Tanıyaq və tanıdaq!

 

Əziz oxucular, "525-ci qəzet"də "Günümüzün Güney Azərbaycan ədəbiyyatı - Poeziya" adlı guşə açılıb.

 

Guşədə İran İslam İnqilabından (1979) sonra ədəbiyyata gəlmiş, Güney Azərbaycanda 1960-cı ildə daha sonra doğulub boya-başa çatmış sənətdə öz sözünü demiş Güney şairlərinin arasında heç bir fərq qoymadan, incə həssas ruhlarına toxunmadan, yaratdıqları möhtəşəm poeziya örnəklərini incələmədən onların ana dilində fərqli janr üslublarda qələmə aldığı şeir poemalara, yaxud da həmin əsərlərdən müəyyən hissələrə yer verəcəyik.

Bu əsərlər günümüzün Güney ədəbiyyatında baş verən yeniliklərin, ədəbi prosesin incəliklərini bir az da yaxından izləmək, həyata, insanlığa, yazarların ictimai-siyasi milli məsələlərə baxışlarını öyrənmək baxımından diqqətəlayiqdir.

Türkiyənin ünlü filosof-yazarı Cəmil Meriç "Qərb kültürün vətənidir, Şərq irfanın. Qərbi tanıyırıq, Şərqi, ən az tanıdığımız isə özümüz..." deyirdi.

Güney Azərbaycanda son çağın dinamik inkişaf edən ədəbiyyata, özəlliklə poeziyaya nəzər saldıqda burada yaşayan xalqın özünəməxsus kültürü, ədəbiyyatı, kitab mədəniyyəti, sözyaratma qüdrətinin qədər yüksək olduğu yansıyır.

Möhtəşəm mədəniyyət yaradan bir xalq, susmayan dili, özünü, kimliyini, tarixini öyrənmək istəyən şairləri olan xalq isə dünya tarixindən heç vaxt silinmir, əbədiyaşarlıq qazanır...

Beləliklə, özümüzü, Güneyimizi daha yaxından tanımaq, həm daha çox sevmək üçün, dəyərli yazarların yaratdıqları bənzərsiz poetik dünyanın qapıları üzünüzə açılır, əziz oxucular!

 

Esmira Fuad

Filologiya elmləri doktoru

 

 

Fəriba MÜRTƏZAYİ

 

1974-cü ildə Təbriz şəhərində dünyaya göz açıb. İqtisadiyyat ixtisası üzrə təhsil alıb. İlk şeirlərini fars dilində qələmə alsa da, sonralar ana dilində yazmağa başlayıb.

Yazılarında toplumun diləklərı, acıları istəkləri yerli-yataqlı tərənnüm olunur.

Fəriba xanımın günümüzədək iki şeir toplusu çap olunub - "Çiynimə bir əl toxundu" (2012) "Dilim ağzımda ağlayır" (2014). Fars dilindən Azərbaycan dilinə şeirlər tərcümə etməklə məşğuldur.

 

Keçdi o zamanlar,

Gizlənqaç oynadığımız anlar

Elə itməmişik,

Tapılaq bir daha.

 

***

 

Gözlərim baxışına mələyir,

Canım canına düşüb iməkləyir,

Dön gəl

Sevgim uşaqdır dözməyir.

 

***

 

Tutulan ürəyimin bəndi sənsən!

Qorxuram...

Amandır gözlərimə baxma!

Bu göldə boğularsan!

 

***

 

Düşmə qapı daldasına!

Məndən yaxın kimin var...

Dodaqlarının arasında qalmışam

Səni

Elə

Elə

Elə

İçimə çəkmişəm

Dilin ağzımda ağlayır!

 

***

 

Səsin

İndiyədək qulağımda

Səndən gələn bir salam

Dirildir məni

Yoxla məni!

Hələlik demə

Öldür məni!

 

***

 

Sonbaharı sevirəm

Amma qış gəlsin

Qışda burnumun ucu belə qızarar

Utanaram!

Amma səndən gizlin,

Bu səhnəni yaşamaq istəyərəm

Səninlə qarların üstündə yeriyəm,

Yavaş-yavaş, əl-ələ

Birdən dönüb üzümə baxasan,

Mən utanam, sən güləsən,

Sonra burnumun ucun,

Tutub sıxasan

Ürəyim dözmür...

Gəl evimizə dönək,

Bu an gözəl duyğu,

Ən gözəl evə sarı dönüşdür...

 

***

 

gözəldir

adam yerinə paltar asmaq

Bilə-bilə ocaq başında

Ürək yerinə

Əl yandırmaq

Qartopu soyub

Üstünə yazmaq

gözəldir qadın olmaq

Səni sevib

Səni yazmaq!

 

***

 

Bir tikə tutdum

Bal baxışlarından

İllərdir gözüm toxdur.

 

***

 

Baş mənimdir

Sənə dolanır

Kimə ?!

 

***

 

Acmışam

Bir tikə baxışına

Ürəyim gedir!

 

***

 

Ürəyim ölüb

Çırpınışlar gedib

Sən yoxsan

Bu astana boşdur!

Başmaqlarımı gətirin

Ürəyimin başında cütləyin!

Deməsinlər, adamsızdır!

 

***

 

Elimin adamı

Mənim adamım!

Mən

O dərin baxışlarda

İlmək-ilmək

Dara çəkilmişəm!

 

***

 

Ağırdır yalqızlıq

ürəyim çəkir, dizlərim,

Gedişimi eşit,

Səs ver!

Kim öz arxasından su səpər?!

Mən səpdim,

Sənə sarı döndüm,

Çarəsizliyi durulayıb

Ürəyimin bəndi

Oraya sərdim.

 

525-ci qəzet.- 2020.- 24 yanvar.- S.15.