Billurə

 

Mənim Billurə nənəm,

Mənim Billurə balam.

Balam, pətəkdə balım,

Mənim tərcümeyi - halım

Mənim gözəl tələbəm.

Bəlkə bu dünyada

Ən böyük mükafatım,

Ən uğurlu qələbəm.

Əyilmədim qız balam,

padşaha, şaha mən,

Yalnız, yalnız sığındlm,

Göydə bir Allaha mən.

Ən gözəl ordenim ,

Ən qəşəng medalım da

Sən oldun - siz oldunuz.

Ömrümdə, taleyimdə

Ulduz tək doğuldunuz.

Gözəllər görən gözüm,

Gözəllik tacım oldu.

Ən qeyrətli analar,

Ən namuslu bacılar,

Öz anam, bacım oldu.

Arzum budur ki, səsin

Şuşadan, Kəlbəcərdən,

Ağdamdan gəlsin, qızım.

Qələmin dağlar deşib,

Qayalar dəlsin, qızım.

Gözəl, göyçək, Billurə,

Vallah sənin yanında

Almaz nədir, billur ?

Babalar da çağrar,

Nənələr çağrar

Səni Billurə nənə!

 

Famil Mehdi

4 aprel, 2000-ci il. Bakı

 

525-ci qəzet.- 2019.- 27 dekabr.- S.8.