Zaur İlhamoğlu 1984-cü ildə Şəki şəhərində anadan olub. Şəki şəhər M. Füzuli adına 3 saylı tam orta məktəbdə Azərbaycan dili və Ədəbiyyatı fənnini tədris edireirləri Azərbaycanın bir çox mətbuat orqanlarında, eləcə də Türkiyə, İran mətbuatda dərc olunub.

 

Külümün altında

 

Bir vücudda yarandım mən,

İçim çölümün altında.

Tanrı başımın üstündə,

Dünya əlimin altında.

 

Yaşamağım çılğın istək,

Budur vazkeçilməz məslək.

Günlərim yeraltı çaytək

Axar ilimin altında.

 

Hər atəşə gərim sinə,

Yandırsınlar dönə-dönə,

Kül olsam da, közüm yenə

Qalar külümün altında.

 

Nə gördümsə gözlərimlə,

Seçdim əyri, düzlərimlə.

Məzarımı sözlərimlə

Qazdım dilimin altında.

 

Giley-güzar

 

Giley-güzar dünyasıdır

Torpaq daşdan gileylənir.

Qış havası duyulduqca

Payız qışdan gileylənir.

 

Ürək dözmür göynəyəndə,

Bir toxunan söz deyəndə.

Yerində işlənməyəndə

Ağıl başdan gileylənir.

 

Ağacdan bir meyvə düşür

Bağ köksünə qüssə düşür.

Göz üstünə kölgə düşür

Kiprik qaşdan gileylənir.

 

Qocalır insan qocalır.

Gəncliyini seyrə dalır.

Zaman bir kənarda qalır

Ömür yaşdan gileylənir.

 

Nə qədər ki sağam, qədrimi bilin...

 

Nə qədər ki sağam, qədrimi bilin.

Bir gün bu dünyadan çıxacağam ha.

Ruhum dövr edəcək kəhkəşanları

Sizə ulduzlardan baxacağam ha.

 

Yaşamaq bir sevgi, yaşamaq istək.

Gəl ki, ölüm də var, bu acı gerçək.

Süzülüb gecələr Ay işığıtək,

Şirin yuxunuza axacağam ha.

 

"Kaş ki bu dünyada yaşardı" deyə,

Dönəcəm min arzu, minbir diləyə.

Şirin xatirəmlə dolub ürəyə,

Od olub yandırıb-yaxacağam ha.

 

İşdir də baş versə, əgər möcüzə,

Gəlsəm o dünyada sizlə üz-üzə.

"Qədirbilməz" deyib əl verib sizə

Sizin əlinizi sıxacağam ha.

 

Bağışla

 

Bir gün xəyalların dərinliyində

Batsam, bağışla.

Bütün həyatını ümidsizliyə

Atsam, bağışla.

 

İndidən deyirəm, demədi demə,

Sonradan, əzizim, küsmə, incimə.

Mənli günlərini mənsizliyimə

Satsam, bağışla.

 

Günlər aram-aram keçər ilindən,

Üzülmə, ləçək də qopur gülündən.

"Əlvida" - deməyə bir gün əlindən

Tutsam, bağışla.

 

Yəqin, düşünəcən, sevməyin budur?

Bu necə fikirdir, necə duyğudur?

Eh, ölüm var, ölüm,

Şirin yuxudur.

Yatsam, bağışla.

 

Zaur İLHAMOĞLU

 

525-ci qəzet.- 2020.- 22 may.- S.14.