Nizami Gəncəvi fenomeni Mərakeş mətbuatında

 

 

AL Bayane" qəzetlərində dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 880 illiyi ilə əlaqədar məqalələr yer alıb.

 

AZƏRTAC xəbər verir ki, məqalənin müəllifləri alim-filoloq Muxtar Bedili Mərakeş-Azərbaycan dostluq cəmiyyətinin vitse-prezidenti Məhəmməd Faquridir.

 

Məqalələrdə Prezident İlham Əliyev tərəfindən dünya şöhrətli, görkəmli şair mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880-cı ildönümünün qeyd olunması 2021-ci ilin Azərbaycanda "Nizami Gəncəvi İli" elan olunması barədə sərəncamlar imzalandığı bildirilir.

 

Müəlliflər İslam dünyasının ayrılmaz tərkib hissəsi olan Azərbaycanda islam mədəni irsinin qorunduğu barədə məlumat verərək, tarix boyu ölkəmizin fərqli dinlərin, mədəniyyətlərin sivilizasiyaların qovuşduğu bir yer, mədəni plüralizm, tolerantlıq dini əxlaqi dəyərlərin təbliği, dinlər mədəniyyətlər arasında dialoqun gücləndirilməsinə əhəmiyyətli töhfə vermiş bir məkan kimi xarakterizə ediblər.

 

Azərbaycan poeziyasının sütunu, dahi şair N.Gəncəvinin həyatı, onun doğulduğu ilk təhsilini aldığı Gəncə şəhəri barədə məlumat verilir.

 

Məqalədə dahi şair, ərəb, fars türk dillərini mənimsəməsi sayəsində Şərq poeziyasını məzmun forma etibarilə zənginləşdirən, bəşər mədəniyyəti tarixinə yeni humanist fikirlər gətirmiş bir mütəfəkkir kimi səciyyələndirilir.

 

Müəlliflər böyük Nizamini son dərəcə geniş istedadının dövrünün bütün şair mütəfəkkirləri tərəfindən qəbul edildiyini qeyd ediblər.

 

Daha sonra məqalədə dahi şairin möhtəşəm poemalarının qısa məzmunu tarixi barədə məlumatlar öz əksini tapıb.

 

Qeyd edək ki, eyni məzmunlu məqalə Azərbaycanın Mərakeşdəki səfirliyinin dəstəyi ilə Mavritaniya Seneqalın internet media resurslarında da yayımlanıb.

 

525-ci qəzet.- 2021.- 28 aprel.- S.13