Tanıdın?

 

Yazıb göndərmədiyim məktubları oxudun?

Göründümü gözünə gözə görünməyənlər?

Mən deyilən sözləri dinləmirəm, bilirsən,

Mənə Haqdan agahdır heç vaxt deyilməyənlər.

 

Yalanı yalan olsun, yalan çıxandan bəri

Doğrular qəlbimizin bir küncünə sıxıldı.

Qazıdı ayağının altını yalan sular,

Arxa dayadığımız uca dağlar yıxıldı.

 

Ah, necə sevinclərin oyununa qoşulum,

Qaldı ürəkdə həsrət, ovuldu gözlərdə kam.

Bütün başqa arzular pərvazlandı, olsun,

Yay-qış boş yuvasında inləyir sevgi nakam.

 

Ayrılıq haqdı, billəm, yox tutarlı bir səbəb

Bu qəlbimi zəbt edən həsrəti daşlamağa.

Yaz ömrü həsrətinin səhrasında bitirdim.

Azacıq yer olarmı qəlbində qışlamağa?

 

Yazıb göndərmədiyim məktubları oxudun?

Göründümü gözünə gözə görünməyənlər?

Mən deyilən sözləri dinləmirəm, bilirsən,

Mənə Haqdan agahdır heç vaxt deyilməyənlər...

 

***

 

Sonuncu şeirdi yazıram sənə,

Adın bundan belə çıxar yadımdan.

Səni bundan belə unutmamağım,

Məndən sənə çatan ən böyük cəza!

Düşün, səndən ötrü kim böyütmüşdü,

Bağrının başında bu boyda həsrət!

Cəhənnəm uçrumu açar qarşında,

Qəfildən kəsilən bu qurd sədaqət.

 

Mənim xəyalımın saraylarında

Gözəl Yusif idin, ölməz Cakonda.

Sonuncu şeirdi yazıram sənə,

Əlvida!.. Gözündən öpürəm sonda!

 

***

 

İndi uyuyursan... yuxularında

yoxamsa... yoxam.

Hicranın əlində olan tək mənim

yaxamsa... yoxam.

 

Günəşsən, bu səhra qəlbi odlayan,

Buludsan, yağmadan ötən, adlayan.

Heç vaxt ünvanına gedib çatmayan

ahamsa...yoxam

 

Gördünmü yetməkçün yarına belə,

Yüyürə, yıxıla, sürünə belə...

Qəlbinin boş qalan yerinə belə

çoxamsa... yoxam...

 

***

 

Atdığınız daşla, bilirsinizmi,

Ayağım altına daş qoymusunuz?

Sınmış etibarın qəbri üstə gül,

Bulaq gözlərimə yaş qoymusunuz...

 

Daş-daş ucalıram, daş-daş susuram,

Sizə danmı gəlir daşa dönməyim?

Dağ çayı kimiyəm, axıb getmişəm,

Ta Allaha qalıb başa dönməyim.

 

Yüngüllər özünü dartar önümdə,

Mənim gücüm çatmaz özümü çəkim.

Özünüz gözümü qırdınız ki, mən

Daha üstünüzdən gözümü çəkim...

 

Yaralı ürəyim dağ-dağ olunca

Bərkiyib beləcə dağ oluram, dağ.

Soyuyur ürəyim, soyuyur üzüm,

Nədir? Daş adama olmur sığınmaq?

Daş-qalaq etdikcə duyğularımı

Ayağım altına bir dağ qalandı...

İndi ağı deyin, bayatı çəkin:

Mən aşiq dağda yandı,

Şamama tağda yandı.

Dalımı dağa söykədim,

Alışdı dağ da yandı.

Nədir? Dağ adama olmur sığınmaq?

 

Tanıdın?

 

Yenə səksəndirib qəm dəryasını,

Dərindən səslənən mənəm, tanıdın?

Gözün gözlərinə, eşqin qəlbinə

Əbədi göz dağı sənəm, tanıdın?

 

"Çoxdan unutmuşam!" - deyib ha çığır,

Qəmli gözlərindən mənsizlik yağır!

Ha ucal, ha yüksəl, vüqarlan, axır

Başına dolanan çənəm, tanıdın?

 

Sevgi dastanında xaric xalların,

Yəhərsiz, yüyənsiz xam xəyalların

Bağrinin başını döyən nalları

Tellərinə yağan dənəm, tanıdın?

 

Denən xoşbəxtinə gülsün həmişə,

İncimək, ağrımaq mənədi peşə. -

Sevilib atılan küskün bənövşə,

Qibləlikdən düşən yönəm, tanıdın?

 

Ömrün dünəninə atdığın arzun,

Qədirsiz istəyin, ögey murazın.

Hərdən gözlərinə o gözəl qızın

Gözündən boylanan qəməm, tanıdın?

 

***

 

Üzü o tərəfə, könlü bu yana

Ay iki arada qalan ey,salam.

Yığval tərsə düşüb yol düz gəlməyib

Ürəyi həsrətdə solan ey, salam.

 

Gəzir aralıqda qatı duman çən,

Eh, bu mən mənəm, o sən sən

Ürəyim eşitdi ürəyin verən

Allah salamını... Salam ey, salam!

 

Hər açılan sabah sabah olmur ki,

Quruca bir salam günah olmur ki...

Hər qəlbin salamı, Segah olmur ki,

Ürəyim inlədi: "Balam ey...", salam.

 

Eh gəlirsiz gəldi bu gidi gərdiş,

Ürək dərd çəkməyi eylədi vərdiş,

Salamın qurusun, salamsız dərviş,

Eylədin ruhumu talan ey... salam.

 

 

Xatirə RƏHİMBƏYLİ

 

525-ci qəzet.- 2021.- 9 iyun.- S.20.