Xınayaxdı

 

Tar köklənib, qara zurna yerində

Şamlar yanır güzgünün qənşərində.

Qız toyuna hələ qalır bir axşam,

Gəlin evi başdan-başa ehtişam...

Bu yanda şam, o yanda şam, hər axşam...

Əlçim xına qaynadılır qazanda,

Ətir saçır o buğlanır qazanda.

Qonum-qonşu xəbərdardı, gəlirlər

Gül-çiçəklə gəlini bəzəyirlər...

Qoca-cavan təbrik edir gəlini,

Qızıl bantla bağlayırlar belini.

Rəfiqələr bir-birilə yarışır,

Xına yaxmaq hər gözələ yaraşır...

Qız anası baxıb-baxıb kövrəlir,

Allah bilir xəyalına gəlir...

Xınayaxdı savab işdi əzəldən,

El içində xoş vərdişdi əzəldən.

Gözəlləşən gəlin olar tamaşa

Azar-bezar cavanlardan ol haşa!

Bir sovqatı xatırladım üstəlik:

Adaxlının göndərdiyi bilərzik,

İncəbelə gör necə yaraşır...

Xırda-xuruş simuzərə qarışır.

Xınayaxdı incə zövqə imtahan

Onu eldir zaman-zaman yaşadan.

 

Lahıca səfər

Qış dağları haqlamamış,

Yol-irizi bağlamamış,

Yolumu Lahıca saldım

Zamanla üz-üzə qaldım.

Asma körpülərdən

Gözümü yumub

Keçdim qorxa-qorxa, keçdim birtəhər...

Burda yalçın zirvələr

Qədim İpək yoluna

Dağlarla çəkib sipər...

Qafqaza vurğundum əzəldən bəri

Kimə bəlli deyil xırmanın xeyri?

Amma bu dəfə

... Görmək istəyirdim mən misgərləri.

Odur ha, körüklü usta dükanı

kükrəyir, işarır alov tufanı

Tanıdım, əlüstü, dərhal oranı

Tamaşa elədim ustalara mən

Doymadım, bezmədim çəkic səsindən

Çəkiclə yarandı bir rəsm əsəri

Misgərlər rəssamdı əzəldən bəri...

Çəkic bir qələmdi onun əlində

Mən nələr görmədim Lahıc elində?

Məncə, Rəşad idi misgərin adı...

Mən orda o qədər tablo aldım ki,

Xurma almağa da pulum qalmadı...

 

Ukrayna dilindən çevirən: Səyavuş MƏMMƏDZADƏ

 

Qalina LİTOVÇENKO

 

525-ci qəzet.- 2019.- 4 yanvar.- S.7.