DƏRDİN GÖRÜNMƏYƏN TƏRƏFİ

 

("Özümlə söhbətlər"dən)

 

Nalı düşmüş kəhər kimi

Dırnağı qançırdı dərdin...

Toxdamır, durmur, elə bil -

Dalağı sancırdı dərdin...

Yeri kirpikləri eşir...

Göyü ahının tüstüsü...

Az qala sinəmi deşir -

Dərdin qat kəsmiş ütüsü...

Nə sözə, sığala yatır,

Nə fürsəti dincə qoyur...

Çəngəlini elə atır -

Adamın ruhunu soyur!..

Ovutmağın, dil tapmağın

Susur, yolunu bilən ...

Dərd unudar at çapmağın -

Sevgim üzümə gülən !

 

BİR AĞRININ ŞEİRİ

 

Son kərə vuraraq dişə

ruhumu çəkmisən şişə...

Sığmıram evə, işə -

həyacanımdan...

Günüm sovrulduqca hədər

dedim qismətdi bu qədər...

inanmazdım ki, bu kədər -

gələ Canımdan...

Duyuram, ürək üzülür

halıma dodaq büzülür...

gör necə səssiz süzülür -

həya, canımdan...

Düşübdü, yarpaq solmayıb

çartlaqdı - kasam dolmayıb...

belə bezdiyim olmayıb -

hələ, canımdan!..

 

AĞRIDAN DOĞULAN ŞEİR

 

(Özümdən-özümə)

 

Soyuqdu, üşüyürəm

Bükün torpaq yorğana...

Heç kim acımasın -

Bu soyuqdan qorxana...

Nişangahdı kürəyim...

Bitir sözə gərəyim!

İstəmirəm ürəyim -

Çınqı, çınqı qorrana...

Olan keçdi - min şükür

Kirpiklərim yaş bükür...

Etməyə cəm tay fikir -

Bu gor, bu da gorxana!..

Dərdin sinəsin cızıb

Əbülfət vida yazıb....

Yerin boynundan asıb -

Gəlmə, dünya XORXANA!..

 

ÜRƏK AĞRISI

 

("... hamıya" silsiləsindən)

 

Hər ağrının öz dadı var,

Baldı, ürəyin ağrısı...

Anlayıb, duymayan kəsə -

Laldı, ürəyin ağrısı!..

Baxa-baxa bu zalıma

Cavab gəzir sualıma...

Yetənəcən vüsalına -

Kaldı, ürəyin ağrısı...

Qucaqlayıb bir daşı tək

Gileyləndim bir naşı tək!..

Mənimlə can sirdaşı tək -

Qaldı, ürəyin ağrısı!

Səssiz qoşub vaxt xoruna

And içdirdi, bəxt goruna!

Əbülfəti öz toruna -

Saldı, ürəyin ağrısı!

 

DAĞLAR, MƏNİ GÖZLƏMƏYİN...

 

Üzümü sizə tutmuşam,

Ot bitən - izə, tutmuşam...

Dərdimi üzə tutmuşam -

Dağlar, məni gözləməyin...

Çax-çaxam - baş ağrıdıram

Yerdən qoymur, ağrı, duram!

Ömrü boşa bağırdıram -

Dağlar, məni gözləməyin!

Qəlbimdən axan qara qan

Yaradı vallah, yara, qan!

Bezibdi məndən Yaradan -

Dağlar, məni gözləməyin!..

Dizimdən təpər, candan qor

Tükənir, artır gözdə tor!

Məni həmənki kimi gör! -

Dağlar, məni gözləməyin...

Bir qərib ahdı çəkilən

Qəmli, şər vaxtı çəkilən!

Çarmıxa baxdı - çəkilən,

Dağlar, məni gözləməyin!

Özümü yenib, gələcəm...

Şam kimi sönüb, gələcəm!

Ruh kimi dönüb, gələcəm -

Dağlar, məni gözləməyin!

 

DƏLİ BİR İSTƏK

 

(Saralmış dəftərdən)

 

Sonuncu duayam - oxuyun yavaş...

Oxuyun, siz məni duyana kimi!..

Əliniz Tanrıdan üzülməsin kaş -

Siz məni oxuyub doyana kimi...

İstəyin, bilirəm, qurtulmaq məndən

Çəkdiyim saralıb - olubdu dən-dən...

Ondan küsəcəm, ki, səndən -

Yuata götürüb yuyana kimi!

Gör necə göynəyir bağrımın başı?

Buzlayır kirpikdə gözümün yaşı...

Tanrı əlindədi bil, məhəng daşı -

Çəkib atacaqdı o yana kimi?!

Bu necə yazıdı, bu cür xislət

Daş üstə göyərir seçdiyim qismət!

Sənə yar gülləsi dəysin Əbülfət, -

Mən birdən üçədək sayana kimi!

 

SUALIN ÖZÜNDƏKİ CAVAB

 

(Sevib-sevilənlərə)

 

Sənə kim demişdi bu talehi seç? -

indiki seçmisən - acısını çək!..

Mənim uduzduğum olmamışdı heç -

Sevirəm! - deməyə gecikdiyim tək!..

 

ACI BİR TƏBƏSSÜMÜN ŞEİRİ

 

("... hamıya" silsiləsindən)

 

kədər göy qurşağı tək

kəsib, keçir içimdən...

sıx gözünü ovcuma,

susamışam, içim mən...

gördün? - bu da belə, bil

dən səpilir telə, bil...

yorulmuşam, elə bil -

qayıdıram biçindən...

bu yol - gedər, gəlməzdi...

kirpiyi nəm silməzdi!

heç kim edə bilməzdi -

sən etdiyin seçimdən!..

ot bitirmir hər yağış

göz oxşamır hər naxış...

bu son, bu da yır-yığış -

danışım köçümdən...

 

PIÇILTI...

 

(Köhnə dəftərdən bir quru ləçək)

 

Mənim bildiyim bir yol var

Orada sağ, sol var...

Səssizcə hörülüb qollar -

Qız belinə...

Gör necə əzizdi xətri

Olubdu göy özü çətri...

Hopubdu Cənnətin ətri -

Qız telinə...

Bir imana, bir dinə

Yaylaq yeri - yurddu sinə...

qədər düşsəm yenə -

Qız "selinə"...

Dərd dibi çıxıb qazmağa

Tanrım sap gəzir asmağa...

Verib cəzamı yazmağa -

Qız əlinə...

Burda kimsə həyan olmur

Ha alışıb. ha yan, olmur!

Mən çəkənlər əyan olmur -

Qız, elinə!

 

MƏNİM BÜTÖVLÜK ANLAYIŞIM...

 

(Özümə çevrəmdəki mənzərəyə)

 

Dan üzünə üz çıxartdım - üzümü

Mənə görə düz çıxartdım, üzümü...

Sənə görə, süz, çıxartdım üzümü -

Gördülər ki, yenə ağdı, həmən !

Qeybət, bir xəyanətdən qorundum

Haqsız qınaq olmağımdan yoruldum...

Hamı üçün çınqı oldum, qor oldum -

Gördülər ki, yenə bağdı, həmən bağ!

Sözümü , işimi yarıtdım

Ürəyimdə çox arzumu qarıtdım...

Təbəssümlə göz yaşımı sarıtdım -

Gördülər ki, yenə sağdı, həmən sağ!

Çox gülləyə, çox küləyə sədd oldum

Bütövlüyə dostluğa hədd oldum...

Bu dünyada tək sevgiylə fət oldum -

Gördülər ki, yenə dağdı, həmən dağ!

Tanrı hakim, zaman şahid, mən bəndə

Günahı gör, məndə yox, sən mənbəndə!

Tay güvənmə bacardığın sən fəndə -

Gördülər ki, yenə laxdı, həmən, lax!

 

GECİKMİŞ ETİRAF

(Məni bağışlayın, ruh adamları)

 

Məni bağışla...

üzündəki təbəssümə...

kirpiyindəki

iki damla yağışa...

bağışla ki,

mən indi bildim

dünya imiş...

gerçək bildiyim

əfsanə imiş -

duyanlar üçün...

mən indi bildim ki,

ağda qara var...

göydən o yanda da

özgə hara var -

duyanlar üçün...

mən indi bildim ki,

ürək imiş -

Tanrı məktubudu -

göylərdən gəlmiş -

duyanlar üçün...

mən indi bildim ki,

kimsəndi gülüm,

mən biçim bəndə...

bir

bildim ki,

gəlirmiş ölüm -

hər şeydən

doyanlar üçün...

 

HƏLƏLİK

(Özümə təsəlli üçün yazdıqlarımdan)

 

Ovuduram özümü -

hələlik...

sınayıram dözümü -

hələlik...

dırnağım torpaq cırır,

yumruğum yarpağı qırır...

bax, dərd mənə tor qurur -

hələlik...

yaş deyəsən, güc gəlir

göz yaşlarım güclənir...

sözüm tək-tək cücərir -

hələlik...

bir yolu aşıram

bir dağ yolu aşıram.

guya sağollaşıram -

hələlik!

 

AND İÇİRƏM

(Allahımın ... önündə)

 

Ruhdu qapını döyən

Qarşıla, oxşa, bəyən.

Sənin ayağın dəyən -

Hər yerə and içirəm!

Olmayanda yanında

Həmin o bir anı da -

Hiss etdinmi canında -

Sən pirə and içirəm!

Sən mənim hər kəsimsən...

Dinimsən, nəfəsimsən...

Yaşamaq həvəsimsən -

Min kərə and içirəm!

İçimdə lillənir yaş

Nəm çəkir məndən dağ, daş...

Sənə, bir , duya kaş -

O, BİRƏ and içirəm!

Çəkdiyim fərqli çeşid

Sevgim - özü behişt!

Bax qəlbinə eşit -

Bu cürə and içirəm!..

 

 

Əbülfət Mədətoğlu

 

525-ci qəzet.- 2019.- 29 dekabr.- S.23.