İlham QƏHRƏMAN

 

SƏN MƏNİ GÖZƏL UNUDARSAN

 

Səndən yaxşı tanıyanım yox,

Məni səndən yaxşı kimsə unutmaz...

Dinmədən, danışmadan,

sakitcə - lal unut, tellim,

Xatirələri dəyməyə qoyma

eləcə kal unut, tellim.

 

Məni bir ağac hesab eləsən,

Hər budağımda bir xatirəmi -

Bir budağımda o gizlin

görüş yerini unudarsan,

Bir budağımda əlimin sığalını,

Bir budağımda dodağımı,

öpüş yerini unudarsan.

 

Unut məndə gördünsə,

Sənə çəkdirdiyim acıları,

dilimdən çıxan zəhəri unut,

Zəng edib danışa bilmirdim

boğazıma tıxanan qəhəri unut.

 

Məni səndən gözəl heç kəs unutmaz

Axşamlar balaca eyvanında

tamaşasına durduğumuz

şəhəri, seyri unut,

səni mənə sevdirən sirri-xudanı,

sehri unut,

Heç nəyə rəhm eyləmə -

sənə yazdığım şeiri unut.

 

Hər görüşdə

yeddi illiyimizi geri salan qorxunu,

Fələyin amansız hərlənən

çarxını unut.

 

Pünhan gətirdiyim xrizantemi, -

sevdiyin gülünü unut,

Adımı УDəliФ qoymuşdun -

mən adlı dəlini unut.

 

22.03.2018

 

lll

 

Yaxşı ki, sən varsan, bu darıxmaq var,

Darıxıram - gələn budur əlimdən.

Desəm inanmazsan -

sənsiz olanda

Səninçün darıxmaq tutur əlimdən.

 

29.03.2018

 

ŞİRİN AĞLA MƏNİ

 

Ölüm xəbərim sənə çatanda

gərdəkdəki gəlin kimi

heç kəsə görünməzsən,

hamıdan uzaq olacaqsan,

Qapının dalını vurub

ən yaxın sirdaşına,

doğma balana da açmayacaqsan...

Axı məni deyib,

kim deyib ağlayacaqsan?!

Qorxarsan qızarmış gözlərini,

səyriyən dodaqlarını görən olar...

İnanmazsan - əllərin bir cüt çəkic,

gözlərin bir cüt şırran olar.

Bir uzun xalat geyərsən -

gözünə dəyər ətək ağlarsan...

Söndürərsən telefonu da

hamıdan qaçıb tək ağlarsan...

Üzünü küncə tut, hıçqır için-için,

Eləcə sərin ağla məni.

Mən səni şirin sevirdim,

Sən şirin ağla məni.

Adım dilinə gəlməz

İlan vuran ala çatıdan qorxan kimi

qorxarsan adımdan.

Qu sudan necə çıxır -

eləcə quru çıxarsan adımdan

Öz əlin öz yaxanda qalar...

bütün dərdlərin

bu dərdinə muştuluq olar.

 

22.04.2018

 

KİTAB ÜSTÜ GÖTÜRMƏK

 

Dostum Ramil Qədirov üçün

 

Bulaq üstü götürən var

el yolunun qırağında.

Mələklər adını yazar

dəftərinin varağında.

 

Xoş əməl sahibləri

ruhumuzu silkələr,

Kitab üstü götürmək

kimin ağlına gələr?!

 

Müşkül , çətin suala

Rəbbimiz cavab gətirər,

Bu könül qazancıdı,

Həmişə savab gətirər.

 

Belə yerdə açılır

şairin qırışığı,

Bu kitaba yoldaşdı

ürəyinin işığı.

 

Yaxşılıqlar itən deyil,

Qarşına çıxar - and olsun.

Sən kitab üstü götürdün,

Ramil, işin avand olsun!

 

06.05.2018

 

SEVGİ VƏ QÜSSƏ

 

Tellim, bu sevgi

ağlıkəsməz uşaq kimidi,

aşağıdakı nişanları ola bilər:

ayaqyalın, qolsuz köynəkdə,

günəşdən qamaşan gözlər,

üstünə qaçacaq.

Qaçacaq bir hovur

özünü ovutsun...

Harda görsən

üz göstərmə,

Təpin üstümə qayıtsın.

 

Sevgi mənimdi,

qüssəsi yanında,

Kağız pulnan qəpik kimi.

Mən ikisiylə bağrıbadaşam

hana ilə iplik kimi.

 

Tellim,

bu sevgini ovuda bilmirəm

Çəkilir içimə - qınında ağlayır.

Elə bil döş əmən uşaq

atasının yanında ağlayır.

 

Sevgi mənimdi

qüssəsi xoşdu,

Tellim, sevgini mən bəslədim,

qüssəni yanına sən qoşdun.

 

10.12.2017

 

DİŞİNİN KİLİDİ, GÖZÜNÜN KİNİ

 

İslanmış yastığı tərs üzə qoydu,

İçində nəyi var yır-yığış etdi.

Əlinin dalını gözünə çəkdi,

alqış söylədi, qarğış etdi,

Götürdü eşqini dəfn eləməyə.

 

Onun qarasına deyinmədi heç,

Hələ yerindədi soyuq təmkini?!

Yetər bu dünyanı alt-üst etməyə

Dişinin kilidi, gözünün kini...

Aparır eşqini dəfn eləməyə.

 

Ağlına gəlməzdi belə gün gələr,

Sitayiş edirdi ona büt kimi.

O necə sevibdi, kim anlayacaq,-

Ağzında balası gedən it kimi

Aparır eşqini dəfn eləməyə.

 

O qədər ağırdı zindan kimidi

Haraya gömülsə, sirr götürəcək...

Dünyada olanı-qalanı gedir

Yanında özünə yer götürəcək.

Aparır eşqini dəfn eləməyə.

 

31.12.2017

DOST, SƏNİ SEVDİYİN QADIN AĞLADIR

 

Gözünün bulağı islaq görünür,

Dost, səni sevdiyin qadın ağladır.

Qara sevdalar var yasaq görünür,

Dost, səni sevdiyin qadın ağladır.

 

Sinəni odlayıb keçən ahın var,

Bəlkə unutmusan bir günahın var,

Əfv üçün molla var, keşiş, kahin var...

Dost, səni sevdiyin qadın ağladır?!

 

Payız hardan çıxır, qış hardan gəlir,

Ayaq hara gedir, baş hardan gəlir,

Gözündən bir belə yaş hardan gəlir

Dost, səni sevdiyin qadın ağladır.

 

Sən tapan dərdidi tapdı Kərəm eyy,

O Kərəm hardadı indi görən eyy?!

Boynuna almırsan - and içərəm eyy,

Dost, səni sevdiyin qadın ağladır.

 

tale gözləyir geridə səni,

Belə ki çəkirsən - əridər səni...

Kimin əlindədi kiridə səni?!

Dost, səni sevdiyin qadın ağladır.

 

23.01.2018

 

DARIXMAQ

 

Sənə necə deyim, necə anladım

darıxdığımı?!

Dad desən dadı yoxdu,

Şəkli, boyu, adı yoxdu -

deyəm ki, budu darıxmaq...

Gözlər yaş paltar kimi sıxılar

görərsən üzünü yudu darıxmaq.

 

Tək ayaq adamın çəkməsinin

geyilməyən tayı necə darıxar...

Yəqin belə xaraba Ağdamda

boş küçə darıxar.

 

Bilməzsən necə darıxıram...

Qanadı sınıb dəstədən ayrılan

durnanın darıxmağını desəm,

sən denən azdı,

Bu darıxmaq başında tükü biz-biz edən

yalquzaq ulartısındakı avazdı.

 

20.02.2018

 

ADIN ÖMRƏ YAVANLIQDIR

 

Səndən uzaqda, tellim,

adını yazıram kağıza,

Qələm üdülüyür, -

səndən qoymur dil boğaza.

Adın yolüstü qələmin darından,

şairin şeirindən -

varından keçir.

Qələm adın boyu aldğı zövqü

ayrı sözdən almaz hələm-hələm.

Adın Tur dağı misallıdı,

Musa misallıdı qələm.

Səndən üzüləndə əlim

qalıram adının umuduna.

Adın nur topasıdır, işıqdır,

adın olmasa, tellim,

gündüz qaranlıqdır.

Bu həyat yavandı, tellim,

adın ömrə yavanlıqdır.

Adın gözümün dikənəcəyidir,

kimsəmdir, kəsimdir,

Səndən uzaqlarda, tellim,

bir qələm, bir adın bəsimdir.

 

08.12.2017

 

LAÇINDA ARDIC ƏTRİ

 

Telli balam, elə indicə

Laçında ardıc meşəsiylə

üzüyenişə çaya endim.

Yoldakı ardıcın altından keçəndə

qolunu boynuma saldı, əl tutdu,

saqqızı əlimə yapışdı,

kor tikanları qulağıma, üzümə batdı.

Budağında buğda dimdik

qaratoyuğu dinlədim.

Acıya çalan ətrindən pay qoydu,

büküb burnuma düyünlədi.

Ayrılanda gözüm nəmlədi,

əlim titrədi...

Telli balam,

Laçında ardıc ətri həsrətin ətridi,

Hara gedirəm o ətir mənimlədi.

 

28.12.2017

 

VAY O GÜNDƏN

 

Həyatımızı sınaq meydanı etdilər -

Kimin ağlına gələr...

Kimin kefinə düşər...

Vay o gündən

aşağıdakı ağacın kölgəsi

yuxarıdakı ağacın üstünə düşər.

 

30.12.2017

 

DƏRDİN NİŞANI

 

Telli balam, dərd var söyləsən bitməz,

Uzanar səhərə - dastan kimidi...

Dərd çəkənin üzü gendən bildirir,

Təzə suvarılmış bostan kimidi.

 

26.02.2018

 

UŞAQ ŞƏKLİ GÜLƏRÜZ

 

Sevgiyə əydi qəddi,

Eşqinən yolun qoydu.

Qələmdən kağız üstə

İçinin halın qoydu.

 

Uşaq şəkli gülərüz,

Nələr gördü, nələr üz?!

Ağlayan göz, gülər üz...

Tale sığalın qoydu.

 

Bu gündü göz görə -

Xeyir yenilir şərə...

Gündə otuz dörd kərə

Möhürə alın qoydu.

 

28.12.2017

 

ÜSTÜNƏ OD TÖKÜLMƏSİN

 

Camalının aynasından

Tellim, qəmzən çəkilməsin!

Dilindən qıfıl açılsın -

Eşidək şirin kəlməsin.

 

Səndən nişandı güldəki,

Şirin olur könüldəki,

Dedilər ölür çöldəki,

Dedin haqq olur - gəlməsin!

 

gəzdin, yada saldın,

Dad döyəni dada saldın...

Məni yanar oda saldın,

Üstünə od tökülməsin!

 

07.01.2018

 

DƏNİZ, GÖZ YAŞI, MAŞIN

 

Dənizin qaranlığına susayırlar,

Dəniz qaranlığıyla doğma gəlir.

Unatmazdılar, - sən demə

qaranlıq anaş toyuq kimi

sevənləri altına yığır,

Sevən qaranlıqda

özünü suda balıq kimi hiss edir.

Qaranlığın əllərini tutmaq,

öpmək istəyirlər...

...Maşın sahildə saxlayır...

Qadın ağlayır, öpür, ağlayır, öpür,

Sonra opmək göz yaşına məğlub olur,

başını çiyninə qoyub eləcə ağlayır...

Səsi lap dərindən - illərin arxasından gəlir...

Niyə ağladığı, nəyə ağladığı dilinə gəlmir.

Dəniz duzludu, göz yaşı da!

Kişi qollarını boynuna dolayıb yalvarır:

- Ağlama, pencəyimin çiyni ağarır...

 

15.01.2018

 

CƏZA

 

Körpənin başına gələn tük kimi

Tellimin sevgisi tərdir, təzədir.

Nə könüldən gedir, nə əlim yetir...

Günəşli havada yağan yağışdı, -

Yəqin həm sevgidir, həm də cəzadır.

 

27.12.2017

 

525-ci qəzet 2018.- 2 iyun.- S.14.