Günəbaxanlar baxanda

 

Günəş yataqdan qalxanda,

Gözünü açır, diksinir.

Mənim balaca bağçamda

Sırayla görür əksini.

Günəbaxanlar gülümsər,

Ana Günəşin qızları.

Günün günorta çağında

Süd qoxuyar ağızları.

Şəfəqsaçaq gözəllərin

Hüsnünə arı daraşır.

Günəbaxanlar adamla

Günəş dilində danışır.

Günəbaxanlar göz vurur,

Günəbaxanlar qımışır.

Günəbaxanlar baxanda

Ən kədərli adamın da

əriyir alın qırışı...

 

Alnı qırışlı adamlar

 

Quçlar kimi dən axtarır,

Yer üzünə dağılır hey.

Ümmanlarda boğulur hey,

Çadırlarda doğulur hey

Başları daşlı adamlar.

Yalavaclar ehtiyacın

Kor səddini qıra bilmir.

Aclıq qılıncı altında

Başını qaldıra bilmir

Ağıllı-başlı adamlar.

İşartılı bəbəyində

Bir az güman...

Bir az ümid...

Sıralanıb durna kimi

Qatar-qatar, bulud-bulud

Gözü yağışlı adamlar.

Beli bükülmüş qarılar

Yolların üstündə bitib.

Bəs cavanlar harda batıb?

Bəs cavanlar harda itib?

Tənhadır yaşlı adamlar.

Baş götürüb ev-eşikdən,

Bilmir üz tutsun hayana.

Bir parça çörək dalınca,

Çıxır, qoşulur karvana

Alnı qırışlı adamlar...

Bir dəfədir Yerə eniş

 

Ələ düşməz bu pərvəriş,

Sür atını hər tərəfə.

Bir d əfədir Yerə eniş,

Yaşamaq haqqı - bir dəfə.

Bir dəfə olur vurulmaq,

Bircə dəfə sevmək xoşdur.

Sonrakılar ömrə yamaq,

Baş qatmaqdır - aldanışdır.

Əsl döyüş ilk döyüşdü,

Kəfən yırtırsan bir dəfə.

Bir gördün, işdi düşdü,

Yıxılır insan bir dəfə.

Bir dəfə... başa çatır ,

, çətin bir dəfədir.

Bir dəfədir Yerə eniş...

Yerdən uçuş bir dəfədir...

 

Qaya ömrü

 

Köksümü tufan talayır

Dalğa-dalğa, sətir-sətir.

Didir, yalayır, dalayır,

Daha qaya ömrüm bitir.

Hey dalğadır, enir, qalxır,

Şırım-şırım olub yaxam.

Bir gün baxıb deyəcəklər:

Burda qaya vardı, axı...

Dalğa yıxıb...

Dəniz udub...

Çıxıb yenə...

Sol qolumun ağrısı

 

Neçə dəfə yıxılmışam,

Mən eldə rüsvay adamam.

Mən solaxay doğulmuşam,

Yaman solaxay adamam.

Hamı sağını gözləyir,

Mən solumu gözləmişəm.

Sağdan gələn ağrıları

Sol döşümdə gizləmişəm.

Hər işin ağırlığını

Sol qolum üstə tökürəm.

Hamı sağa at çapanda

Yüyəni sola çəkirəm.

Sol çiynimin üstə düşür

Ömür yolumun ağrısı.

Ömrün göynək ağrısıdır,

Bəlkə ürək ağrısıdır

Bu sol qolumun ağrısı...

Həkimə vermə yaxamı

 

Qızım, dil töküb, üz vurma,

Bilirəm əziz-doğmanam.

Məni həkimə aparma,

Mən özüm böyük loğmanam.

Həkim getsin ithürənə,

Mənim əlacım belədə...

Mən sızıltı ötürənəm,

Hər cür ağrıya bələdəm.

Qorxum yoxdur öləm, qalam,

Bütün dərdlərin dəvası

İkicə şeydir, ay balam,

İkicə şeydir: hava... su...

Sağ olsun həkim hər kimdir,

Gəlir İrandan, Turandan,

Ölkədə dəstə-dəstədir.

İndi xəstələr həkimdir,

Həkimlər ağır xəstədir.

Oğul dərdi - bağlı yaram,

Hər gecə qatır yuxumu.

Özüm açıb bağlayaram,

Həkimə vermə yaxamı.

Qarşıdan gələn səhərə

Uzanan gecə körpüdür.

Hərdən oğlumu görməyə

Yuxu gözəlcə körpüdür.

İndi yaşamaq belədir

 

Hara baxsan, göydələndir,

Düş aşağı, çıx yuxarı.

Hamı keyfi köndələndir,

Karvandır insan axarı.

Bu gələndir, o gedəndir,

Hərə bir oyun çıxarır...

Gündə keyf-damaq belədir...

Adam yol gedir, danışır,

Əlində təmas-telefon.

Yolüstü gülür, qımışır,

Sevgi, ehtiras-telefon.

Hayana desən, dırmaşır

Bu sovxa, miras telefon...

Qoy getsin...

Burax... belədir...

Kim istəsə zurna çalır,

Ortaya düşür adamlar,

Uçan quşlar lələk salır,

Baxır, irişir adamlar.

Ağlımı başımdan alır,

yaman dəyişir adamlar...

Fırlanır a...

Çarx belədir...

Xəyallarım... Arzularım...

 

Xəyallarım şirin dadır,

Hər gecə xəyal eşirəm.

Arzularım dam boydadır,

Uzun nərdivan qoymuşam,

Hər gün çıxıram, düşürəm...

Haçansa

 

Buludlar içində üzür...

Süzür...Özünə xoş gəlir...

Bugecəki Ayın üzü

Mənə yaman tanış gəlir.

Gah gizlənir, gah nazlanır,

İstəyir ardınca düşəm.

Üzündə öpüş yeri var,

Onu haçansa öpmüşəm...

 

Əbədi savaş

 

Söz mərdlərin, ərənlərin

Əlində məşəl-çıraqdı.

Sözü haqdan gələnlərin

Haqsızlıqla tutmur baxtı.

Doğanda təzə fikirlər

Köhnə zəlilər qan sorur.

Hələ dara çəkirlər

Haqq deyən Həllac Mənsuru.

Günəşdə ləkə görürlər,

Aya şapalaq vururlar.

Divarı əyri hörürlər,

Üstünə yamaq vururlar.

Haqqın əli havadadır,

Şərin ayağı yer tutur.

Adəm gələndən davadır,

Gah Şər, gah da Xeyir udur.

Savaş əbədi savaşdır,

Dünya budur...

Həyat budur...

Həmişə dava-dalaşdır,

Bitməyən əhvalat budur...

Telefonqulaq

 

hörmət qanırdı, ar, vicdan,

Palaz qulağında təmas-telefon.

Kəndin bu başından o başınacan

Tələyə salırdı bizi bir ucdan,

Satırdı doğmaca qardaşınacan.

Bir gün yəhərlədik kəhər atları,

Uzunqulaqları çulladıq axır.

Şükür İlahiyə, kənd rahatlanır,

Şeytanı "kurorta" yolladıq axır.

Şaqqanaq çəkəndə göy gurlayardı,

İndi başlamışdı "qul" ağamağa.

Belə olurmuş...

Bir işə bax a...

Polisin telefonqulaq dostunu

Üç polis gəlmişdi "qulaqlamağa".

... Güldü evlərimiz-eşiklərimiz,

Bəyaz bir bulud da yağış çilədi.

Yenə qanqal otlar eşşəklərimiz,

Yenə atlarımız kişnər... belədir...

Bizim bapbalaca dağdöşü kənddə

Belədir... Allahım, işlər belədir...

Dərd bazarı

 

Bir ilğım içinə düşdüm,

Yuxumda gördüm bazarı.

Əlimdə zənbil yetişdim,

Bu bazar dərdin bazarı.

Darvaza açıqdır yay-qış,

Üstünə qar-yağış yağır.

Bir yanda çal-çağır, alqış,

Bir yanında qarğış yağır.

Miyançı dərdli ananın

Dərdini evə dəyişir.

Döyüşdən qayıtmayanın

Dərdini nəvə dəyişir.

Ata oğul itkisini

Bir alqışa dəyişirdi.

Dili topuq çalırdı,

Çaşa-çaşa dəyişirdi.

Gülləni, qurşunu qoyub,

Dərd verib, maşın alan var.

Bir evin dərdini qıyıb,

Bir qəbir daşı alan var.

- Ay dərd alan! - deyir birir,

Səsi hamını bezdirir.

Gedir o başa-bu başa,

Ətəyində dərd gəzdirir.

Birisi bu vaxta kimi

İçinə calayıb dərdi.

Sinəsi piştaxta kimi,

Üstünə qalayıb dərdi.

Biri gördü dərd əhliyəm,

Getdi, qayıtdı üstümə.

Axırda nə ki dərdi var

Havayı atdı üstümə.

Heç bilmirəm necə oldu,

İtirdim yolu...

Ayıldım...

Zənbilim bazarda qaldı...

Ürəyim dolu...

Ayıldım...

 

AĞASƏFA

 

525-ci qəzet.- 2019.- 14 dekabr.- S.23.