Halımın yuxa yerin saxladım bayatıya .

 

 

Mindiyin bəy atı ya!

söhbət bəy atıya?!

Halımın yuxa yerin

Saxladım bayatıya.

 

***

 

Ulduzlar aya sızlar,

Bulaqlar çaya sızlar,

Varlı mayadan yeyər,

Neyləsin mayasızlar.

 

***

 

Dağlara qar yağırdı,

Dağdan bir səs çağırdı.

Tabutuma güc verin

Dərdlərim çox ağırdı.

 

***

 

Dəryaya qayıq düşər,

Qayıqçı ayıq düşər.

Bacım çox ağlamasın,

Məzarım duyuq düşər.

 

***

 

Qəm çəkdim sayrı düşdüm,

Kəm bəxti əyri düşdüm.

Sonayam səfim vardı,

Vuruldum ayrı düşdüm.

 

***

 

Durna, teli sana qoy,

Arı, balı şana qoy.

Qəribəm tanıyan yox,

Qəbrimə nişana qoy.

 

***

 

Bağ-bağat yolağ oldu,

Bağbanı çolağ oldu.

Sinəmdə bağ becərdim,

Dərd dərdə calağ oldu.

 

***

 

Sayaram bir cüt, bir tək,

Təsbeh dolanar pər tək.

Heç yerdə dil açmadın,

Pəltəksən, dərdim, pəltək.

 

***

 

Axşam , ertə nədi,

Yaxın , ötə nədi?!

günlər barmaq sayı,

Qara gün çitəmədi.

 

***

 

Od vurdum yana kağız,

Halımı qana kağız.

Şair toxucudu,

İp sözdü, hana kağız.

 

***

 

Yorğaraq ürgə getdi,

Buruldu mülkə getdi.

Dədəm, nənəm qeyb oldu,

Üstümdən kölgə getdi.

 

***

 

Canımda adsız nisgil,

Ya , ağla, ya , gül.

Könül dərviş üstədi,

xirqə var, kəşkül.

 

***

 

Bu gələn nəyə gələ,

Qəm odun düyə gələ.

Keçmiş havalı könül,

Keçmişə dəyə gələ.

 

***

 

Gül üstə yatan səni,

Saxlayar butan səni.

Məndə o ürəkmi var,

Gözümdü tutan səni.

 

***

 

Şirin olar yar dadı,

Gözdən salar hər dadı.

Görən heç soruşurmu -

Zəhləm qaçan hardadı?!

 

***

 

Gülü şaxından görək,

Azı çoxundan görək.

Ürək deyir: Qalx gedək,

Yarı yaxından görək.

 

***

 

Könül evi uçuxdu,

Dam üstünə kim çıxdı?!

Ürək yay pəncərəsi,

Hər vaxt sənə açıqdı.

 

***

 

sevdadı yasalı,

Göz yanağa su salı?!

Mən sayınca qeyb oldun,-

Bir gizlənpaç misalı.

 

***

 

Qızılgülün gül vaxtı,

Gül üstündən gül baxdı.

Yara varmaq qorxulu,

Hər bir yanım çildaxdı.

 

***

 

Dünyagirlər taxt sevir,

Taxt tutanı baxt sevir.

Könül axar su kimi,

Səni vaxt-bivaxt sevir.

 

***

 

Körpü salan ad salır,

O tay-bu tay yurd salır.

Canan maşallah olsun,

Cana odsuz od salır.

 

***

 

Şirini acı kəsin,

Uzadın ucu kəsin,

Şəhidin toyu budu

Xınalı qoçu kəsin.

 

***

 

Ağac yarpağı sevər,

Əsgər bayrağı sevər,

Daha mən torpaq oldum,

Sevən torpağı sevər!

 

***

 

O düşmən fasıq getdi,

Dabanı basıq getdi.

Elə qorxdu - Şuşadan

Quyruğu qısıq getdi.

 

***

 

Bağ salan cərgələdi,

Tutunu silkələdi.

Şükür, əsgərlərimiz

Yurdu süpürgələdi.

 

***

 

Mən görən yar saxlayıb,

Üzündə ar saxlayıb.

Əsgərin payı deyib

Ağaclar bar saxlayıb.

 

***

 

Gözəllik aşıq salır,

Hissi qarışıq salır.

Qələbə çıraq kimi

Vətənə işıq salır.

 

***

 

Telini dara bəri,

yana, qara bəri.

Varmı elə bir dəyər,

Zəfərin bərabəri?!

 

İlham Qəhrəman

 525-ci qəzet.- 2021.- 5 mart.- S.15