Tanıyaq tanıdaq: Elyad Musəvi

 

 

Əziz oxucular, "525-ci qəzet"də "Günümüzün Güney Azərbaycan ədəbiyyatı - Poeziya" adlı guşə açılıb.

 

Guşədə İran İslam İnqilabından (1979) sonra ədəbiyyata gəlmiş, Güney Azərbaycanda 1960-cı ildə daha sonra doğulub boya-başa çatmış sənətdə öz sözünü demiş Güney şairlərinin arasında heç bir fərq qoymadan, incə həssas ruhlarına toxunmadan, yaratdıqları möhtəşəm poeziya örnəklərini incələmədən onların ana dilində fərqli janr üslublarda qələmə aldığı şeir poemalara, yaxud da həmin əsərlərdən müəyyən hissələrə yer verəcəyik.

 

Bu əsərlər günümüzün Güney ədəbiyyatında baş verən yeniliklərin, ədəbi prosesin incəliklərini bir az da yaxından izləmək, həyata, insanlığa, yazarların ictimai-siyasi milli məsələlərə baxışlarını öyrənmək baxımından diqqətəlayiqdir...

 

Türkiyənin ünlü filosof-yazarı Cəmil Meriç "Qərb kültürün vətənidir, Şərq irfanın. Qərbi tanıyırıq, Şərqi, ən az tanıdığımız isə özümüz..." deyirdi.

 

Güney Azərbaycanda son çağın dinamik inkişaf edən ədəbiyyata, özəlliklə poeziyaya nəzər saldıqda burada yaşayan xalqın özünəməxsus kültürü, ədəbiyyatı, kitab mədəniyyəti, sözyaratma qüdrətinin qədər yüksək olduğu yansıyır.

 

Möhtəşəm mədəniyyət yaradan bir xalq, susmayan dili, özünü, kimliyini, tarixini öyrənmək istəyən şairləri olan xalq isə dünya tarixindən heç vaxt silinmir, əbədiyaşarlıq qazanır...

 

Beləliklə, özümüzü, Güneyimizi daha yaxından tanımaq, həm daha çox sevmək üçün, dəyərli yazarların yaratdıqları bənzərsiz poetik dünyanın qapıları üzünüzə açılır, əziz oxucular!

 

Xoşbəxt adamlardan biri - Esmira Fuad

 

Esmira FUAD

logiya elmləri doktoru

 

***

 

Elyad MUSƏVİ

 

1985-ci ildə Salmas şəhərində dünyaya göz açıb. İlk orta məktəbi həmin şəhərdə bitirib. Sonra təhsilini Tehran universitetində Antropologiya ixtisası üzrə davam etdirib burada magisturaturanı da tamamlayıb.

 

Gənc yaşlarından ədəbiyyat şeirə böyük maraq göstərib. İlk qələm təcrübələri ilə "Şəhriyar" "Alma" şeir festivallarına qatılıb birinci yeri qazanıb.

 

Şeirlərindən örnəklər ölkə dışında, o cümlədən, "Qardaş qələmlər" dərgisində çap olunub. Tənqid, araşdırma təhlil yazıları da bir çox dərgilərdə yayınlanmaqdadır.

 

Səssiz otağını hansı evin,

Mənsiz yatağını hansı otağın,

Gizli qucaqladığındandı

Gecənin səsində bu hız...

Axı hərdən şor baxışları var acı Təbrizin,

Dadımsamışam bunu,

Tək tümənə dəyməz...

Xiyabanlarda

sən çıxmayacaqsanmı qarşıma?

Bəs nədən ayaq səsin gəlir?

Nədən ürəyim çalınır?

Nədən tutulur dilim?

Yox, ağlamadım.

Dəsmalın əsdirdi ürəyimi...

Yatağımın çiçəklərini boyadı,

Bu əsimdəndi boyluluğu bağların,

Calandı alma alma,

heyva desəm, yox...

Yelə dalğa-dalğa ləzgi öyrədən

dəsmalını əyil götür,

Söz olmasın deyə

sil gözümün şorunu yanaqlarımdan...

Axıb dodaqlarımda dayan,

...Dayanma... Alma... alma...

Gəl gecəni as, qurusun şəritdə,

Nəfəs-nəfəs boğuluram

Tut əlimi əlinlə,

Ayağımla ayağını,

Alma-alma...

Min, atla məni, qurtar məni,

Bu cür otur, dur, otur, dur,

Alma-alma,

Nəfəs-nəfəs

Atul məni,

Tutul məni,

Atul tutul,

At tut!

Alma nəfəs, nəfəs alma,

Tut ol

Dodaqlarımdan yanağıma

şor-şirin dadı var sevginin

Əlləri, ayaqları var...

Onunla qəhvə içmək olur,

Adını səsləyəndə

"Bəli, canım!" deyir...

Canım deyir mənə,

dodaqları var

Adımı səsləyəndə,

gecənin o başından

eyni balışa baş qoyuruq...

Bu gecədən qaçmağa

isladır yanaqlarımı səsin...

Adımı səslə,

Səslə məni,

Səslə, yarat məni!

 

***

 

Anam güzgüdə gözəlliyinə baxır

Mən nəvələrimlə birgə

şahmata düzülmüşəm

Sənin 14 yaşın var

göy geyiminlə

oxuldan dönəcəksən birazdan

Alfabetlə tütün yenicə kəşf olub

Şəhvətlə əl çəkmək olur sənin adına...

 

***

 

Qapıdan sonra

qol saatımı bağladım

Tozlu güzgüdə

birçəklərini

qara ləçək altında

gizlədir

sənə oxşayan bir qadın

 

***

 

Dilim dolanır qapı-qapı,

Döyülür ürəyimə yumruqla...

[Qapı qonşudan pisdi,

Gəlmə buralara!

Dün gecə quyladıq ölüləri

gün batan yerlərində...

Sən bağışlanmayıbsan]

Dolanır başım

Dilim-dilim zamanı...

12...

3...

6...

9...

12... əəhh... yenə 12...

Yerimək

bucaqsızlığın eşiyində qurulur

Zaman saatın dışında

Düşür tablosuz yola

Sınır şüşəsi

(sınmaq səsi)

Gedir getmək var

Gün çıxan olur

Gedir çatmaq var

Günorta olur

Gedir keçmək var

Günbatan olur

Gedir getmək var

Gün çıxan

-əəhh yenə gün çıxan oluram

[ölülər özəl mahnılarıyla

daşa çevrildilər...

çal-oyna səsi ucaldır alt qatdan

qapıqonşu]

Pis mənim bağışlanmamağım...

Dilini dişlə,

söz atmasın...

Dolaşır ayaqlarıma

Düşürəm pillədən...

Çıxır qarşıma,

Gedir qabağımca...

Tıq taq tıq...

Bəsdi, yorma sözü, duraq

İndi qatar yetişər

saatın hesabına

Yoxsa mən dildən düşmüşəm

reylin arxasında

itib mahnılarım

 

***

 

Hansı qapıdan desəm

qonşunun qulağı

görünməyəcək dalından

çıxmayacaq

gözəlliyini evdə itirən bir qız

Bax!

Qapınınkı çoxalmağına deyil

Yoxsa çalınmağına gəlib

(oğru-tülüdü qıtlığıdır?)

Döyəcək bir gün o oğlan

 sizin qapızı

" dabana" qaçacaq...

"İndinin uşaqları

halsızdır" - atan deyir

Yoxsa kilid yerinə

saqqız da yapışdırardım

özüm şəxsən

 

Buyurun pıçıldaşın

Biz qulaqlarımızın daşını atmış

"Şeytana lənət"

Özümü sizdə itirdim

Anamı payız boyalarında

Yoxsa sırğasız da bilirdim

sevməkdən deyil

Sevinmək sevməməkdən gəlir

xışşaxışla önümdən keçib

Qonşunun evində yatır namussuz

Güvənmə çoxluğuna

qapının

Bir üzü bağlanmaqdır

Bağlanıb dalında qalmaqdır.

 

***

 

Əlimi çiyninə qoyub

kiçik adını səslirəm

Sən məni başa düşmürsən

mən sənin gözəlliyini...

 

Çatışmazlıq

Səni yaxınladır mənə,

məni səndən uzaqladan kimi...

Kilometrlər uzaqda,

Əlini qaldırırsan

çiyninə qonan quşu

qovmaq üçün...

 

 

Fuad Esmira

525-ci qəzet.-2021.- 23 aprel.- S.15.