Mübarək

 

 Oqtay Rza

 

Tanınmış yazıçı Kamran Nəzirlinin 60 yaşına

 

Durub keşiyində bugünkü nəslin,

Eşidir səsini sabahkı nəslin;

Vətəndaş yazarı hər iki əsrin

Kamran Nəzirlidir, Kamran Nəzirli!

 

İstedad yol gəlir göydən, Tanrıdan,

Xalq üçün doğulub o da anadan.

İngilis dilində bizi tanıdan

Kamran Nəzirlidir, Kamran Nəzirli!

 

Vurğun küçəsində rastlaşanda biz,

Söz dedi çox qısa, bəzək-düzəksiz;

Bu adam xeyirxah, mehriban, əziz

Kamran Nəzirlidir, Kamran Nəzirli!

 

Romana bərabər hekayəsi var,

Tərtəmiz məramı, saf qayəsi var;

Ali mükafata layiq yubilyar

Kamran Nəzirlidir, Kamran Nəzirli!

 

Xoşlamır qondarma şöhrəti-şanı,

Görünür hər şeyin yeri, zamanı!

Gözəl mərasimin baş qəhrəmanı

Kamran Nəzirlidir, Kamran Nəzirli!

 

525-ci qəzet  2018.- 28 iyun.- S.7.