Haaqada Nizami Gəncəviyə həsr edilmiş proqram yayımlanıb

 

 

 

Niderlandın Haaqa şəhərində fəaliyyət göstərən Hollandiya AzərbaycanTürk Mədəniyyət Mərkəzinin təşəbbüsü ilə "Youtube" kanalında dahi Azərbaycan şairi mütəfəkkiri Nizami Gəncəviyə həsr edilmiş proqram yayımlanıb.

 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin qüdrətli söz fikir ustadının anadan olmasının 880 illiyi münasibətilə 2021-ci ilin "Nizami Gəncəvi ili" elan edilməsi ilə bağlı Sərəncam verdiyini xatırladan onlayn proqramın aparıcısı, Hollandiya Azərbaycan-Türk Mədəniyyət Mərkəzinin sədri İlhan Aşkının qonağı Almaniyada yaşayan yazıçı Orxan Aras olub. 

 

Nizami Gəncəvinin qədim Azərbaycan şəhəri Gəncədə yaşayıb-yaratdığı barədə ətraflı məlumat verən Orxan Aras bildirib ki, görkəmli şairin "Xəmsə"si dünya ədəbiyyatına ciddi təsir edib, böyük ədəbi məktəbin bünövrəsini qoyub. Bunu Məhəmməd Füzulinin, Cəlaləddin Rumi Mövlanənin, Əlişir Nəvainin, Sədi Şirazinin digər klassik şair mütəfəkkirlərin əsərlərindən hiss etmək olur. Onun üslubunun, parlaq xitabətinin Avropanın Dante, Şekspir, Höte Şiller kimi dahi şairlərin üslubu ilə müqayisə olunduğu vurğulanıb.

 

Tədbir zamanı N.Gəncəvinin Şərq dünya ədəbiyyatındakı yeri mövqeyi, poemalarının bədii məziyyətləri, humanist ideyaları barədə danışılıb.

 

Müzakirələrdə Nizami Gəncəvinin əsərlərinin bir çox müasir Avropa şərqşünaslarının da yaradıcılıq fəaliyyətinə müsbət təsirindən söhbət açılıb.

 

Nizami Gəncəvinin insanları daimi əxlaqi kamilliyə çağıran yüksək mənəvi keyfiyyətlər aşılayan zəngin irs qoyub getdiyi qeyd edilib, diaspor təşkilatlarının soydaşlarımızın yaşadıqları ölkələrdə dahi şairin yaradıcılığını dərindən öyrənmələrinin və təbliğ etmələrinin vacibliyi bildirilib.

 

525-ci qəzet.- 17 fevral.- S.11.