasən cəbhə bölgəsində yaşayan oxucularla görüşlər keçirir, onlara kitablarını, "Sehrli dünya" jurnalının yeni saylarını hədiyyə edir. Yaratdığı "Sehrli dünya" jurnalının Yutub kanalına 15000 abunəçi və 4 900 000 baxış var. Orda uşaqlar üçün nağıllar, hekayələr, cizgi və video filmlər yerləşdirilib.

Uşaqlar, Gülzar Nənə  gulzaribrahimova.com, sehrlidunya.com uşaq saytlarının təşəbbüskarı, müəllifi və baş redaktorudur. Rəngarəng, maraqlı, səsli nağıllarla zəngin saytlar kiçik və böyük yaşlı uşaqlar üçün maraqlıdır.

İbrahimova Gülzar Hidayət qızı oxucular arasında mənsur şeir yazarı kimi, uşaqlar arasında nağıl yazarı - "Gülzar nənə" kimi tanınır və sevilir. Uşaqlar üçün dəyərli layihələr həyata keçirir.

Gülzar Nənə Yazıçılar və Jurnalistlər Birliyinin, Mətbuat Şurasının üzvüdür. Həsənbəy Zərdabi mükafatçısıdır.

Bakı Dövlət Universitetinin professoru Qara Namazovun rəhbərliyi ilə təşkil edilmiş komissiya araşdırmalarından sonra Gülzar İbrahimova müasir uşaq yazıçısı kimi (2007-ci il) Bakı Dövlət Universitetinin "Azərbaycan Uşaq Ədəbiyyatı" dərsliyinə salınmışdır.

Hazırda Gülzar Nənə "Sehrli Dünya" uşaq jurnalının baş redaktorudur. Bir yazıçı kimi Azərbaycan balalarının maariflənməsi yolunda yorulmadan çalışır.

Uşaqlar, Gülzar Nənənin "Mən daha böyüyəm" "Səndən yoxmuş", təbiəti, heyvanları qorumaq və rəhmlilik haqda öyrədici şeir-nağıl olan "Su pərisi", həm tarixi, həm də əyləncəli nağıllar toplanan "İlanlı dərənin sirri", dünyanın tarixi hadisələrindən quraşdırılmış "Göy qurşağı qardaşlarının yeddi nağılı","Sehrli nağıllar", "Nağıllar", Qobustan haqqında "Təmraz və Gün", "Gülzar nənənin nağılları", Azərbaycan neftindən bəhs edən "Od xəzinəsi","İlham və Fərizə", "Elşən, Gülşən, Küpəgirən" və neçə-neçə gözəl kitabları çap olunub. Bayaq dedim, Gülzar Nənənin yüzdən çox kitabı işıq üzü görüb.

Elə bu zaman Gülzar Nənə Yazıçılar Birliyinə gəldi. Uşaqlar onu dövrəyə aldılar. Yazıçını çiçək yağışına tutdular. Mən bu mənzərəyə baxıb sevinirdim.

Doğurdan da, tanınmış uşaq yazıçısı Gülzar Nənə İbrahimovanın müasir uşaq ədəbiyyatının inkişafında xidmətləri böyükdür. Uşaqların nitq qabiliyətinin inkişafında Gülzar nənənin nağılları mühüm rol oynayır. Onların dünya görüşünün formalaşması, təbiət haqqında biliklərinin artırılması, vətənpərvər hisslərinin gücləndirilməsi, böyüyə hörmət, heyvanlara mərhəmət, ətraf aləmə qayğı və diqqət, həsasslıq kimi psixoloji proseslərin məntiqi şəkildə öyrənilməsində Gülzar Nənənin əsərləri, xüsusən nağılları böyük tədris gücünə malikdir.

Mən tanınmış uşaq yazıçısı Gülzar İbrahimovanı 60 illik yubileyi münasibəti ilə təbrik edir, ona yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram

Qəşəm NƏCƏFZADƏ

Əməkdar Mədəniyyət İşçisi, AYB Uşaq Ədəbiyyatı Şöbəsinin müdiri

525-ci qəzet  2018.- 12 dekabr.-S.7.