Səməd Seyidovun şeirləri Şəfəq Əlibəylinin tərcüməsində

 

QORU VƏTƏNİ

 

Sevdin külək kimi azadlığı sən,

O Qafqaz qürurun yüksəlir hər dəm.

Sənin tək təbiət taparammı mən?

Səni çox sevirəm, ey gözəl ölkəm.

 

***

 

Odla buz qurubdur səndə bir vəhdət,

Onda Şərq ruhu var, Qərb cazibəsi.

Nadir cavahir tək onda var qiymət,

İşığın bürüyür, nurla hər kəsi.

 

***

 

Səninlə bağlıdır fəxrim, qürur da,

Sönməz odlar yurdu, şöhrətim, adım.

Bəxtəvər insanam, istərəm burda

Övladlar böyüdüb, yazım yaradım.

 

***

 

Həm gözəl, həm mətin olur bu vətən

Yenilməz, möhkəmdir vətən torpağı

Yüksələn biz olduq, alçalan  düşmən

Daşır küdurəti, inləyir yağı.

 

***

 

Rahat nəfəs alıb, salıram yada,

Xaqani dilindən bu vəsiyyəti.

Qanlı döyüşlərdə vermə sən bada

Qoru, sən Vətəni, dili, qeyrəti!!!

 

MƏHƏBBƏTİN GÜCÜ

 

Döğan hər Günəşin bir qürubu var,

Gecə köç eyləyər gələndə səhər.

Təkcə məhəbbətçün vaxtdan yox hasar,

Qışı da səninçin yaya çevirər.

 

***

 

Bir görürsən ki, hər şey qarışır,

Kədərin, sevincin, qanlı göz yaşın.

Düşmən dosta dönür, sənlə barışır,

Məhəbbət yox edir düşmənlik daşın.

 

NƏ QƏDƏR KİÇİLMİSƏN

 

Sən necə enmisən, Avropa, yazıq,

O möhtəşəm ruhun deyəsən, darda.

Hanı bərabərlik, sülh azadlıq

Qulağa xoş gələn sözlərin harda?

 

ŞƏXSİYYƏT

 

Hər yaradıcı şəxsin öz təzadı var,

Çox fərqli məqamlar onda yer alar.

Adi insanlara çətin gələn ,

Onunçün çox asan, o etmiş vərdiş.

 

525-ci qəzet.- 2021.- 24 fevral.- S.13.