QƏLƏMİM

 

Ustad Aşıq Dirili Qurbaniyə

 

uçuq daxmam var, zülmət kaham,

Bir ürək dolusu nisgiləm-aham.

Sənət gülşənində şah oğlu şaham -

Taxtımdı-tacımdı qələmim, Dədə.

 

Hər şirin avazda, səsdə-ündəyəm,

Bir yurdsuz dərvişəm, yaman gündəyəm.

Təhnəyəm, ərsinəm, teştəm, kündəyəm,

Təndirim-sacımdı qələmim, Dədə.

 

Demirəm, bəxtimin zülmət küncüdü,

Sinəm "söz tarlası", o, əkinçidi.

Bağrıma basdığım ləldi-incidi,

Ağrımdı-acımdı qələmim, Dədə.

 

Hər misram nur saçan yamyaşıl talam,

Enişli-yoxuşlu cığıram-yolam.

Qoymayıb heç zaman ac-susuz qalam,

Çörək ağacımdı qələmim, Dədə.

 

16.05.2019

 

NƏ VAR Kİ...

 

Unutdunsa yaxşılığın dadını,

Bir əsim meh közərdərmi odunu?

Hər yetənin qaralayıb adını,

Yerli-yersiz öyünməyə var ki?!

 

Qeybə çıxdı abır-həya "yaşmağın",

Kimə gərək kükrəməyin, daşmağın?

Yadda saxla, özgəsinin başmağın

Oğurlayıb geyinməyə var ki?!

 

payızın üzə çıxdı, yazın,

Söz mülkünü isitmədi murazın.

Uzaqlardan gəlir indi avazın,

Yad ellərdə deyinməyə var ki?!

 

28.06.2018

 

GÖRƏN NƏ AXTARIRIQ...

 

Kimsə saxlaya bilməz

Ötüb keçən anları.

Göylər əfv etmir yerin

Ritmini pozanları.

Bəxtin "xətti-imzası"

"Alın yazısı"ndadır.

"Niyə-nədən" sorğusu,

Əzəldə yox, sondadır...

 

Hər obanın, hər elin

Yaxşısı-pisi vardır.

Hamının ya tez, ya gec -

Ölüm "növbəsi" vardır.

 

Naləsi ərşə qalxır

Sönən gur ocaqların.

Sirrini kim bilir ki,

"Olub-olacaqlar"ın?..

 

Xislətindən halıyıq

Divin , iblisin .

Hələ çabalayırıq

Ümid közərtisində...

 

07.04.2020

 

SÖZ  

 

Hər misra da kiminsə

Xəttidir, ünvanıdır.

Həm eni, həm uzunu,

Həm qol-qanadıdır.

 

Çoxları yaxşı bilir,

Söz var ki, çox acıdır.

qəlbin közərtisi,

könül tacıdır.

 

Bircə kəlmə xoş sözün

İtmir heç vədə dadı.

Göz qamaşdıran yalan,

ismət, həyadı...

 

Kim deyib, yaxşı deyib -

Dilin yoxdur törpüsü.

Hünərin var adla-keç

Sözdür fikrin körpüsü.

 

Ürək əsib-titrəyər

Varlığını dansa söz.

Sabaha qalar ki,

Tapdanıb talansa söz?

 

24.04.2020

 

BELƏCƏ YAŞADIM...

 

Gəzdim kəlmə-kəlmə səsdə-soraqda,

Hər sözün şəklini çəkdim varaqda.

Çəkilib durmadım heç vaxt qıraqda,

Təkcə öz yükümü daşımadım ha!

 

Ömür əzəlmiş, ki axır,

Adamı ya səhvi, ya suçu yıxır.

Bildim ki, qaşınan yerdən qan çıxır,

Heç kimin üzünü qaşımadım ha!

 

Öz ağlım, öz əlim, öz başım oldu,

Halallıq ən yaxın sirdaşım oldu.

Hərdən əyrilərlə savaşım oldu -

Düzləri büdrədib aşırmadım ha!

 

Dosta qucaq açdım, yad oldum yada,

Uymadım yalançı şöhrətə-ada.

Allah şahiddir ki, gəlib dünyada -

Heç zaman özümçün yaşamadım ha!

 

İsmayıl MƏRCANLI-İMANZADƏ

 

525-ci qəzet.- 27 aprel.- S.15