Güzgü...

 

Köhnə şəkillərdən damcılar düşür,

Diksinib oyanır, bulanır güzgü.

Gözümün önündə murad süfrəsi,

Açılır, bağlanır bu yalın güzgü.

 

Sağırdı, fağırdı, hüzurdu, zordu,

Fitnədi, feildi, haqdı, zühurdu.

Sağlığında birdi, ölsə min cürdü,

Elə hey toplanır, calanır güzgü.

 

Yüz şəkil görərsən yolunun üstə,

Arıtək uçarsan gülünün üstə.

Həb kimi qoyarsan dilinin üstə,

Daddığın sənindi.., qalanı...

Güzgü!..

 

Şahnaz ŞAHİN

 

525-ci qəzet.- 2020.- 13 may.- S.14.