Ünsiyyət  

 

 

Məmməd Oruca

 

Yaxşı ki, sən varsan bu gen dünyada

Doğmadan doğmasan, həyansan yada.

Sənin mərhəmətin elindən böyük

Özündən ağırdır daşıdığın yük...

Burdan Amerikaya əl uzadardın,

Yazıçı Eminlə məktublaşardın.

Yaxşı yadımdadır o yazışmalar:

Çiçəyin üstünə qar yağırdı, qar...

Mən Emin qardaşı indi anıram,

Qürbətdə yanana mən yanıram.

Ovutmaq istədin onun dərdini,

Necə ovudasan yurd həsrətini?

İndi sən bizə gəlib-gedirsən  

 

Yollarda qədər vaxt itirirsən...

Bu gün yenə gəldin, şahmat oynadıq,

Emini, Əhədi, Rövşəni andıq...

Yenə çay dəmlədin öz evin kimi,

Qovdun qəlbimdəki nisgili, qəmi.

Mənimçün havadır, sudur ünsiyyət,

Ünsiyyətdən doğur dosta məhəbbət...

 

10 Dekabr, 2018.

 

Səyavuş MƏMMƏDZADƏ

 

525-ci qəzet.- 2018.- 22 dekabr.- S.17.